Publicat: 19 Aprilie, 2018 - 08:32

În şedinţa de Guvern din 18 aprilie 2018 s-a aprobat Hotărârea privind plafoanele alocate măsurilor de sprijin cuplat în sectorul vegetal precum şi pentru stabilirea cuantumului pe unitatea de măsură aferent acestora pentru anul de cerere 2017.

Astfel, acestea se vor încadra în suma maximă de 79.161,650 mii euro, în echivalent 364.088,177 mii lei care se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2018 şi modalitatea de stabilire a cuantumului pe unitatea de măsură, aferent acestora.

Plafoanele notificate Comisiei Europene se modifică, prin mecanismul de transfer de fonduri între măsurile de sprijin cuplat, în condiţiile prevederilor art. 53a din Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014.

Măsurile de sprijin cuplat implicate în transferul de fonduri sunt:
a) măsuri de la care se transferă fonduri: lucernă, castraveţi pentru industrializare cultivaţi în câmp şi cartof timpuriu pentru industrializare;
b) măsuri care beneficiază de fonduri transferate: sfeclă de zahăr, tomate pentru industrializare cultivate în câmp şi legume cultivate în sere şi solarii: tomate pentru consum în stare proaspătă, castraveţi pentru consum în stare proaspătă şi/sau pentru industrializare, ardei, varză şi vinete pentru consum în stare proaspătă;

Decizia de a transfera fonduri către aceste măsuri, a fost luată din mai multe considerente: 
Astfel, în cazul sfeclei de zahăr, în ultima perioadă de timp, preţul zahărului pe piaţa mondială şi europeană a scăzut dramatic, indicele preţurilor la zahăr a înregistrat o scădere cu peste 30% faţă de anul anterior, determinând scăderea preţului de achiziţie a sfeclei de zahăr de la cultivatori, sub preţul de producţie. 

Având în vedere situaţia descrisă, de asemenea s-a considerat necesară suplimentarea plafonului financiar care se alocă măsurii de sprijin cuplat pentru sfecla de zahăr, pentru a da un semnal pozitiv cultivatorilor, în sensul motivării acestora de a menţine în cadrul asolamentului această cultură. Se are în vedere astfel reducerea riscului de abandonare a producţiei şi asigurarea aprovizionării fabricilor de zahăr recunoscute de MADR. 

În cazul sprijinului pentru tomatele cultivate în câmp destinate industrializării, este necesară suplimentarea plafonului financiar alocat măsurii, întrucât ţinta de suprafaţă notificată nu a fost încă atinsă şi, prin urmare, nu se poate asigura aprovizionarea în fiecare an a industriei locale de prelucrare, pentru a se evita consecinţele sociale şi economice negative ale unui eventual proces de restructurare a acestora.

În ceea ce priveşte sprijinul pentru legume cultivate în sere şi solarii, se consideră necesară suplimentarea plafonului financiar alocat măsurii, deoarece acest sector încă nu înregistrează creşteri semnificative, cu impact în aprovizionarea pieţelor cu legume. 
Totodată, precizăm că din cauza evoluţiei factorilor climatici care diferă de la un an la altul, în special în primul trimestru al anului, se constată o majorare a costurilor de producţie pentru spaţiile protejate.

Transferurile de fonduri între măsurile de sprijin cuplat s-au făcut astfel încât cuantumul pe unitatea de măsură să asigure profitabilitatea culturii şi totodată să nu fie sub cel calculat ca raport dintre plafonul fixat pentru finanţarea măsurii şi limita cantitativă de suprafaţă, notificate Comisiei.

Plafoane aferente măsurilor de sprijin cuplat în sectorul vegetal, inclusiv cele rezultate în urma transferului de fonduri, care se aprobă, sunt următoarele:

a) 31.602,000 mii euro pentru soia; 
b) 11.873,070 mii euro pentru lucernă;
c) 400,000 mii euro pentru leguminoase boabe pentru industrializare/procesare: mazăre boabe şi fasole boabe;
d) 179,760 mii euro pentru cânepă pentru ulei şi/sau fibră;
e) 4.699,000 mii euro pentru orez;
f) 823,200 mii euro pentru sămânţă de cartof;
g) 126,880 mii euro pentru hamei;
h) 20.666,910 mii euro pentru sfeclă de zahăr;
i) 2.067,066 mii euro pentru tomate pentru industrializare cultivate în câmp;
j) 23,410 mii euro pentru castraveţi pentru industrializare cultivaţi în câmp;
k) 4.479,740 mii euro pentru legume cultivate în sere şi solarii: tomate pentru consum în stare proaspătă, castraveţi pentru consum în stare proaspătă şi/sau pentru industrializare, ardei, varză şi vinete pentru consum în stare proaspătă;
l) 480,000 mii euro pentru fructe destinate industrializării: prune, mere, cireşe, vişine, caise şi zarzăre;
m) 1.740,614 mii euro pentru cartof timpuriu pentru industrializare.

Cuantumul pe unitatea de măsură pentru fiecare măsură de sprijin cuplat în sectorul vegetal, se calculează de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură prin raportarea plafoanelor aprobate la suprafeţele eligibile pentru anul 2017. 

Plăţile pentru măsurile de sprijin cuplat în sectorul vegetal se fac în lei, la cursul de schimb de 4,5993 lei pentru un euro, stabilit de Banca Centrală Europeană la data de 29 septembrie 2017 .