5 octombrie 2022

Au fost identificate soluţii de valorificare a patrimoniului construit din Bucovina şi Transilvania

Distribuie pe rețelele tale sociale:

PORT CULTURAL. ATELIERE DE PREZENTARE A UNOR SOLUŢII ŞI BUNE PRACTICI

În ultimii 2 ani, în cadrul proiectului de cercetare „PORT CULTURAL”, implementat de Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, au fost identificate soluţii de valorificare a patrimoniului construit din Bucovina şi Transilvania, prin dezvoltarea antreprenoriatului şi prin identificarea unor modalităţi de adaptare a caselor tradiţionale la funcţionalităţi contemporane.

În perioada următoare, rezultatele proiectului vor fi prezentate partenerilor şi grupurilor de interes din mediul rural, în dorinţa de a informa publicul larg cu privire la acţiunile care pot contribui la păstrarea caselor tradiţionale şi la protejarea patrimoniului cultural.

Obiectivele identificate în teren au fost plasate pe o hartă interactivă şi prezentate în albumul „Case Tradiţionale din Bucovina”, iar soluţiile propuse au fost introduse într-un îndrumar de intervenţii şi reparaţii cu tehnici adaptate pentru protejarea construcţiilor tradiţional, în ghiduri de antreprenoriat în turism şi în albume cu proiecte de arhitectură ce propun soluţii de transformare şi modernizare a caselor vechi, care să se integreze armonios în peisajul existent. Locuitorii din mediul rural vor putea beneficia gratuit de planuri de arhitectură, pentru noi construcţii sau pentru transformarea caselor tradiţionale, prin intermediul primăriilor din mediul rural, care vor intra în posesia albumelor cu planuri.

Materialele realizate de partenerii din proiect vor fi prezentate în cadrul a trei campanii de informare, ce vor fi derulate în trei zone etnografice diferite: Putna, Casa Muzeu (17 iulie, ora 10.00), Şaru Dornei (14 august, ora 10.00) şi Cacica (15-18 septembrie). Evenimentele vor fi urmate de tururi de studiu pentru vizionarea unor bune practici identificate în cadrul proiectului, care ar putea fi multiplicate şi care ar putea contribui la o creştere a interesului pentru păstrarea şi protejarea patrimoniului construit al Bucovinei.

Drept urmare, dorim să vă invităm la evenimentul de informare „PORT Cultural în Bucovina. Soluţii de valorificare a patrimoniului construit din mediul rural”, organizat în data de 17 Iulie 2021, la Casa Muzeu Bukowina din Putna, începând cu ora 10.00.

Programul primului eveniment de informare din data de 17 iulie va cuprinde prezentarea platformei PORT Cultural şi a rezultatelor proiectelor componente, precum şi sesiuni de prezentare a materialelor realizate, către participanţii la eveniment (album de imagini, planşe cu proiecte de arhitectură, ghiduri de dezvoltare durabilă şi dezvoltare a afacerilor în mediul rural).

Programul şi informaţii privind organizarea evenimentelor de informare pot fi accesate pe platforma proiectului, www.portcultural.usv.ro.

Invităm pe toţi cei interesaţi să participe la evenimentul de informare şi să afle ce soluţii putem alege pentru păstrarea autenticităţii zonei Bucovinei.

Proiectul PORT Cultural („PORTofoliu de instrumente inovative pentru dezvoltarea durabilă a comunităţilor rurale cu potenţial turistic, prin valorificarea elementelor de patrimoniu şi identitate culturală”) este implementat de Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, în colaborare cu Institutul Bucovina al Academiei Române, Facultatea de Arhitectură „G. M. Cantacuzino” (UTGA) Iaşi, Institutul de Economie Naţională şi UMFST Tg. Mureş.

Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava