Publicat: 22 Iulie, 2015 - 08:39

Pe parcursul anului 2015, la nivel naţional au fost înregistrate 193.169 urgenţe (în medie 1.067  pe zi), în creştere cu 15% faţă de perioada similară a anului precedent, în special ca urmare a creşterii solicitărilor de răspuns pentru prim ajutor medical calificat. 
 Din totalul acestora, 188.076 au fost gestionate de către serviciile profesioniste pentru situaţii de urgenţă, cu o medie zilnică de 1.039 intervenţii, un procent de 87% fiind reprezentat de intervenţiile serviciilor mobile de urgenţă, reanimare şi descarcerare, urmat de incendii - 6% şi alte situaţii de urgenţă, cele mai multe înregistrându-se în zona de competenţă a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti – Ilfov.
În urma misiunilor derulate în cooperare cu celelalte componente ale Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, au fost salvaţi peste 2.500 adulţi şi 350 copii şi protejate bunuri în valoare de peste 1,5 miliarde lei.
Serviciile mobile de urgenţă, reanimare şi descarcerare au asistat peste 155.500 adulţi şi 16.500 copii acţionând, în medie, la 930 cazuri pe zi, timpul mediu de răspuns fiind de 11 minute.
În cele 13 centre de pregătire/formare paramedici, existente la nivel naţional, au fost instruite, în acordarea primului ajutor calificat, peste 1.000 de persoane ( angajaţi ai inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă şi personal din cadrul altor instituţii abilitate prin lege să desfăşoare activităţi în domeniul asistenţei medicale de urgenţă). Pentru a răspunde solicitărilor de acordare a primului ajutor calificat, zilnic, la nivel naţional, 278 ambulanţe SMURD sunt pregătite să intervină operativ.
În perioada de referinţă, pompierii din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă au lichidat peste 12.150 incendii, numărul acestora fiind în creştere cu 26% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Media zilnică a acestui tip de intervenţie a fost de 67 de misiuni, înregistrându-se un timp mediu de răspuns de 13 minute.
     Cele mai multe incendii s-au produs la vegetaţie uscată (4.418), fiind urmate de cele la locuinţe (3.340), anexe gospodăreşti (1.238) şi mijloace de transport (790). Principalele cauze de generare a incendiilor rămân instalaţiile electrice, coşurile de fum defecte ori necurăţate, focul deschis, fumatul, acţiunile intenţionate sau alte împrejurări.
Pentru reducerea şi preîntâmpinarea situaţiilor de urgenţă, inspectorii de prevenire din cadrul inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă au desfăşurat peste 31.400 controale, în urma cărora au fost constatate peste 125.400 nereguli şi aplicate peste 82.100 sancţiuni, cuantumul amenzilor ridicându-se la suma de 16,557 milioane lei.
De la începutul anului, specialiştii Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă au verificat documentaţiile tehnice şi au emis peste 4.300 de avize şi autorizaţii de securitate la incendiu şi protecţie civilă (2928 avize şi 1402 autorizaţii).

    Segmentul informării preventive a fost susţinut de continuarea, alături de partenerii instituţionali, a campaniilor naţionale de informare şi educare preventivă desfăşurate de Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă: RISC - „Siguranţa nu este un joc de noroc”, FOC – „Flăcările Omoară Copii” şi „Nu tremur la cutremur”. La nivel naţional, specialiştii în domeniu au derulat peste 44.500 acţiuni de informare preventivă a cetăţenilor, prin organizarea de instructaje în domeniul apărării împotriva incendiilor şi privind modul de comportare pe timpul situaţiilor de urgenţă.
Un demers important dedicat climatului de siguranţă la nivelul comunităţilor, cu implicarea societăţii civile, a fost materializat în luna mai, prin lansarea proiectului „Cartea de bord salvează vieţi”, derulat împreună cu Automobil Clubul Român. Astfel, prin identificarea informaţiilor tehnice relevante (poziţionarea airbag-urilor, a rezervoarelor de combustibil, acumulatorului, punctelor adecvate de tăiere etc.), timpul de răspuns al echipajelor de intervenţie va scădea, iar numărul persoanelor salvate va creşte cu până la 30%.
Creşterea gradului de securitate la nivelul comunităţilor rămâne o prioritate pentru Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, deziderat care poate fi asigurat doar prin eficientizarea acţiunilor de prevenire, dar şi de gestionare a situaţiilor de urgenţă, printr-o reacţie promptă a echipajelor specializate formate din salvatori profesionişti şi tehnică modernă de intervenţie.
În atingerea acestor obiective, serviciile profesioniste pentru situaţii de urgenţă vor avea în vedere următoarele direcţii de acţiune:
    Promovarea conceptului de voluntariat la nivelul comunităţilor şi operaţionalizarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă. 
    Dezvoltarea culturii de securitate şi a comportamentului preventiv în rândul societăţii civile. 
    Continuarea procesului de evaluare a riscurilor la nivel naţional prin implicarea autorităţilor abilitate în gestionarea tipurilor de risc. 
    Modernizarea sistemului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă, prin elaborarea manualelor de tactică adaptată tuturor tipurilor de misiuni şi dezvoltarea capacităţilor de pregătire aplicativă a personalului. 
    Îmbunătăţirea dotării cu mijloace tehnice de intervenţie în situaţii de urgenţă. 
    Participarea activă la procesul de creare a Capacităţii Europene de Răspuns la Dezastre şi perfecţionarea mecanismului naţional de management integrat privind asistenţa internaţională. 
    Dezvoltarea şi extinderea relaţiilor de cooperare internaţională cu statele vecine în domeniul situaţiilor de urgenţă, prin elaborarea planurilor de intervenţie comună şi a procedurilor comune de intervenţie. 

BIROUL INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE