23 mai 2022

Asociația Alianţa Părinţilor: 4.990 de persoane vaccinate cu ambele doze au fost confirmate cu infecţie COVID-19 până la 5 iulie 2021

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Nr 81/2021
Către: Colegiul Medicilor din România
În atenția Domnului Președinte – Prof. Dr. Daniel Coriu
daniel_coriu@yahoo.com office@cmr.ro cmb@cmb.ro
Către Ministerul Sănătăţii
În atenția Doamnei Ministru Ioana Mihăilă
ioana.mihaila@ms.ro relatii.publice@ms.ro
Către CNCAV
În atenția d-lui dr Valeriu Gheorghiţă
contact@vaccinare-covid.gov.ro
Către Institutul National de Sanatate Publică
In atenţia d-lui Director Radu Cucuiu
comunicare@insp.gov.ro
radu.cucuiu@insp.gov.ro

Subscrisa Asociația Alianţa Părinţilor, prin reprezentant legal Președinte Cristian Filip, vă solicită ca în temeiul dispozițiilor art. 31 – Dreptul la informație – din Constituția României, Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, Legii nr. 46/2003 a drepturilor pacientului și Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, să ne răspundeți la întrebările de mai jos. Precizăm că solicităm răspunsuri punctuale și nu generalităţi.
1- Care sunt mijloacele știinţifice prin care s-a stabilit că nu există nicio legătură de cauzalitate între vaccinul anti-Covid și decesul survenit în cazul persoanelor vaccinate, la ore, zile, săptămâni sau luni după vaccin?
2- Câte autopsii constatatoare au fost efectuate înainte de pronunţarea acestei concluzii?
3- Direcţionarea constantă a populaţiei numai spre vaccinarea cu serurile experimentale care au produs deja multe și grave reacţii adverse generează neîncredere deoarece lasă impresia că este determinată de interese de natură financiară și demonstrează că se dorește să avem o populaţie vaccinată, nu o populaţie sănătoasă.
Care sunt motivele pentru care atitudinea constantă a Colegiului Medicilor, CNCAV și a Ministerului Sănătăţii a fost una de respingere a posibilităţilor terapeutice ieftine și eficiente aplicate cu succes atât de medici români cât și de medici străini pentru tratarea bolii covid? Există mai multe scheme care funcţionează (atât preventiv cât și curativ), scheme care au fost făcute publice și au fost folosite pe loturi mari de pacienţi, deci există experienţa clinică doveditoare.
4- Care sunt motivele pentru care până la data de 5 iulie 2021, deși guvernul României recunoștea oficial 16.623 de reacții adverse la vaccinurile COVID-19 și susținea că investighează 122 dintre ele, în portalul UE România apărea cu 0 reacții adverse raportate la toate cele 4 vaccinuri administrate cetățenilor români?

5- Din ce motive prin niciuna dintre formele de promovare a vaccinurilor COVID (broșuri, clipuri) populaţia nu a fost instruită în vederea raportării reacţiilor adverse survenite după cele 15 minute în care pacientul rămâne sub observaţie, cu precizarea expresă a modalităţii în care acest lucru trebuie făcut și cu informarea expresă a populaţiei cu privire la faptul că, fiind vorba despre un studiu clinic în desfășurare, raportarea reacţiilor adverse până la finalizarea acestui studiu, în dec 2023, este un obiectiv de maximă importanţă?

6- Din ce motive România a tratat ca pe o formalitate monitorizarea apariției reacțiilor adverse în populația vaccinată până la încheierea studiului clinic, la 31 dec 2023 și nu a implementat un sistem de supraveghere activă pentru monitorizarea RAPI?

