Publicat: 25 Mai, 2018 - 12:39
Share

Academia de Studii Economice din Bucureşti - oferta educaţională pentru admiterea la programele de studii universitare de licenţă, iulie 2018

Academia de Studii Economice din Bucureşti, liderul învăţământului superior economic şi de administraţie publică din România, scoate la concurs pentru admiterea la programele universitare de licenţă, la învăţământul cu frecvenţă - 2860 de locuri la buget şi 3089 de locuri la taxă şi 950 de locuri pentru învăţământul la distanţă şi cu frecvenţă redusă. Dintre locurile bugetate, 24 de locuri sunt destinate olimpicilor, 93 - absolvenţilor de licee din mediul rural, 27 - candidaţilor de etnie rromă, iar 92 de locuri sunt alocate românilor de pretutindeni.

ASE oferă 24 de programe universitare de licenţă la învăţământul cu frecvenţă, care pot fi urmate în limbile română, engleză, franceză şi germană, şi 11 - pentru învăţământul la distanţă şi cu frecvenţă redusă.

Înscrierile pentru admiterea la programele universitare de licenţă la învăţământul cu frecvenţă au loc în perioada 11-14 iulie şi 16 iulie, iar pentru învăţământul la distanţă şi cu frecvenţă redusă - în perioada 11 - 13 iulie şi 16 - 20 iulie a.c.

Admiterea se desfăşoară prin concurs, bazat pe eseu motivaţional, o probă scrisă de competenţă lingvistică - pentru candidaţii care optează pentru programe cu predare în limbă străină - şi pe media generală de admitere, calculată ca medie ponderată între media obţinută la examenul de bacalaureat (70%) şi media anilor de studii (30%).

Informaţii complete despre admiterea la ASE pot fi consultate pe site-ul oficial www.ase.ro, pe pagina dedicată Admiterii 2018, care reflectă întreg procesul de admitere, cu precizări actualizate permanent despre calendarul admiterii, metodologie, conţinutul dosarului de înscriere, paşii candidatului, rezultatele admiterii, ş.a.

ASE pune la dispoziţia viitorilor săi studenţi peste 3500 de burse de studiu şi sociale, peste 450 de burse pentru studii în străinătate, peste 5000 de locuri în cămine, numeroase parteneriate pentru stagii şi practică la firme de top, 700.000 de volume în bibliotecă, spaţii moderne de învăţământ, alte facilităţi de învăţare.
ASE este astăzi o universitate de cercetare avansată şi educaţie, recunoscută şi la nivel internaţional, fapt atestat şi de poziţiile de top pe care le ocupă în clasamente de renume: ASE este pe locul 151-200 în Top Shanghai 2017 în domeniul Ştiinţe Economice şi, conform clasamentului QS World University Rankings 2018, ASE este universitatea cu cea mai bună reputaţie în rândul angajatorilor din România, fapt confirmat şi de studiile proprii efectuate în rândul absolvenţilor, conform cărora 71% dintre aceştia îşi găsesc de lucru în domeniul studiilor absolvite sau în domenii conexe; 81,35% dintre toţi absolvenţii îşi găsesc de lucru în mai puţin de 3 luni de la terminarea facultăţii.

Tag-uri Institutii: