13 aprilie 2021

Asociaţia Tineretului Regalist îşi reîncepe activitatea şi cheamă alături tinerii care împărtăşesc valorile Coroanei

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Acum 75 ani, în vremea domniei Majestăţii Sale Regelui Mihai I, lua naştere Asociaţia Tineretului Regalist. Înfiinţată la 30 mai 1946, asociaţia devenea cunoscută Suveranului printr-o scrisoare semnată de preşedintele şi de secretarul general al Asociaţiei. Aceştia anunţau pe monarh că tineretul „crede necesar a se uni în jurul înţelepciunii Tronului, chezăşia nestrămutată a permanenţei naţionale”. Un an mai târziu, Regatul României intra în întunericul dictaturii comuniste. Regele era forţat să abdice, iar Asociaţia Tineretului Regalist îşi înceta activitatea.

Tinerii regalişti de astăzi, dorind să reînvie spiritul de acţiune al tinerilor din timpul domniei Regelui Mihai I, s-au unit pentru a reînfiinţa Asociaţia Tineretului Regalist, având drept scop „unirea tinerilor români în jurul ataşamentului faţă de valorile perene ale Coroanei Române”. Demersul a fost prezentat Majestăţii Sale Regina Margareta, Custodele Coroanei Române, printr-o scrisoare semnată de membrii fondatori ai asociaţiei. Anunţul nostru a fost primit de Majestatea Sa cu viu interes.

Astăzi, odată cu sărbătorirea a 140 de ani de la proclamarea Regatului României şi a zilei de naştere a Majestăţii Sale Regina, anunţăm că Asociaţia Tineretului Regalist îşi reîncepe activitatea şi cheamă alături tinerii care împărtăşesc valorile Coroanei.

Într-o continuitate de spirit cu fondatorii primei Asociaţii a Tineretului Regalist, care urmăreau să întărească patriotismul, regalismul, democraţia şi toleranţa în rândul tinerilor şi a întregii societăţi, noi, membrii Asociaţiei, dorim să încurajăm implicarea civică a tinerilor şi să sprijinim iniţiativele care pornesc din preocuparea faţă de binele semenilor.

Orizontul activităţii noastre este strâns legat de morala întemeiată pe cumpănire, generozitate, altruism, consecvenţă şi cinste. Credem că este nevoie de exemple de loialitate, curaj, integritate, seriozitate şi modestie, care pot fi regăsite în activitatea Suveranilor Români şi a elitei formate în spiritul României Regale. Întrevedem că viaţa publică a României Regale de ieri şi de mâine este indisolubil legată de aceste calităţi.

Trăiască Regina!

La datorie:

Răzvan Apetrei, Preşedintele Asociaţiei Tineretului Regalist
Andrei-Răzvan Giuglea, Vicepreşedintele Asociaţiei Tineretului Regalist
Tudor Vişan-Miu, Secretarul General al Asociaţiei Tineretului Regalist

Addenda

1. Scrisoarea adresată Majestăţii Sale Regelui Mihai de preşedintele şi secretarul general al Asociaţiei Tineretului Regalist, 1946.

2. Scrisoarea adresată Majestăţii Sale Regina Margareta de refondatorii Asociaţiei Tineretului Regalist, 2021.

3. Biografiile membrilor refondatori ai Asociaţiei Tineretului Regalist, 2021.

1. Scrisoarea adresată Majestăţii Sale Regelui Mihai de preşedintele şi secretarul general al Asociaţiei Tineretului Regalist, 1946

Majestăţii Sale Regelui Mihai I,
Regele tuturor Românilor

SIRE,

Tineretul, îngrijorat de haosul moral la care ar putea duce furtunoasa desfăşurare a patimilor din luptele politice actuale, crede necesar a se uni în jurul înţelepciunii Tronului, chezăşia nestrămutată a permanenţei naţionale.

Pentru aceasta, îşi exprimă dorinţa de a se grupa într-o asociaţie care, activând pe orizontul celei mai înalte morale civice şi în cadrul legilor tutelare, să formeze un tineret educat, cult, moral şi cu un fizic viguros.

Aceşti piloni de generaţie vor urmări, pe căile democraţiei luminate, cultul dragostei de neam, cultul stindardului Regal, dragostea de Tron şi respectul aproapelui.

Ne vom cultiva, vom oţeli caracterele noastre şi vom da vigoare braţelor tinere pentru a putea trage brazdă înţeleaptă şi rodnică spre fericirea Ţării noastre.

Îndemnaţi de aceste gânduri, cerem Înaltul Consimţământ al Majestăţii Voastre pentru constituirea „ASOCIAŢIEI TINERETULUI REGALIST”, al cărei program este fixat în statutul de faţă, autentificat de Tribunalul Ilfov sub nr. 24.892 din 1 Iunie 1946.

Cu cel mai profund devotament, suntem ai Majestăţii Voastre prea supuşi,

PREŞEDINTE,
Constantin Alexandru Şerbănescu

SECRETAR GENERAL,
Niculae Chişu

2. Scrisoarea adresată Majestăţii Sale Regina Margareta de refondatorii Asociaţiei Tineretului Regalist, 2021.

Majestăţii Sale Regina Margareta,
Custodele Coroanei Române
Majestatea Voastră,

Am descoperit, în arhivele istorice, scrisoarea pe care membrii fondatori ai Asociaţiei Tineretului Regalist au adresat-o, în anul 1946, Majestăţii Sale Regelui Mihai I. Alături de această scrisoare, semnată de preşedintele Constantin Alexandru Şerbănescu şi de secretarul general Niculae Chişu, se afla statutul organizaţiei.

Am fost inspiraţi de cuvintele celor care, cu 75 de ani în urmă, afirmau: „Tineretul, îngrijorat de haosul moral la care ar putea duce furtunoasa desfăşurare a patimilor din luptele politice actuale, crede necesar a se uni în jurul înţelepciunii Tronului, chezăşia nestrămutată a permanenţei naţionale”.

Dorind să reînviem spiritul de acţiune al unei asociaţii a tinerilor regalişti create în timpul domniei Regelui Mihai I, ne-am unit pentru a reînfiinţa, în zilele noastre, Asociaţia Tineretului Regalist. Scopul care animă organizaţia noastră este unirea tinerilor români în jurul ataşamentului faţă de valorile perene ale Coroanei Regale Române.

Privim iniţiativa noastră ca un omagiu adus Dinastiei Române în anul Centenarului naşterii Regelui Mihai. Considerăm că demnele figuri ale regalităţii noastre pot reprezenta modele pentru tinerele generaţii.

Pentru a exprima ataşamentul faţă de Majestatea Voastră, actualul Şef al Familiei Regale a României, vom anunţa public demersul nostru în ziua de 26 martie 2021.

Ai Majestăţii Voastre devotaţi, membri fondatori ai Asociaţiei Tineretului Regalist,

Răzvan Apetrei, Preşedinte
Andrei-Răzvan Giuglea, Vicepreşedinte
Tudor Vişan-Miu, Secretar general

3. Biografiile membrilor refondatori ai Asociaţiei Tineretului Regalist, 2021.

Răzvan Apetrei (n. 1988) – PREŞEDINTE
Născut în municipiul Bacău, a absolvit un liceu cu profil artistic („George Apostu” din Bacău). A urmat cursurile Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti, debutând în ipostaza de pianist, apoi de dirijor. În prezent este doctorand al Universităţii Naţionale de Arte „George Enescu” din Iaşi, pentru desăvârşirea studiilor în domeniul dirijatului de orchestră. În anii studenţiei a fost preşedintele Asociaţiei Studenţeşti a Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti, precum şi reprezentant al studenţilor. În anul 2009, odată cu fondarea Cameratei Regale, a început o îndelungată colaborare muzicală cu Casa Majestăţii Sale. În anul 2012 a pus bazele Corului Regal, care, asemenea Cameratei Regale, a fost onorat de Alteţa Sa Regală Principele Radu al României prin acordarea Înaltului Patronaj (2013). Meritele ansamblului, pe care îl conduce ca Director General, au fost recunoscute de Majestatea Sa Regina Margareta a României, Corul Regal fiind distins cu Medalia Regală pentru Loialitate (2018). Membru, din anul 2013, al asociaţiei Alianţa Naţională pentru Restaurarea Monarhiei, s-a alăturat iniţiativei din anul 2014 a reunirii tinerilor monarhişti în cadrul Organizaţiei de Tineret. Colegii săi i-au acordat, în cadrul adunării generale din 10 Mai 2016, titlul de Preşedinte Onorific.

Andrei-Răzvan Giuglea (n. 1989) – VICEPREŞEDINTE
Născut în municipiul Bucureşti, a absolvit un liceu cu profil economic („Costin Kiriţescu” din Bucureşti). În prezent, îşi completează studiile economice urmând cursurile de licenţă a două facultăţi (Psihologie şi Ştiinţe Politice) la o universitate privată. În anul 2014, a fost Preşedintele Fondator al Organizaţiei de Tineret din cadrul asociaţiei Alianţa Naţională pentru Restaurarea Monarhiei, aflându-se în fruntea organizaţiei în primii doi ani.

Tudor Vişan-Miu (n. 1995) – SECRETAR GENERAL
Născut în municipiul Bucureşti, a absolvit un liceu cu profil teoretic („Gheorghe Lazăr” din Bucureşti). Absolvent al cursurilor de licenţă şi master ale Facultăţii de Istorie din cadrul Universităţii din Bucureşti, îşi continuă studiile la nivelul Şcolii Doctorale de Istorie a Universităţii din Bucureşti. A debutat ca autor prin publicarea volumului La şcoală cu Regele Mihai (2016), în colecţia „Istorie cu blazon” a Editurii Corint, urmat de volumul de convorbiri O viaţă Tudor Vişan-Miu în dialog cu DINU ZAMFIRESCU (2019). În anul 2020 a fost distins de Majestatea Sa Regina cu Medalia Regală pentru Loialitate. În anul 2014, a fost Secretarul Fondator al Organizaţiei de Tineret a asociaţiei Alianţa Naţională pentru Restaurarea Monarhiei. În anul 2016 a preluat preşedinţia organizaţiei, ducând la capăt trei mandate de câte un an.