7- De ce nu a fost publicată până în prezent o listă a afecţiunilor care contraindică vaccinarea (știut fiind faptul că orice act medical are contraindicaţii)?
8- De ce persoanelor care s-au vaccinat li s-a cerut să semneze declaraţia de consimţământ informat fără a li se da informaţii corecte și complete legate de faptul că serul este experimental, că prin semnătură pacientul se înrolează într-un studiu clinic care se va încheia în 2023 precum și informaţii detaliate despre posibilele efectele adverse grave pe care și le asumă prin semnătură și care sunt cunoscute deja pentru că au fost semnalate pe site-urile CDC, MHRA, VAERS, Eudra-Vigilance?
9- Asigurarea că pacientul înțelege cu exactitate riscurile cunoscute, precum și faptul că există și riscuri necunoscute, reprezintă o etapă importantă în obţinerea consimțământului informat, etapă complet ignorată pe tot parcursul campaniei de vaccinare.
De ce declaraţia de consimţământ informat pe care cetăţenii o semnează înainte de administrarea vaccinului nu conţine informaţiile conform cărora o persoană vaccinată se poate infecta, poate transmite infecţia și poate deceda de covid, după cum rezultă din datele INSP?
10- Care sunt bazele etice și deontologice ale vaccinării adulţilor și copiiilor fără a fi consultaţi în prealabil și fără să prezinte o copie a fișei medicale la centrul de vaccinare?
11- Care sunt bazele deontologice ale recurgerii la promovarea vaccinării prin mijloace care nu au nimic comun cu sănătatea (vicierea consimţământului cetăţenilor prin șantaj, ameninţare, promisiuni de avantaje materiale și privilegii)?
12- Potrivit statisticilor CDC „copiii prezintă un risc statistic zero pentru COVID-19”. Aceleași date arată că, la vârste mai mici de 20 de ani, rata de supraviețuire la COVID-19 este de 99,997%.
Argumentul conform căruia copiii trebuie vaccinaţi pentru că ei sunt vectori de transmitere a bolii spre categorii vulnerabile de adulţi este nu numai nedovedit, ci și profund neetic. O grupă de vârstă nu poate fi expusă la riscurile efectelor adverse pentru a proteja altă grupă de vârstă. In plus, conform definitiei CDC a vaccinului – „Vaccine: A product that stimulates a person’s immune system to produce immunity to a specific disease, protecting the person from that disease”. Deci, persoana vaccinată trebuie să fie cea protejată, nu o alta.
Cu toate acestea, desfășuraţi în școli campanii de vaccinare, iar dr Valeriu Gheorghiţă a vorbit și despre perspectiva vaccinării copiilor începând de la 6 luni. Care sunt argumentele știinţifice care ar justifica o astfel de acţiune?
Pe baza căror argumente știinţifice ar trebui vaccinate grupe de vârstă cu risc 0?
13- Având în vedere următoarele date oficiale:
a- Informaţiile publice furnizate de INSP arată că în România, până la 5 iulie 2021, peste 23.800 de persoane care erau vaccinate cu prima doză de ser anti-COVID au fost confirmate cu infecţie cu virusul SARS-COV-2, iar 4.990 de persoane care erau vaccinate cu ambele doze au fost confirmate cu infecţie până la aceeași dată. Deci, vaccinurile nu asigură imunitate.
b- Informaţiile publice furnizate de INSP arată că în România până la 5 iulie 2021 au decedat 492 de persoane testate pozitiv după prima doză de vaccin și 109 persoane au decedat fiind testate pozitiv după a doua doză. Deci, vaccinurile nu garantează „o forma mai ușoară de boală” în cazul infectării.
c- Până la 31 iulie 2021, Eudra-Vigilance a înregistrat 20.525 decese după vaccin și 1.960.607 efecte adverse raportate, iar producătorul Astra Zeneca a inclus în prospect decesul ca posibil efect advers. Deci, vaccinurile pot duce la deces.
d- După cum demonstrează datele oficiale furnizate de Israel, Gibraltar, Malta și alte ţări în care campania de vaccinare a fost un succes, persoanele vaccinate sunt mai vulnerabile la infecţia cu varianta Delta, ele constituind majoritatea cazurilor noi/grave. Majoritatea deceselor în Israel au survenit la persoane complet vaccinate. Deci, vaccinurile nu „salvează de la moarte”, ci vulnerabilizează.
Care sunt argumentele știinţifice care ar justifica continuarea administrării unor vaccinuri care nu asigură imunitate, nu garantează „o formă mai ușoară de boală” în cazul infectării, pot duce la deces și vulnerabilizează persoanele vaccinate faţă de noi variante ale virusului?
14- In Nota de informare privind evoluţia campaniei de vaccinare pentru perioada 21.12.2020-19.03.2021 emisă de CNCAV, la pag 7, sunt menţionate 8 RAPI severe: 5 cazuri raportate ca deces (2 la produsul Pfizer, 2 la Moderna, 1 la Astra Zeneca), 2 cazuri de infarct miocardic (la Pfizer), 1 șoc anafilactic. 7 RAPI au fost clasificate drept coincidenţă. Solicităm să ne comunicaţi:
a- Câte autopsii constatatoare s-au făcut și ce alte mijloace știinţifice s-au folosit pe baza cărora s-a tras concluzia că cele 7 RAPI grave pot fi clasificate drept coincidenţe?
b-La momentul emiterii notei informative se aflau în curs de investigare 90 de reacţii posibil RAPI, din care 38 cu posibilă afectare hematologică. Care au fost concluziile investigaţiilor, prin ce mijloace știinţifice s-a ajuns la concluzii și de ce nu au fost publicate până în prezent?
15-Care sunt bazele știinţifice ale afirmaţiei conform căreia vaccinurile produc numai efecte secundare rare și lipsite de gravitate din moment ce ele se află în studiu clinic tocmai pentru stabilirea reacţiilor adverse și a eficacităţii, iar prospectul (Pfizer) conţine afirmaţia: “este posibil ca acestea să nu fie toate efectele secundare posibile ale vaccinului; pot apărea efecte adverse grave și neașteptate” ?
16-Care sunt motivele pentru care Ministerul Sănătăţii și CNCAV nu au recurs la o schimbare de strategie după constatarea că, după începerea administrării vaccinurilor, pe site-urile VAERS, Eudra-Vigilance, CDC, MHRA au fost raportate continuu decese și reacţii adverse grave într-un număr alarmant și în evidentă creștere de la o lună la alta?
17- Mai multe state americane și Japonia au interzis persoanelor vaccinate să doneze sânge și nu mai folosesc plasma convalescentă de la personae vaccinate. La baza acestei decizii stau concluziile Studiului de biodistribuţie a vaccinurilor ARNm, obţinut de la autorităţile japoneze de profesorul Bridle şi alţi cercetători din cadrul University of Guelph, Ontario. Datele din raport arată că: “proteina spike din vaccinul anti-Covid poate avea efecte grave la nivel micro-vascular şi poate produce leziuni în ficat, inimă şi creier în forme care nu au fost evaluate în testele clinice de siguranţă”.
Care sunt argumentele știinţifice care ar justifica continuarea vaccinării în condiţiile apariţiei acestor informaţii din surse oficiale de autoritate știinţifică incontestabilă?
18- De ce sunt folosiţi în continuare termenii „a imuniza”, „imunizare” (populaţia este îndemnată „să se imunizeze”) și după ce a devenit evident că aceste seruri nu asigură imunitate?
19- Care sunt motivele pentru care, la data de 08 august 2021, d-na dr Beatrice Mahler a afirmat public că „suntem pe un val ascendent, pe un număr de cazuri care crește de la o săptămână la alta” în vreme ce datele oficiale raportate pe https://www.worldometers.info/coronavirus indică pentru România un trend descrescător: 04.08- 271 infectaţi; 07.08- 255 infectaţi; 08.08- 208 infectaţi?
Solicităm număr de înregistrare și răspunsuri punctuale în termenul legal pe adresa apel@aliantaparintilor.ro

Comitetul Director al Alianţei Părinţilor Președinte: Cristian Filip
Prof Popa Olimpia- Dir Departament Educaţie-Sănătate
Av Marina Ioana Alexandru- Dir Departament Juridic

10.08. 2021