30 iunie 2022

Au fost selectate 53 de planuri de afaceri care au primit finanţare de maximum 160 000 lei

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Asociaţia „Centrul de Consultanţă şi Management al Proiectelor” EUROPROJECT (CCMP EUROPROJECT), în parteneriat cu Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului (MEAT), a implementat în perioada 3 ianuarie 2018 – 2 iunie 2021 proiectul #Antreprenorium, cod Mysmis 105026.

Proiectul #Antreprenorium a fost finanţat în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, apelul Romania Start Up Plus şi a avut drept obiectiv încurajarea antreprenoriatului şi a ocuparii pe cont propriu prin susţinerea înfiinţării de întreprinderi cu profil non-agricol în zona urbană din regiunea Sud a României.
Grupul ţintă al proiectului #Antreprenorium a fost format din 464 de persoane, dintre care 255 femei, cu domiciliul sau reşedinţa în mediul urban sau rural din regiunea Sud, care doreau să înfiinţeze o afacere non-agricolă în mediul urban din regiunea Sud.

Toţi membrii grupului ţintă au beneficiat de formare antreprenorială, in ariile tematice cele mai relevante pentru acest domeniu, respectiv: cadrul general in care activează afacerea, marketing-ul afacerii, finanţarea afacerii, managementul resurselor umane, fundamentarea şi elaborarea unui plan de afacere.

In urma Concursului de planuri de afaceri desfăşurat în cadrul proiectului au fost selectate 53 de planuri de afaceri care au primit finanţare în cadrul proiectului de maximum 160 000 lei. Astfel, 53 de firme au beneficiat de capital de start-up, astfel înlăturându-se un obstacol extrem de important al demarării unei afaceri, respectiv lipsa resurselor financiare. In plus, câştigătorii concursului au beneficiat de acţiuni de sprijin in cadrul proiectului #Antreprenorium pe mai multe paliere: au participat la stagii de practică în întreprinderi reale, în scopul dobândirii de abilităţi practice în domeniul în care vor demara noua afacere, au beneficiat de consiliere, consultanţă, mentorat în scopul consolidării şi punerii în aplicare a planului de afaceri şi au fost sprijiniţi în vederea înfiinţării afacerilor. Funcţionarea şi dezvoltarea afacerilor finanţate a fost monitorizată permanent pentru a minimiza riscul de eşec al acestora, precum şi pentru a asigura dezvoltarea afacerilor, nu doar supravieţuirea lor pe piaţă.

Cele 53 de firme au creat şi menţinut 144 de locuri de muncă, ocupate de persoane cu domiciliul în regiunea Sud Muntenia, astfel contribuind la creşterea nivelului de dezvoltare socio-economică a regiunii.