Ziua Naţională a Turciei

Republica Turcia, este o ţară întinsă pe două continente, aflată aproape în totalitate în peninsula Anatolia, cu 3% din teritoriul său aflat în regiunea Munţilor Balcani din Europa de sud-est.

Turcia are graniţe cu opt ţări: Grecia şi Bulgaria la nord-vest; Georgia, Armenia şi Azerbaidjan la nord-est; Iran (Persia) la est; şi Irak şi Siria la sud. Turcia este o republică democratică, laică, constituţională al cărei sistem politic a fost stabilit în 1923.

Turcia este un stat membru al ONU, NATO, OSCE, OECD, OIC şi Consiliul Europei. În octombrie 2005 Uniunea Europeană a deschis negocierile de aderare cu Ankara.

 

Strâmtoarea Bosfor care separă Asia de sud-vest de Europa de sud-est se află în Turcia. Anatolia e situată între Marea Neagră la nord şi Marea Mediterană la sud, cu Marea Egee şi Marea Marmara la vest. Unii geografi consideră Turcia ca o parte a Europei datorită anumitor caracteristici culturale, politice şi istorice. Datorită poziţiei sale geografice între Europa şi Asia şi între trei mări, Turcia a fost o răscruce istorică, patria şi câmpul de luptă a mai multor mari civilizaţii şi un centru de comerţ.

La 18 septembrie, 1922, armatele de ocupaţie ale Antantei au fost învinse şi ţara eliberată. A urmat abdicarea sultanului la 1 noiembrie, 1922, astfel încheindu-se 631 de ani de stăpânire otomană. În 1923 Tratatul de la Lausanne a recunoscut suveranitatea noii Republici Turce, iar Kemal a primit supranumele de Atatürk (însemnând Părintele Turciei) şi a devenit primul preşedinte al ţării. El a instituit mai multe reforme care au modernizat Turcia, desprinzând-o de trecutul ei otoman.
În prezent există conflicte interne cu populaţia kurdă care luptă pentru un declararea unui stat independent.

Republica Turcia a fost întemeiată la 29 octombrie, 1923 din rămăşiţele Imperiului Otoman.

Capitala Turciei este oraşul Ankara, dar capitala istorică İstanbul rămâne centrul financiar, economic şi cultural al ţării. Alte oraşe importante sunt İzmir, Bursa, Adana, Trabzon, Malatya, Gaziantep, Erzurum, Kayseri, İzmit (Kocaeli), Konya, Mersin, Eskişehir, Diyarbakır, Antalya şi Samsun. Aproximativ 68% din populaţia Turciei locuieşte în centre urbane.

Turcia a inregistrat in ultimele 4 decenii o crestere remarcabila din punct de vadere economic. Industria energetica reprezinta indeseori prin industria carbunilor(mai ales lignit si huila),localizata in nord-vestul Anatoliei. Energia electrica se obtine in cadrul hidrocentralelor si termocentrale.

Ambasadoarea Turciei în ţara noastră este Ayşe SINIRLIOGLU, iar în Turcia este ambasador Ion pascu

Sursa: Wikipedia

Relaţii bilaterale România - Turcia
Prezentare generală. Primele contacte româno-turce datează de la sfârşitul secolului al XIV-lea, când domnitorii Ţărilor Române au început să trimită solii la Înalta Poartă. Ulterior, începând din secolul al XVI-lea, a fost instituită tradiţia reprezentării domnitorilor români prin agenţi diplomatici, denumiţi "capuchehaia", rezidenţi în capitala otomană, Istanbul. Întrerupte în anul 1877, relaţiile diplomatice au fost reluate, la nivel de legaţie, în luna noiembrie 1878. În anul 1938, relaţiile dintre cele două state au fost ridicate la nivel de ambasadă.

În noiembrie 2008, s-au împlinit 130 de ani de la stabilirea relaţiilor diplomatice dintre România şi Turcia, eveniment marcat prin organizarea, în comun, de partea română şi turcă a unei expoziţii comune de documente diplomatice la Bucureşti şi la Ankara.

Mecanisme principale de cooperare bilaterală

Comisia mixtă interguvernamentală româno-turcă de cooperare economică – sesiunea a XXIV-a a avut loc în perioada 27-28 mai 2010, la Bucureşti.

Reprezentare diplomatică

Ambasadorul României în Republica Turcia este domnul Ion Pascu (prezentarea scrisorilor de acreditare la 18 iunie 2008).

Ambasada României în Turcia: Ankara
Consulate Generale ale României în Turcia: Istanbul; Izmir

Consulate Onorifice ale României în Turcia:  Bursa, Edirne, Antalya, Konya
Reprezentantul Permanent al României la OCEMN: Istanbul
Institut Cultural Dimitrie Cantemir din Istanbul
Ambasadorul Republicii Turcia la Bucureşti este doamna Ayse Sinirlioğlu (prezentarea scrisorilor de acreditare la 23 aprilie 2008).

Consulate generale ale Turciei în România: Constanţa
Consulate onorifice ale Turciei în România: Cluj-Napoca, Iaşi

Cooperare economică şi în domeniul dezvoltării

Cooperarea economică

Relaţiile comerciale bilaterale după aderarea României la UE, la 1 ianuarie 2007, se derulează în baza Acordului de Uniune Vamală, UE – Turcia, încheiat în 1996, care prevede liberalizarea schimburilor cu produse industriale şi acordarea unui regim preferenţial la schimburile cu produse agricole şi a produselor din oţel. 

Cooperarea economică bilaterală este reglementată prin Acordul de Cooperare Economica si Tehnica intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Turcia, semnat la 1 februarie 2006 şi prin acorduri sectoriale: energie, industrie, transporturi

Evoluţia schimburilor comerciale  

În anul 2009 s-a înregistrat o scădere a schimburilor comerciale bilaterale dintre România şi Turcia faţă de 2008. La 31.12.2009, valoarea schimburilor comerciale româno-turce a fost de 2910 milioane EURO, din care export 1451 milioane EURO şi import 1459 milioane EURO, soldul balanţei comerciale fiind negativ cu 8 milioane EURO.

La 31.05.2010, valoarea schimburilor comerciale româno-turce a fost de 1625 milioane euro, din care: exportul 959 milioane euro şi importul 666 milioane euro, soldul balanţei comerciale fiind favorabil României cu 292 milioane euro. Volumul schimburilor bilaterale a avut o evoluţie pozitivă, în creştere cu 45,76 % faţă de aceeaşi perioadă a anului 2009, din care exportul a crescut cu 68,94%, iar importul cu 21,74%.

Investiţiile turce în România. La 31.12.2009, erau înregistrate în România 11.276 societăţi comerciale cu capital turc, valoarea capitalului social subscris fiind echivalentul a 659 milioane USD, valoare care poziţionează Turcia pe locul 15 in clasamentul pe ţări de rezidenţă al investitorilor. Dacă se iau în considerare investiţiile indirecte şi profitul reinvestit, valoarea totală a investiţiilor turce în România este estimată la 4,5 miliarde USD.

Cooperarea economică are o tradiţie îndelungată (participarea românească prin proiectare, asistenţă de specialitate şi livrări de echipamente pentru Rafinăria Anatolia Centrală, foraje în Marea Marmara şi Marea Neagră cu participarea firmelor româneşti de profil, livrări de echipamente pentru centrale hidroelectrice, exporturi de echipamente şi acordarea de asistentă tehnică pentru exploatări petroliere şi miniere în Turcia, cooperarea în domeniul producţiei de rulmenţi şi a industriei de apărare).

Domeniile prioritare de interes comun pentru dezvoltarea cooperării în domeniul energiei sunt: colaborarea la realizarea gazoductului Nabucco, explorarea şi exploatarea resurselor de ţiţei şi gaze din Marea Neagră, iar în domeniul industriei sunt: textile-confecţii, industria alimentară, siderurgie, metalurgie, bunuri electrocasnice, autoturisme şi componente auto, echipamente pentru construcţii, echipamente energetice etc.

Cooperarea în domeniul afacerilor europene

În perioada 2007-2013, România participă alături de Turcia la programul de cooperare transfrontalieră ENPI-CBC Marea Neagră şi Programul de cooperare transnaţională în Sud-Estul Europei. Partea Turciei va fi asigurată din fonduri ale Instrumentului de Pre-Aderare, iar România va contribui din Fondul European de Dezvoltare Regională.

România şi Turcia sunt parteneri alături de Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia, Grecia, Republica Moldova, Ucraina şi Federaţia Rusă în Programul Operaţional Comun „Marea Neagră 2007-2013” finanţat din Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat (ENPI) şi Instrumentul de Pre-Aderare (IPA) pentru Turcia. Programul va constitui un mijloc important de întărire a cooperării dintre cele 10 state, prin realizarea şi implementarea în comun de proiecte în domenii precum: dezvoltare economică şi socială; mediu; cultură şi educaţie. Programul are un buget total de peste 18 mil. Euro (ENPI şi co-finanţare naţională) pentru perioada 2007-2013, obiectivul programului fiind de a consolida cooperarea la nivel regional pentru regiunile din bazinul Mării Negre. Scopul Programului este de a contribui la „o dezvoltare mai puternică şi susţinută, economică şi socială a regiunilor din Bazinul Mării Negre”

Cooperarea în domeniul muncii şi protecţiei sociale

Acordul între România şi Republica Turcia în domeniul securităţii sociale a fost semnat la Ankara la 6 iulie 1999 şi ratificat prin Legea nr. 551/14 octombrie 2002, publicat în MO nr. 785/29 octombrie 2002, a intrat in vigoare la 1 martie 2003.

Aranjamentul Administrativ pentru aplicarea Acordului între România şi Republica Turcia în domeniul securităţii sociale, semnat la Ankara, la 6 iulie 1999 a fost semnat la Bucureşti la 30 mai 2003 a fost aprobat prin HG nr. 1311/2003, publicat in MO nr. 883 din 11 decembrie 2003, intrat in vigoare la 22 ianuarie 2004.

Protocolul privind cooperare reciprocă dintre Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale din România şi Ministerul Muncii şi Securităţii Sociale din Republica Turcia semnat la Ankara la data de 6 iulie 1999, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 858/18 octombrie 1999, publicată în Monitorul Oficial nr.520/27 octombrie 1999 defineşte relaţiile de cooperare in domeniul muncii si solidarităţii sociale.

În cursul anului 2008 a fost tradus şi publicat, cu sprijinul Asociaţiei Oamenilor de Afaceri Turci, “Ghidul lucrătorului migrant în România” în limba turcă.

Cooperarea în domeniul învăţământului şi culturii

În Turcia există două lectorate de limba română la: Universitatea Ankara (T. C. Ankara Universitesi) şi Universitatea Edebyat din Istanbul (Istanbul Universitesi Edebyat. Activitatea ambelor lectorate este suspendată temporar.

În România – există lectorate de limbă turcă la: Universitatea Bucureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Catedra de Limbi orientale, secţia de turcă (2007-2008, 2008-2009 – lector din Turcia).

Colegiul Pedagogic de institutori „Kemal Ataturk”, în cadrul Universităţii „Ovidius” din Constanţa.

Liceul Teologic Musulman şi Pedagogic “Kemal Ataturk” (devenit Colegiu Naţional), din Medgidia (clasele I-XII cu profil teologic şi pedagogic), înfiinţat în 1995.

Localităţi în care se predă limba turcă (limbă maternă) - Constanța, Medgidia, Cobadin, Mangalia, Valu lui Traian, Fântâna-Mare, Tuzla, Castelu, Basarabi, Tulcea, Eforie Sud, Bucureşti (53 de unităţi de învăţământ preşcolar, primar şi liceal).

Institutul Cultural Român Dimitrie Cantemir din Istanbul funcţionează în baza Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia, privind înfiinţarea şi funcţionarea de centre culturale, semnat la Constanţa, 18 aprilie 1996. A fost inaugurat la 26 octombrie 2007, împreună cu deschiderea Muzeului Cantemir. Director: Mihai Maxim

Comunitatea românească din Turcia

Comunitatea românească este formată din cetăţeni romani de etnie turcă şi tătară stabiliţi în Turcia înainte de 1989, precum şi din cetăţeni români, în special femei căsătorite cu cetăţeni turci, cetăţeni români angajaţi pe baza de contract cu durată determinată de companii turceşti şi studenţi.

Numărul cetăţenilor români care au dreptul de rezidenţă în Turcia în baza unui permis de muncă sau în calitate de studenţi este redus. Conform aprecierilor neoficiale, comunitatea românească din Istanbul  ar fi formată din aproximativ 5.000 cetăţeni români, din care circa 2.000 turci şi tătari originari din România,  la Ankara şi Izmir aflându-se aproximativ 600 de persoane, iar in Antalya circa 150 de persoane înregistrate oficial.

Date fiind dimensiunile reduse ale comunităţii, numărul asociaţiilor româneşti este mic, acestea fiind constituite pentru a răspunde unor cerinţe specifice: Asociaţia de prietenie româno-turcă din Ankara sprijină studenţii, Asociaţia română pentru Solidaritate Socială din Istanbul iniţiază acţiuni culturale cu specific românesc şi publică trimestrial o revista bilingvă.

Ambasadorul României în Turcia este Ion Pascu.

Ambasadorul Turciei în România este Ayşe Sinirlioglu.

domeniu: 
categorie: