17 iunie 2021

Asociația ”Alianța pentru Combaterea Abuzurilor”: Parlamentarii-vânători propun o lege care permite vânarea păsărilor migratoare, ”fără număr”!

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Pentru că Justiția îi împiedică de ceva vreme, să vâneze păsări, suspendând/anulând cotele de recoltă/vânătoare la aceste specii (pe motiv că erau nefundamentate științific, contrare legislației naționale și comunitare iar pe alocuri erau chiar mai mari decât populațiile lor prezente în România) https://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/vanatoarea-a-36-specii-de-pasari-salbatice-a-fost-interzisa-zse-impusca-de-fapt-alte-pasari.html, parlamentarii-vânători, intrați în ”sevraj”, se pregătesc să-și ia o revanșă istorică, cu dublu efect: vânarea mult mai multor păsări decât prevedeau cotele de recoltă anulate de instanțe și împiedicarea respectivelor instanțe să se mai amestece ” inoportun” în ”treburile” vânătorii la păsări (adică în afacerile lor private)

Cum vor să facă asta? Simplu: eliminând din lege obligația Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor de a mai stabili, anual, prin Ordin de ministru, cote de recoltă/vânătoare pentru păsările migratoare (ceea ce echivalează cu eliminarea posibilității ca Instanțele să mai suspende/anuleze Ordinele de Ministru prin care se aprobă aceste cote).

Așadar, exercitându-și dreptul ”cutumiaro- dâmbovițean”, de a lichida și masacra orice lege pe care n-au chef s-o respecte sau orice lege în baza căreia Justiția le dă peste pușcoace, mai mulți parlamentari cointeresați cinegetic, în frunte cu deputatul Gheorghe Nacov, (vicepreședinte de asociație de vânătoare), senatorul Chirteș Ioan, (membru al unei asociației de vânătoare) ori senatorul Iordache Ion, (președinte de Asociație de vânătoare), au înregistrat la Senatul României, (la data de 15.04.2021 cu nr. B147/2021, respectiv L180/2021) Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006 (https://www.senat.ro/legis/lista.aspx#ListaDocumente; https://www.senat.ro/legis/PDF/2021/21b147FG.pdf )

Propunerea legislativă L 180/2021 B147/2021) reprezintă, după cum am arătat, un veritabil EFECT PERVERS al Sentințelor judecătorești (care au împiedicat vânarea ”după ureche” a păsărilor migratoare) CE poate fi redus la următoarea declarație (implicită) de intenție și de interese a influentei ”cabale” vânătorești:
” Ca să nu fim nevoiți SĂ calculăm/stabilim COTE DE RECOLTĂ/VÂNĂTOARE, FUNDAMENTATE științific, cu respectarea principiului durabilității (așa cum au statuat instanțele de judecată și cum prevede legislația comunitară), mai bine ELIMINĂM cu totul dispoziția legală CARE NE OBLIGĂ SĂ STABILIM COTE de recoltă. În acest fel, vom putea vâna, fără ca Justiția să ne mai împiedice, un număr de păsări chiar și de zeci de ori mai mare decât cel stabilit prin Cotele de recoltă pe care Instanțele și-a permis cu ”obrăznicie” să le suspende/anuleze (pentru că erau nejustificate și nefundamentate pe studiile și cercetările care, potrivit Directivei 2009/147/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea păsărilor sălbatice reprezintă fundamentul protecției, conservării, gestionării și utilizării durabile a acestor specii de păsări)”.

 

COTELE DE RECOLTĂ ȘI CONSECINȚELE ELIMINĂRII LOR.
Potrivit definiției din Legea 407/2006, cota de recoltă reprezintă ”numărul de exemplare din fauna de interes cinegetic aprobat anual de către administrator pe specii și gestionar (…), care se poate vâna în cadrul unui fond cinegetic”;

Așadar, Cota de recoltă/vânătoare are un rol esențial în economia regimului cinegetic, în economia vânătorii, fiind una din premisele și garanțiile fundamentale ale protecției, conservării și utilizării durabile a biodiversității (reprezentate de fauna de interes cinegetic) pentru că asigură o limitare certă a vânătorii prin reglementărea unui număr maxim fix de animale/specie ce pot fi împușcate anual, indiferent câți vânători (români sau străini) vânează acest număr de animale, pe parcursul sezonului respectiv.

Propunerea legislativă B147/2021(actualmente L180/2021) elimină obligația anuală a administratorului faunei de intere cinegetic (Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor) de a stabili cote de recoltă pentru speciile de păsări migratoare admise la vânătoare permițând, astfel, vânarea acestor păsări fără acordul administratorului și într-un număr care nu mai este stabilit anual de administrator. ”Gaura” lăsată de eliminarea Cotelor de recoltă este ”peticită” prin introducerea direct în lege (evident, tot nefundamentat) a unui ”număr maxim de exemplare de păsări/specie ce pot fi vânate într-o zi de către un vânător”(De exemplu un vânător poate vâna într-o zi, un nr. maxim de 25 de ciocârlii, 10 gâște de vară, 10 gârlițe mari, 50 de grauri, 20 de exemplare de porumbel gulerat, 25 de prepelițe, 20 de exemplare de turturică, etc)
Această nouă soluție legislativă este însă un simulacru de limitare a vânătorii, o pseudo-limitare, (radical și substanțial diferită de limitarea veritabilă garantată prin cota de recoltă), pentru că NU prevede și limitarea numărului de vânători care pot vâna ”numărul maxim de păsări/specie/zi” într-un sezon de vânătoare. Or, dacă numărul de vânători (care pot vâna numărul maxim de păsări stabilit de lege), NU este limitat, înseamnă că numărul maxim de exemplare/specie ce pot fi vânate anual în România (pe care cotele de recoltă însumate îl indică cu claritate ) este IMPREDICTIBIL dar mai înseamnă și că acest număr de exemplare/specie vânat anual în România, poate DEPĂȘI EFECTIVELE totale ale populațiilor acestor specii care cuibăresc în România, care tranzitează în pasaj prin România sau care iernează în România, fapt completamente ABERANT din perspectiva imperativelor protecției, conservării și utilizării durabile a bioduiversității.

În CONCLUZIE, propunerea legislativă L180/2021 nu face de fapt, decât să înlocuiască, o normă care asigura predictibilitatea vânătorii prin limitarea ei certă (cotele de recoltă) cu o normă incapabilă să mai garanteze așa ceva, deci cu o NORMĂ care contravine flagrant principiilor protecției, conservării și utilizării durabile a biodiversității (reprezentate de fauna de interes cinegetic)

( Concret, într-o proiecție/simulare în care numai 2000 de vanatori, (reprezentând între 3% și 5% din nr. de vanatori din Romania, număr cuprins între 40000 si 60000, la care se pot adauga alte câteva mii de vânători strâini care fac frecvent turism cinegetic în România), vânează numărul maxim de exemplare/specie în fiecare zi a unui sezon de vânătoare , rezultă că într-un an s-ar putea vână de zece ori mai multe păsări decât numărul prevăzut de cotele de recoltă anulate de instanțe. De fapt, s-ar putea vâna chiar întregului efectiv populațional sau chiar dublul/triplul/cvadruplul efectivului populațional al mai multor specii de păsări care folosesc teritoriul României pentru cuibărit, pasaj sau iernare (sau chiar un număr mai mare de păsări decât efectivul populațional al unor specii, la nivel European) ca de exemplu:

Se permite vânarea a 1.800.000 de exemplare de turturică în condițiile în care (potrivit datelor din Atlasul Păsărilor de interes comunitar, Ediția 2015- https://monitorizareapasarilor.cndd.ro/documents/Atlasul-Pasarilor-2015.pdf date disponibile la momentul aprobarii cotelor de recoltă pentru sezonul 2020-2021 ) Efectivul din România este estimat la 120.000- 300.000 de perechi; Se permite vânarea a 3.660.000 de exemplare din specia gâscă de vară, în condițiile în care, Populația cuibăritoare din România este estimată la 3.200-6.800 de perechi, în timpul pasajelor se pot vedea între 8.500 și 15.500 de exemplare, iar populația care iernează la noi este de 10.000- 25.000 de exemplare (populația cuibăritoare din Europa este formată din 120.000-190.000 de perechi, În Europa iernează anual aproximativ 390.000 de indivizi); Se permite vânarea a 2.440.000 de exemplare din specia gârliță mare, în condițiile în care populația cuibăritoare din Europa este de 62.000-72.000 de perechi, populația care iernează în România este de 150.000-280.000 indivizi, iar între 150.000 și 250.000 de indivizi tranzitează țara în timpul pasajelor; Se permite vânarea a 9.000.000 (9 milioane) de exemplare de cocoșar (sturz de vară), în condițiile în care, România populația cuibăritoare de cocoșar este de 75.000-150.000 de perechi cuibăritoare; Se permite vânarea a 3.300.000 de exemplare de rață mare in conditiile in care, pop. cuibaritoare din România este de 62.000 de perechi iar populația minimă care ierneaza e de 100.000 de indivizi; Se pot vâna 3.200.000 de exemplare de rață mică in conditiile in care, populatia in pasaj ar fi estimată la cca 30000 de exemplare iar populația cuibăritoare ar fi de 5-30 perechi cuibaritoare);

 

EXPUNEREA DE MOTIVE a PROPUNERII

legislative cu nr. B147/2021 (L180/2021) (https://www.senat.ro/legis/PDF/2021/21b147EM.pdf) constă într-un document anemic de numai 3 pagini, al cărui conținut e preluat în întregime din CEREREA DE INTERVENȚIE a Asociației Generale a Vânătorilor și Pescarilor din România, formulată în dosarul cu nr. 622/64/2019 (cerere respinsă de instanță ca neîntemeiată). Conținutul Expunerii de motive e o mostră inegalabilă de incoerență în care, citarea trunchiată (și/sau scoasă din context) a câtorva paragrafe din Directiva ”Păsări” sau dintr-un Ghid de vânătoare în temeiul Directivei, se amestecă amorf cu câteva susțineri pe cât de false sau contradictorii, pe atât de sentențioase.

TRASEUL acestei propuneri legislative a fost netezit de AVIZUL (”favorabil cu observații”) CONSILIULUI LEGISLATIV https://www.senat.ro/legis/PDF/2021/21b147LG.pdf semnat de președintele Consiliului, d-l FLORIN IORDACHE (”altă întrebare”), nimeni altul decât ULTIMUL PREȘEDINTE AL Asociației Generale a Vânătorilor și Pescarilor (A.G.V.P.S.) din România (https://agrointel.ro/157453/florin-iordache-presedinte-agvps/) care le-a PROMIS VÂNĂTORILOR (în septembrie 2020, când a fost ales președinte A.G.V.P.S.) că ”VA REZOLVA PROBLEMA VÂNĂTORII LA PĂSĂRI MIGRATOARE”, (”problemă” creată de SUSPENDAREA/ANULAREA de către JUSTIȚIE a cotelor de recoltă la aceste specii de păsări) (http://fishingandhuntingtv.com/ro/stiri/congresul-vanatoarea-si-noi.html).

În acest context, AVIZAREA pozitivă a Propunerii legislative B147/2021 (L180/2021) (care ”REZOLVĂ” ”PROBLEMA” VÂNĂTORII la păsări migratoare, prin eliminarea din lege a stânjenitoarei obligații ”de stabilire de cote de recoltă/vânătoare), tocmai de către d-l Iordache Florin, care ”a promis că va rezolva problema vănătorii la păsări migratoare pentru anul 2021”, din postura de președinte ale celei mai importante organizații vânătorești din România, DISCREDITEAZĂ și INVALIDEAZĂ, cel puțin din perspectivă morală, Avizul Consiliului Legislativ (Asta lăsând la o parte un eventual conflict de interese, potrivit prevederilor art. 99, raportat la art. 72 din Legea nr. 163/2003, în mijlocul căruia s-ar putea afla același președintele al Consiliului Legislativ, Florin Iordache care, îi face cadou vânătorului Florin Iordache posibilitatea de a împușca, de unul singur în fiecare an 920 de turturele, 1150 de ciocârlii, 1680 de rațe mici, 1630 de rațe mari, 1830 de gâște de vară, 1900 de prepelițe, 9850 de grauri etc. etc).

În al doilea rând, Avizul semnat de președintele-vânător, FLORIN IORDACHE este, în mod previzibil, o mostră desăvârșită de impostură instituțională, un penibil simulacru de ”verificare”, ce ÎNCALCĂ prevederile art. 3, alin. (3) din Legea nr. 73/1993. ignorând cu o cecitate manifestă TOATE carențele de fond ale Propunerii legislative,( Spre exemplu, în Avizul Consiliului Legislativ nu se menționează nici măcar faptul că modificarea art. 28, alin. (3), lit. b) din Legea 406/2007, în sensul scurtării stagiului necesar pentru dobândirea permisului de vânătoare(de la 1 an la doar 6 luni), a mai făcut obiectul unei modificări legislative, declarată neconstituțională în integralitatea ei, prin Decizia CCR nr. 873/2020, în cadrul unui control aprioric de neconstituționalitate, la solicitarea Președintelui României https://www.ccr.ro/wp-content/uploads/2021/01/Decizie_873_2020.pdf )

PROPUNEREA LEGISLATIVĂ B147/2021 (L 180/2021) ESTE NECONSTITUȚIONALĂ ÎNTRUCÂT: ESTE CONTRARĂ DIRECTIVEI nr. 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea păsărilor sălbatice, NU este CORELATĂ cu alte prevederi din dreptul intern (care transpun dispozițiile Directivei Păsări și ale Directivei Habitate), dar NU este corelată nici cu dispozițiile mai multor Convenții Internaționale ratificate prin legi, NU reglementează norme SUFICIENTE și POSIBILE și NU este FUNDAMENTATĂ nici în raport cu normele comunitare sau internaționale și nici pornind de la dezideratele sociale sau de la insuficiența legislației în vigoare. Ceea ce înseamnă că Propunerea legislativă repectivă ÎNCALCĂ DREPTUL LA UN MEDIU SĂNĂTOS, consacrat de art. 35 în Constituție, ÎNCALCĂ principiul priorității dreptului comunitar consacrat de art. 148 din Constituție dar ÎNCALCĂ și principiul legalității și principiul securității juridice consacrate de art. 1, alin. (5) din Constituție.

AVÂND în vedere cele de mai sus, ESTE evident că acest ATENTAT lipsit de scrupule la adresa BIODIVERSITĂȚII ROMÂNIEI, comis sub promiscuul patronaj al părintelui OUG 13, Florin Iordache și intitulat (eufemistic) Propunerea legislativă B147/2021 (L189/2021) nu ar trebui să aibă decât o singură soartă: retragerea urgentă din procedura legislativă SAU (dacă inițiatorii refuză retragerea) respingerea de către plenul SENATULUI.

*** O PRIMĂ DEZBATERE importantă a Propunerii Legislative L 180/2021 (B147/2021) este programată a avea loc, marți, 15 iunie 2021, la Senatul României, în ședința Comună a Comisiei de Mediu și a Comisiei pentru Ape, Păduri și Fond Cinegetic din cadrul Senatului (comisiile raportoare) iar Propunerea ar putea fi ulterior trimisă Plenului Senatului pentru vot. ***

*** În contextul ședinței din data de 15 iunie 2021, SOLICITĂM celor 2 Comisii senatoriale să țină cont de argumentele care pledează în mod zdrobitor ÎMPOTRIVA Propunerii legislative L 180/2021 (B 147/2021) și să emită un raport NEVAFORABIL pentru această Propunere.

*** În același timp, facem un apel public la membrii celor 2 comisii senatoriale (Comisia de Mediu și Comisia pentru Ape, Păduri , Pescuit și Fond Cinegetic) să facă un exercițiu necesar și salutar de transparență și să permită accesul presei la lucrările/dezbaterile care vizează Propunerea Legislativă L 180/2021 (B147/2021) dând astfel posibilitatea opiniei publice să afle care au fost argumentele care au stat la baza Raportului comun (favorabil sau nu) emis de comisii pentru Propunerea respectivă.

(Toți cei interesați de valoarea ”în sine”, de valoarea de ”existență” a păsărilor migratoare, (ca parte importantă a biodiverității României), adică toți cei care se bucură de existența acestor păsări NU pentru că vor să le împuște/vâneze/mânânce ci pentru că vor pur și simplu să le vadă, să le asculte, să le fotografieze/filmeze, POT contribui la stoparea din fașă a acestei inițiative legislative cu consecințele nefaste asupra populațiilor speciilor de păsări migratoare, CERÂND comisiilor raportoare (la adresele de e-mail comisiamediu@senat.ro; ape.paduri@senat.ro) emiterea unui raport NEFAVORABIL și CERÂND, de asemenea SENATULUI României (la adresele de e-mail ale grupurilor parlamentare: psd@senat.ro; pnl@senat.ro; usrplus@senat.ro; aur@senat.ro ; udmr@senat.ro ) RESPINGEREA propunerii legislative. )

 

Asociația ”Alianța pentru Combaterea Abuzurilor”

 

Președinte – Claudiu Dumitriu

Vicepreședinte – Codruț Feher
Comunicat de presa Asociația ”Alianța pentru Combaterea Abuzurilor”