Publicat: 24 Ianuarie, 2012 - 17:49
Share

Patronatul Medicinei Integrative - PMIAsociația Patronatul Medicinei Integrative-PMI, împreună cu Institutul Postliceal Phoenix organizează începând cu data de 16 Ianuarie 2012, înscrierea la următoarele cursuri: Inițiere în ocupațiaInspector resurse umane,Inițiere în ocupația “Art director”,  Inițiere în ocupația “Operator introducere, prelucrare, validaredate”.

Acest program de formare se derulează în cadrul proiectului –“Reţea regională pentru Promovarea şi Aplicarea Conceptelor Economiei Sociale în vederea creşterii şanselor de reinserţie socialăa persoanelor cu dizabilităţi”, cofinanțatdin Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investește în oameni!

 Avantaje pentru participare:
Obţinerea uneia dintre calificările  Operatorintroducere, prelucare, validare date,Inspector resurse umane,  Art directorîn mod gratuit;

Dobândirea independențeifinanciare prin însușirea competențelorobținute în urma participăriila cursuri;

Creșterea șanselor deangajare în urma obținerii unei calificări conforme cu cerințele pieței muncii;

Îmbunătăţirea cunoștinţelor practice și teoretice în unul dintre domeniile menționate anterior;

Dezvoltareacariereiprin participarea la sesiunile de consiliere și orientareprofesională furnizate de specialiști în domeniu;

Asistență personală asigurată deun tutor în perioada de practică, ulterioară modulului teoretic;

Subvenție pentru participarea la curs;

Participarea la toate evenimentele centrelor:Târguri, Expoziții, Campanii.

Certificatele obținute sunt autorizate de către Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților (CNFPA) și recunoscute de către Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale și Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și au valoare de certificat de absolvire curs de inițiere.
Cursurile se adresează unui număr de 420 de persoane cu dizabilitațiperceptiv auditive,  perceptiv vizuale, perceptiv motoriiși alte tipuri de dizabilități,din judeţele: Bucureşti,Ilfov, Brașov, Alba, Mureș, Harghita, Sibiu, Covasna, Constanța, Vrancea, Brăila, Galați, Tulcea și Buzău.
60de persoane vor fi formate și certificate în domeniul resurse umane;

240de persoane vor fi formate și certificate în domeniul creației publicitare;

120de persoane vor fi formate și certificate în domeniul TIC.

Cursurile se vor desfășura în următoarele perioade:
Ianuarie 2012 - Iulie 2012 – curs “Operator introducere, prelucrare, validare date”( în desfășurare în regiunea Centru- Brașov);

Mai 2012 – Decembrie 2012 – curs “Art director”;

Iulie 2012- Decembrie 2012 – curs “Inspector resurse umane”.

Admitere: Criteriul de selecție al participanțilorva fi “primul venit, primul servit”. La programul de formare vor participa420 de persoane cu dizabilități,femei și bărbați,cu vârste cuprinse între 18 și65de ani. Candidații se pot înscrie la un singur curs dintre cele enunțate anterior.

Condiţii de eligibilitate:
Nivel obligatoriu de învăţământpentru inițiere în ocupația „Operator introducere, prelucrare, validare date”, respectiv absolvent de liceu, cu sau fărăbacalaureat, pentru inițiere în ocupațiile „Inspector Resurse umane” și „Art director”;

Domiciliul înjudețele Bucureşti,Ilfov, Brașov, Alba, Mureș, Harghita, Sibiu, Covasna, Constanța, Vrancea, Brăila, Galați, Tulcea și Buzău.

Modalitatea de înscriere –Candidații vor depuneun dosar care să conţină următoarele documente:
1. Cerere de înscriere ( se va completa lasecretariatul Centruluisau on-line pe www.paces.ro);
2. Certificat de handicap;
3. Curriculum Vitae în format Europass, semnat pe fiecare pagină;
4. Copie după cel mai recent act de studiu;
5. Copie după actul de identitate;
6. Copie după certificatul de naștere;
7. Copie dupăcertificatul de căsătorie (dacă este cazul);
8. Adeverința de la medicul curant cu mențiunea: “Apt pentru a participa la cursuri de formare profesională”.

Modalitateade depunere a dosarelor:
Direct: la sediile Asociației Patronatului Medicinei Integrative –PMI:

• Regiunea București-Ilfov, București, Str. Constantin Dobrogeanu Gherea, Nr.150, Sector 1; Telefon: 021/269 32 44, Email: [email protected] de luni până vineri între orele 9:00 – 17:00, persoană de contact: Nicoleta Irina Cioroba - coordonator centru.
• RegiuneaCentru, Brașov,Str. Mihail Kogălniceanu, Nr. 23, Bl. C7P1 (blocul cu Primăria Nouă) Telefon: 0268.547.756, E-mail: [email protected] luni până vineri între orele 9:00 –17:00, persoanăde contact: Cornelius Popa–coordonator centru.
• Regiunea Sud-Est, Constanța,Str. George Enescu, Nr.12, Telefon: 0241/660271,de luni până vineri între orele 9:00 –17:00, persoanăde contact: Iolanda Dinu–coordonator centru.

Prin poștă:la adresele de mai sus, cu confirmare de primire.
Prin e-mail:fiecare pagină semnată,  scanată și toate documentele arhivate într-un singur fișier pe adresa [email protected], în subiectul email-ului: pentru înscriere cursuri PACES–Nume și prenume.
Pentru informaţii despre cursuri: Mădălina Minu, Andreea Bâltac, 0372 770 126 / 021 230 041,