29 septembrie 2022

Atelierul special „Francofonia ştiinţifică în România – realitate şi perspective”

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Secretarul de Stat pentru afaceri globale şi strategii diplomatice Cornel Feruţă a susţinut o alocuţiune în cadrul atelierului „Francofonia ştiinţifică în România – stadiul actual şi perspective”, eveniment organizat în marja Săptămânii Mondiale a Francofoniei Ştiinţifice, care are loc la Bucureşti, în perioada 21-24 septembrie 2021.

În intervenţia sa, secretarul de stat a subliniat importanţa acordată de România dezvoltării cercetării ştiinţifice şi facilitării mobilităţii profesionale a tinerilor francofoni. Expresia clară a acestei susţineri este organizarea şi finanţarea de către România a programului de burse doctorale şi postdoctorale „Eugen Ionescu”, program care, începând cu anul 2007, a funcţionat fără întrerupere, inclusiv pe durata pandemiei, ajungând în prezent la peste 950 de bursieri, provenind din 39 de state francofone.

Reuniunea a facilitat dezbaterea şi schimbul de idei asupra adaptării Francofoniei pentru a răspunde eficient actualelor provocări, precum schimbările climatice, nevoia dezvoltării durabile, a accesului la educaţie şi tehnologie, precum şi provocări legate de pace şi securitate, protejarea democraţiei, a drepturilor omului şi a egalităţii de gen.

România, care ocupă locul trei la nivel mondial în ceea ce priveşte numărul de filiere universitare francofone, promovează activ educaţia şi cercetarea în limba franceză, contribuind la crearea unei comunităţi ştiinţifice francofone şi noi oportunităţi educaţionale şi profesionale pentru tinerii francofoni. Aceasta este o temă de interes major atât pentru ţara noastră, cât şi pentru restul statelor francofone, aflându-se în atenţia şefilor de stat şi de guvern în perspectiva Sommet-ului Francofoniei din acest an (20-21 noiembrie 2021, Djerba/Tunisia).

Informaţii suplimentare
În perioada 21 – 24 septembrie 2021, la Bucureşti, au loc o serie de reuniuni desfăşurate sub înaltul patronaj al Preşedintelui României, organizate la sediul Universităţii Politehnica: cea de a 18-a Adunare Generală a Asociaţiei Universitare a Francofoniei/AUF, prima întâlnire a Francofoniei Ştiinţifice şi celebrarea a 60 de ani de la înfiinţarea AUF.

Pentru informaţii suplimentare privind Săptămâna Mondială a Francofoniei Ştiinţifice, care are loc la Bucureşti, în perioada 21-24 septembrie 2021 – https://auf-semaine-francophonie.auf.org/#evenements-semaine

Programul de burse doctorale şi post-doctorale „Eugen Ionescu” a fost iniţiat de România, în contextul celui de al XI-lea Sommet al Francofoniei (Bucureşti, 2006) şi a devenit operaţional în 2007. Programul are scopul de a sprijini dezvoltarea durabilă din spaţiul francofon, în special din Europa Centrală şi Orientală şi din Sudul francofon (articolul 35 al Declaraţiei Sommet-ului de la Bucureşti).

Programul, finanţat de Ministerul Afacerilor Europene (MAE) şi coordonat împreună cu Agenţia universitară a Francofoniei, a înregistrat, încă de la început, un real succes. Administrarea efectivă a burselor este realizată de Agenţia Universitară a Francofoniei, a cărei experienţă în acest gen de programe este recunoscută pe plan internaţional. MAE alocă anual sume cuprinse între 1.000.000 şi 350.000 euro pentru derularea acestui program.

Pe durata celor 14 ediţii ale Programului, peste 950 de tineri doctoranzi şi cercetători din 39 de state francofone au beneficiat de aceste burse – Albania, Algeria, Armenia, Belgia, Benin, Bulgaria, Burkina Faso, Camerun, Canada, Coasta de Fildeş, Republica Centrafricană, Ciad, R.D. Congo, Congo, Egipt, Elveţia, Franţa, Gabon, Georgia, Grecia, Guineea, Letonia, Liban, Republica Macedonia de Nord, Madagascar, Mali, Maroc, Mauritania, Republica Moldova, Polonia, Rwanda, Senegal, Serbia, Slovacia, Togo, Tunisia, Ucraina, Ungaria, Vietnam.

Scopul acestui program este să permită cercetătorilor şi doctoranzilor din ţări francofone să beneficieze de stagii, efectuate în instituţiile de învăţământ superior româneşti, membre ale AUF, recunoscute pentru calitatea actului de învăţământ şi cercetare în domenii dintre cele mai diverse. Temele de cercetare sunt stabilite în funcţie de priorităţile universităţilor de origine şi ale universităţilor gazdă, urmărindu-se facilitarea unei cooperări durabile şi pragmatice.