16 octombrie 2021

Atenţionări transmise radiodifuzorilor cu privire la respectarea prevederilor art. 48 din Legea audiovizualului

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Întrunit în şedinţa publică din data de 12.10.2021, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat sinteza întocmită de Direcţia Control în urma verificării modului în care posturile de radio şi de televiziune respectă prevederile art. 48 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora:
„Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia de a asigura accesul simplu, direct şi permanent al publicului la cel puţin următoarele categorii de informaţii:

a) denumirea, statutul juridic şi sediul social;

b) numele reprezentantului legal şi structura acţionariatului până la nivel de persoană fizică şi juridică, asociat sau acţionar care deţine o cotă mai mare de 20% din capitalul social ori drepturile de vot ale unei societăţi titulare de licenţă audiovizuală;

c) numele persoanelor responsabile de conducerea societăţii comerciale şi ale celor care îşi asumă, în principal, responsabilitatea editorială;

d) coordonatele furnizorului de servicii mass-media, inclusiv adresa de poştă electronică sau a site-ului internet la care acesta poate fi contactat rapid, direct şi efectiv;

e) lista publicaţiilor editate de persoana juridică respectivă şi lista celorlalte servicii de programe pe care le asigură;

f) *** Abrogată prin L. nr. 333/2009

g) organismele de reglementare sau de supraveghere competente.”

Au fost verificate 180 de posturi de televiziune şi 149 de posturi de radio (naţionale, regionale şi locale). În urma analizării sintezei, CNA a constatat că dintre acestea 86 de posturi de televiziune şi 71 de posturi de radio respectă dispoziţiile mai sus-invocate.

La finalul dezbaterilor, Consiliul a decis să transmită atenţionări către 94 de posturi de televiziune şi 78 de posturi de radio pentru a intra în legalitate până la data 31.10.2021, urmând ca după această dată să efectueze verificările necesare şi să aplice sancţiuni în conformitate cu prevederile legislaţiei audiovizualului.