Publicat: 24 Octombrie, 2016 - 21:25

Plenul Camerei Deputaților a dezbătut și adoptat pe articole, luni, 24 octombrie, următoarele acte normative:

1. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (PH CD 115/2016).

2. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor—Uniunea piețelor de capital — Accelerarea reformelor COM (2016) 601 (PH CD 116/2016).

3. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții — Consolidarea investițiilor europene pentru locuri de muncă și creștere economică: către a doua etapă a Fondului european pentru investiții strategice și un nou plan european de investiții externe COM(2016) 581 (PH CD 117/2016).

4. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European și Consiliu—Creșterea nivelului de securitate într-o lume a mobilității: îmbunătățirea schimbului de informații în cadrul combaterii terorismului și consolidarea frontierelor externe COM(2016) 602 (PH CD 118/2016).

5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2013 privind serviciile poștale (PL-x 399/2016) — lege ordinară

6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (PL-x 465/2014) — lege ordinară

7. Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată (PL-x 744/2015/2016) — lege ordinară

Au fost retrimise comisiilor de specialitate, în vederea redactării de rapoarte suplimentare, un număr de trei proiecte de lege, după cum urmează:

1. Proiectul de Lege privind stabilirea destinației unor bunuri imobile confiscate (PL-x 401/2016) — lege ordinară

2. Propunerea legislativă pentru abrogarea Legii nr.35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii și de divertisment (Pl-x 702/2015) — lege ordinară

3. Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.17/07/03/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului (Pl-x 733/2015) — lege organică

Alte trei propuneri legislative au fost adoptate tacit, prin depășirea termenelor de dezbatere și vot final:

1. Propunerea legislativă privind deconspirarea activității întregului personal al Securității (ofițeri, colaboratori, informatori) ca aparat ideologic al regimului comunist în România în perioada 6 martie 1945—22 decembrie 1989 (Pl-x 284/2016) — lege organică

2. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor (Pl-x 285/2016) — lege organică

3. Propunerea legislativă pentru completarea art.24 din Legea nr.73/1993 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Legislativ, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.1122/2004 (Pl-x 283/2016) — lege organică

Președintele Camerei Deputaților a anunțat că deputații Ioan Axente (Grupul parlamentar al PSD) și Liviu Harbuz (Grupul parlamentar al UNPR) își vor desfășura în continuare activitatea ca independenți, iar deputatul Ștefan Petru Dalcă devine membru al Grupului parlamentar al ALDE.