Publicat: 13 August, 2020 - 09:15
Share

Având în vedere anumite informaţii vehiculate în spaţiul public privind înregistrarea candidaturilor la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din data de 27 septembrie 2020, Autoritatea Electorală Permanentă precizează următoarele:

1. În conformitate cu dispoziţiile art. 4 din Legea nr. 84/2020 privind prelungirea mandatelor autorităţilor administraţiei publice locale şi pentru modificarea art. 151 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, care instituie o derogare de la prevederile art. 51 alin. (5) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, la alegerile locale din acest an, lista susţinătorilor, care însoţeşte dosarul de candidatură, va fi depusă într-un singur exemplar, fără a mai fi necesară prezentarea unei copii a listei susţinătorilor.

2. Modelul declaraţiei CNSAS care se regăseşte pe pagina de Internet a Autorităţii Electorale Permanente este cel prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 293/2008, cu modificările şi completările şi completările ulterioare.

În mod corect, modelul declaraţiei CNSAS nu cuprinde nicio referire cu privire la luarea la cunoştinţă despre prevederile art. 5 alin. (6) din ordonanţa de urgenţă, întrucât prevederile în cauză au fost abrogate prin pct. 13 din Legea nr. 293/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii.

3. Documentele pe care trebuie să le conţină dosarul de candidatură la alegerile locale sunt cele expres prevăzute de art. 47 din Legea nr. 115/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Arătăm că opisurile menţionate de Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 2/2020 privind aprobarea metodologiei depunerii dosarelor de candidatură şi a listelor de susţinători la alegerile locale din anul 2020 sunt elemente ajutătoare, menirea acestora fiind de a veni în sprijinul competitorilor electorali la întocmirea dosarelor de candidatură, respectiv a birourilor electorale de circumscripţie la analizarea dosarelor depuse.

Tag-uri Institutii: