Publicat: 10 Aprilie, 2017 - 20:09
Share

Secretarul de stat pentru afaceri bilaterale și strategice în spațiul euroatlantic, George Ciamba, și Însărcinatul Guvernului federal pentru imigranți de origine germană și minorități naționale, Hartmut Koschyk, au deschis astăzi lucrările celei de a XX-a sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale româno-germane pentru problematica etnicilor germani din România.

George Ciamba a afirmat că România și Germania împărtășesc o relație privilegiată, care se bucură de o dezvoltare constantă, printr-o cooperare excelentă în plan politic, economic, social și cultural. A subliniat, totodată, preocuparea constantă a Guvernului, de-a lungul timpului, pentru dezvoltarea unui cadru juridic și instituțional dedicat protejării și promovării active a drepturilor persoanelor aparținând celor 20 de minorități care trăiesc pe teritoriul său. Comisia mixtă româno-germană este un exemplu de succes în acest sens.

La rândul său, Hartmut Koschyk a subliniat că România este un partener de încredere al Germaniei atât în cadrul multilateral — în UE, NATO, OSCE, Consiliul Europei ș.a.—, cât și în plan bilateral, Comisia Mixtă guvernamentală româno-germană pentru problematica etnicilor germani din România fiind unul dintre instrumentele cele mai eficiente de cooperare bilaterală pe care le are Guvernul federal.

Consilierul prezidențial Bogdan Aurescu a transmis, la începutul lucrărilor Comisiei, mesajul Președintelui României, Klaus Werner Iohannis, pentru participanții români și germani, subliniind că relațiile privilegiate româno-germane, de natură strategică, au evoluat excepțional în ultimii ani și sunt în continuă dezvoltare.

În cadrul lucrărilor Comisiei are loc un schimb de vederi cu privire la sprijinul acordat minorității germane din România în perioada care a urmat sesiunii precedente (Goslar/Germania, 2016) și sunt discutate și convenite proiectele care se vor desfășura în continuare. Aceste proiecte vor fi menționate într-un Protocol pe care șefii celor două delegații îl vor semna la sfârșitul sesiunii.

Comisia Mixtă guvernamentală româno-germană pentru problematica etnicilor germani din România își desfășoară activitatea anual, alternativ în România și Germania și are ca obiectiv sprijinirea minorității germane din România. Comisia este prezidată de doi co-președinți: unul de partea română, unul de partea germană. Reuniunea anterioară a avut loc în anul 2016 în Germania.

Sesiunea din acest an a Comisiei este una aniversară, având în vedere că se împlinesc 25 de ani de la semnarea Tratatului dintre România și Republica Federală Germania privind cooperarea prietenească și parteneriatul în Europa.