Publicat: 9 Ianuarie, 2016 - 13:34
Share

Recent, s-a desfășurat adunarea generală a Asociația Ofițerilor în Rezervă din România(AORR), organizație constituită în urmă cu peste 10 ani, ce funcționează sub patronajul Statului Major General al Armatei  României. Asociația este membră a Confederației Interaliate a Ofițerilor de Rezervă (CIOR), ce își desfășoară activitatea  pe lângă NATO, reunind asociațiile naționale ale ofițerilor de rezervă din statele  membre ale Alianței Nord Atlantice. Menirea  AORR este  aceea de a valorifica experiența și competenţa profesionale ale ofițerilor în rezervă și ale ofițerilor rezerviști voluntari, pentru a contribui la promovarea intereselor, valorilor și obiectivelor  naționale și euroatlantice de securitate, în conformitate cu Constituția României, Strategia Națională de Apărare a României și cu cadrul normativ euroatlantic.
 În cadrul adunării, s-a propus ca Asociația să se constituie  ca think tank („laborator de idei”) în domeniul securității și apărării naționale,  de care, în momentul de față, societatea românească are nevoie pentru  evoluția sa consonantă și concordantă cu cerințele progresului istoric contemporan și valorile europene și euroatlantice. Aidoma altor state cu o civilizație avansată, AORR ar putea avea un rol de dezbatere a  unei problematici actuale specifice societății românești, dar și comunității euroatlantice, precum  și de  consiliere a unor structuri sociale, politice sau militare, pentru a obține o mai bună a definire a scopurilor, strategiilor și obiectivelor, eficientizarea mijloacelor și metodelor  de acțiune, optimizarea organismelor funcționale ale societății, respectiv, a structurilor  militare și economice.  În perspectivă, AORR trebuie, în mod nepartizan sau nonideologic, să  devină, la standarde academice, un centru de cercetare pentru politici publice în domeniul securității și apărării naționale, promotor al unei bune guvernări, consultant al Parlamentului, Președinției, Guvernului României, Ministerului Apărării Naționale, precum și al altor instituții ale statului sau organisme și instituții internaționale.
 De asemenea, în cadrul adunării, a fost adresat un apel ofițerilor de rezervă pentru a se înscrie în filialele teritoriale ale AORR pentru ca, astfel, Asociația să devină un puternic factor social de apărare a rolului și intereselor maiștrilor militari, subofițerilor, gradaților și soldaților în rezervă, precum și ale  rezerviștii voluntari. S-a hotărât să se acționeze, în colaborare cu structuri ale statului, pentru  perfecționarea cadrului juridic al apărării naționale și al apărării colective, să promoveze interesele armatei în sistemul democratic al societății românești.
Tocmai pentru împlinirea acestor deziderate, s-au adoptat unele modificări la Statut și la Actul constitutiv. De asemenea, au fost aleși noi membri în Consiliu Director. Au fost reconfirmați ca președinte gl.bg(rtr) Constantin Bartolomeu Săvoiu, iar, ca președinte executiv, gl. lt(r) Virgil Bălăceanu. De asemenea, a fost adoptat programul anual  de activități, care  cuprinde o serie  de dezbateri publice și  alte acțiuni, care să contureze, cât mai pregnant posibil, rolul important pe care forțele de rezervă îl au în societatea nostră, precum și coeziunea acestora cu forțele active. Totdată AORR se va implica direct și indirect în problematica pensiilor militare de stat și a viitorului Statut al cadrelor militare și gradaților și soldaților profesioniști.
Gl. bg(r) Mihail Țăpârlea
Secretar general al AORR