Ziua Naţională a Republicii Arabe Egipt

Astăzi, 22 Iulie Republica Arabă Egipt sărbătoreşte ziua Naţională. Egiptul, numit de Herodot 'darul Nilului', este patria unei civilizaţii străvechi, fascinante şi misterioase, ale cărei taine au ramas ascunse până în ziua de azi.

Câteva date despre Egipt:

Egiptul cucereşte prin antichităţile arhitectonice ce amintesc într-un mod extrem de vizibil gloria unui imperiu colosal de la începutul istoriei. I-a uimit în vechime pe greci şi pe români şi continuă să uimească generaţii întregi.

Denumire oficială: Republica Arabă Egipt

Populaţie: 67,4 milioane locuitori (1999)

Limba oficială: arabă

Limba principală: araba dialectală (70 %)

Limba colonială: franceza şi engleza

Sistem politic: republică

Aşezare geografică: Egiptul este o ţară ce se întinde pe extrema de Nord-Est a continentului african şi în peninsula Sinai. La Est se învecinează cu Israel şi Arabia Saudită, la Sud, ţara se învecinează cu Sudan, iar la Vest cu Libia.

Oraşe: Alexandria, Port Said, Suez

Relief: cea mai mare parte a teritoriului ţării este un deşert; valea Nilului, care străbate ţara de la Sud la Nord (circa 1.500 de kilometri), este o imensă oaza, care concentrează 97% din populaţia ţării.

Clima: mediteraneană în Nord şi tropical-continentală foarte aridă în rest.

Suprafaţa: 1 milion km pătraţi (din care doar 35,6 mii km pătraţi este suprafaţa locuită şi cultivată)

Moneda: lira egipteană

Religie: musulmani

Sărbătoare naţională: 23 iulie (Aniversarea Revolutiei - 1952, regele Faruk a fost detronat, iar in 1953 Egiptul s-a proclamat Republică)

Relaţiile politico-diplomatice

Primele contacte diplomatice oficiale dintre România şi Egipt datează din perioada lui Alexandru Ioan Cuza.

În aprilie 1906, s-au înfiinţat, la Cairo, o agenţie diplomatică şi un consulat general al României; în 1928, a fost deschis Consulatul General Român la Alexandria.

În perioada decembrie 1941 - aprilie 1947, relaţiile diplomatice au fost întrerupte, ca urmare a hotărârii părţii egiptene. Au fost reluate în 1947, la nivel de legaţie, iar în aprilie 1957, misiunea română în Egipt şi misiunea egipteană în România au fost ridicate la rangul de ambasadă.

Ambasada Egiptului din Bucureşti este condusă de domnul Fawzi Mohamed El-Said GOHAR, în calitate de ambasador. Şi-a prezentat scrisorile de acreditare la 7 octombrie 2005.

Ambasada României la Cairo, este condusă de domnul Gheorghe DUMITRU, ambasador (de la 3 iulie 2006).

Selecţie a vizitelor semnificative:

Vizite oficiale efectuate de preşedinţii celor două ţări:

la Bucureşti, în noiembrie 1994, aprilie 2001 şi mai 2004,
la Cairo, în noiembrie 1995, 15-16 octombrie 2002 şi 21-22 februarie 2007.
Primul ministru al României a efectuat o vizită oficială în Egipt, în iunie 2001. Vizita de răspuns a Prim-Ministrului egiptean s-a desfăşurat în perioada 3-4 decembrie 2003.

Ministrul de externe al României a efectuat vizite oficiale în Republica Arabă Egipt în aprilie 2002 şi în perioada 30 octombrie – 1 noiembrie 2007.

Miniştrii de externe ai celor două ţări au purtat convorbiri separate şi cu ocazia vizitelor oficiale ale Preşedintelui României în Egipt, precum şi cu prilejul vizitelor la nivel de prim-ministru în cele două capitale.

Şefii diplomaţiilor română şi egipteană au avut convorbiri la New York şi în timpul participării la sesiunea Adunării Generale a ONU, în fiecare an, începând din 2002.

Ministrul de externe egiptean a făcut parte din delegaţia oficială care l-a însoţit pe preşedintele Hosni Mubarak, în vizitele sale la Bucureşti, din aprilie 2001 şi mai 2004.

Consultări pe linia ministerelor de externe au avut loc la nivel de secretar de stat la Bucureşti (în februarie 2001, mai 2002 şi aprilie 2004) şi la Cairo (în aprilie 2001, mai 2003 şi aprilie 2005).

Ministrul Economiei şi Finanţelor al României a efectuat o vizită oficială la Cairo, la invitaţia ministrului Comerţului şi Industriei al R.A.Egipt.

În noiembrie 2006, ministrul Mediului şi Gospodăririi Apelor din România, care a condus delegaţia română la reuniunea EUROMED în domeniul mediului, s-a întâlnit şi a purtat convorbiri la Cairo cu omologul său egiptean.

Pe linie parlamentară:

la Cairo, au efectuat vizite preşedintele Senatului (martie şi septembrie 1994, reprezentând România la Conferinţa Mondială pentru Populaţie şi Dezvoltare), preşedintele Camerei Deputaţilor (octombrie 1994 şi ianuarie 2003), o delegaţie a Comisiei de Politică Externă a Senatului (septembrie 1998). Cu ocazia vizitei oficiale în R.A.Egipt, Preşedintele României, domnul Traian Băsescu, s-a întâlnit şi a avut convorbiri separate cu preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului egiptean.
la Bucureşti: preşedintele Adunării Poporului (aprilie 1994, când a participat la lucrările Forumului Crans-Montana, octombrie 1995 şi mai 2005, în calitate de preşedinte al Uniunii Interparlamentare), preşedintele Consiliului Consultativ (Shoura) în octombrie 1994 şi iunie 1999, o delegaţie a Comisiei de politică externă a Adunării Consultative (Majlis Al-Shoura) în iunie 1999.

Structura exporturilor româneşti în Egipt: cherestea, ciment şi alte materiale de construcţii, maşini şi aparataj electric, maşini unelte şi dispozitive, utilaje pentru industria chimică, petrochimică, metalurgie şi fabrici de ciment, piese de schimb pentru tractoare şi autoturisme, componente pentru material rulant, motoare electrice şi aparataj de joasă tensiune, deşeuri metalice, rulmenţi, geamuri şi articole de sticlărie, hârtie şi cartoane, produse metalurgice, produse chimice, uleiuri vegetale, materiale plastice, fire şi fibre, articole cauciuc.

Structura importurilor din Egipt: produse farmaceutice, produse agro‑alimentare, bumbac, piele şi produse din piele, produse chimice, uleiuri minerale ş.a.

Cooperarea economică

Până în prezent, au fost realizate, în Egipt, prin cooperare, o serie de obiective economice în industria cimentului, de material rulant, ateliere mecanice, linii electrice, industria chimică, fiind în curs de asamblare şi modernizare vagoane de călători, locomotive Diesel hidraulice cu ecartament redus pentru industria zahărului, producţia de îngrăşăminte chimice lichide, transportul fluvial pe Nil.

Relaţiile culturale şi ştiinţifice

Relaţiile pe linie de cultură, ştiinţă şi învăţământ au la bază Acordul de

cooperare în domeniile învăţământului, ştiinţei şi culturii între România şi Egipt, semnat în 1978.

In decembrie 2004, a fost semnat, la Cairo, Protocolul Executiv de aplicare a Acordului de cooperare în domeniile învăţămantului, ştiinţei şi culturii, pentru perioada 2004-2006, documentul fiind, în continuare, înnoit prin schimb de note.

România a participat anual la principalele manifestări cu caracter internaţional organizate în Egipt, printre acestea numărându-se:

Festivalul Internaţional de Teatru Experimental de la Cairo
Festivalul Internaţional de Film de la Cairo
În ianuarie 2008, România fost prezentă, pentru prima dată la Târgul Internaţional de Carte de la Cairo

Cadrul juridic

Documente bilaterale semnate la nivel guvernamental:

Acord între Guvernul României şi Guvernul R.A. Egipt cu privire la cooperarea economică, ştiinţifică şi tehnică, semnat la Cairo, la 21 februarie 2007, în baza căruia a fost instituit Noul Comitet Mixt Româno-Egiptean pentru cooperaere Economică şi Tehnică; 
Acord privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti, la 24 noiembrie 1994 şi Protocol Adiţional de amendare a unor prevederi ale acestui acord, semnat la Cairo, la 21 februarie 2007;
Convenţia privind evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale, semnată la Bucureşti, la 13 iulie 1979;
Documente încheiate, în perioada 1992-2005, la nivelul unor ministere şi organizaţii neguvernamentale:
Acord privind transporturile maritime, semnat la Cairo, la 16 octombrie 2002;
Acord de cooperare între Ministerul Agriculturii şi Alimentatiei din România şi Ministerul Agriculturii şi Îmbunătăţirilor Funciare din Egipt, semnat la 28 iunie 2001;
Acord între Guvernul României şi Guvernul R. A. Egipt, privind cooperarea în domeniul combaterii criminalităţii, semnat la Bucureşti, la 3 decembrie 2003;
Acord de cooperare în domeniul turismului, între Guvernul României şi Guvernul R.A. Egipt, semnat la Cairo, la data de 2 septembrie 1992;
Acord între Ministerul Ştiinţei şi Tehnologiei din România şi Ministerul Cercetãrii Ştiinţifice din R.A. Egipt, semnat la Bucureşti, la 23 aprilie 1994;
Acord privind transporturile aeriene civile semnat la Cairo, în anul 1997;
Acorduri cadru de cooperare între Eximbank România şi Export Development Bank of Egypt, respectiv cu Export Credit Guarantee Co. of Egypt semnate în anul 2002;
Memorandum de înţelegere între Ministerul Industriei şi Resurselor din România şi Ministerul Petrolului din RA Egipt privind cooperarea în domeniul petrolului, gazului şi produselor petrochimice, semnat la Cairo la 16 octombrie 2002;
Protocoale I şi II între Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului al României şi Ministerul Lucrărilor Publice şi Resurselor de Apă din Egipt, semnate la Cairo, la 17 mai 1994 şi, respectiv, la Bucureşti la 14 ianuarie 1995; Protocol dintre Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale din România şi Ministerul Forţei de Muncă şi Angajării din R.A. Egipt, semnat la Cairo, la 13 noiembrie 1995;
Convenţie de colaborare între Confederaţia Naţională a Patronatului din România şi Asociaţia Oamenilor de Afaceri din Egipt (EBA), semnată la Bucureşti, la 25 octombrie 1994;
Acord de colaborare între Camera de Comerţ şi Industrie a României şi Camera de Comerţ a Guvernoratului Giza, Egipt, semnat la Cairo, la 12 aprilie 1995;
Acord de colaborare între Camera de Comerţ şi Industrie a României şi Camera de Comerţ Alexandria, Egipt, semnat la 28 mai 1996;
Acord de colaborare între Centrul Român de Comerţ Exterior şi Centrul pentru Promovarea Exporturilor din R.A. Egipt, semnat la Cairo, în iunie 1997;
Acord de cooperare între ANEIR-Centrul pentru Promovarea Comerţului Exterior şi Egyptian Businessmen Association (EBA), semnat la Cairo la 29 martie 2001.
Memorandum de colaborare între Centrul Român de Comerţ Exterior şi Egyptian International Trade Point, semnat la Cairo, la 23 septembrie 2003;
Memorandum de cooperare în domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei, semnat la Bucureşti, la 28 septembrie 2004, între Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiilor din România şi Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiilor din Egipt.
Programul de Cooperare între Agenţia Română pentru Investiţii Străine (ARIS) şi Autoritatea Generală pentru Investiţii şi Zone Libere (GAFI), semnat la Cairo, la 21 februarie 2007.

Regimul vizelor 

Obligativitatea vizelor pentru toate tipurile de paşapoarte.

Comunitatea românească din Egipt

În R.A. Egipt sunt stabiliţi aproximativ 300 de cetăţeni români, la care se adaugă cei cu contracte individuale de muncă (în domeniile tehnic, hotelier, artistic, medical şi cosmetic).

domeniu: 
categorie: