10 august 2022

Aurescu: Nu poate exista impunitate pentru încălcări grave ale valorilor democratice, drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a deschis marţi, 20 aprilie 2021, în exercitarea Preşedinţiei române a Comunităţii Democraţiilor (CoD), cea de-a 33-a reuniune a Consiliului Guvernator al CoD, desfăşurată în perioada 20-21 aprilie 2021, în sistem de videoconferinţă. În deschiderea reuniunii au mai luat cuvântul Secretarul General al CoD Thomas Garrett şi, ca vorbitor special, secretarul parlamentar al ministrului afacerilor externe canadian, Robert Oliphant.

În discursul său, ministrul Bogdan Aurescu a evidenţiat importanţa pe care România o acordă mandatului de Preşedinţie a Comunităţii, precum şi necesitatea dinamizării şi eficientizării eforturilor comunităţii internaţionale pentru consolidarea sistemelor democratice. Astfel, acestea sunt singurele în măsură să ofere prosperitate, siguranţă şi bunăstare pentru toţi cetăţenii, în baza dreptului internaţional, a statului de drept şi a ordinii globale bazate pe norme. Şeful diplomaţiei române a evocat, în acest context, relevanţa şi importanţa Principiilor Declaraţiei de la Varşovia, documentul fondator al CoD, precum şi a cadrului oferit de Declaraţia de la Bucureşti (https://www.mae.ro/node/52946), adoptată la Conferinţa de aniversare a 20 de ani de la înfiinţarea CoD, găzduită de ministrul de externe Bogdan Aurescu în iunie 2020. Declaraţia de la Bucureşti evidenţiază, în acest sens, că sistemele democratice, prin respectul pentru drepturile omului, capacităţile instituţionale, transparenţă şi încredere, oferă şi cel mai bun cadru pentru depăşirea situaţiilor de criză, inclusiv cea generată de pandemie.

În contextul unor evoluţii recente la nivel internaţional şi regional, a evidenţiat importanţa cooperării multilaterale pentru consolidarea principiilor şi valorilor democratice, inclusiv prin sancţionarea fermă şi promptă a derapajelor. „Trebuie să reacţionăm la politicile nedemocratice ale regimurilor abuzive, inclusiv ale celor care se consideră parte din Europa. Nu poate exista impunitate pentru încălcări grave ale valorilor democratice, drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale. Nicio încercare de destabilizare la adresa partenerilor sau vecinilor noştri nu trebuie să treacă nepedepsită şi trebuie să facem uz de instrumentarul nostru democratic – o abordare strategică axată pe valori fundamentale, precum şi încurajarea implicării societăţii civile”, a declarat ministrul Aurescu.

Ministrul Bogdan Aurescu a precizat că un factor esenţial pentru combaterea ameninţărilor la adresa sistemelor democratice este asigurarea unui cadru în care toţi membrii societăţii pot prospera. Amintind că promovarea rolului femeilor în viaţa publică şi în consolidarea democraţiei şi creşterii economice este o prioritate a Preşedinţiei române la conducerea CoD, a accentuat că asigurarea egalităţii de gen contribuie în mod esenţial la formarea unei societăţi echitabile, reprezentative, funcţionale şi reziliente. Ministrul român a făcut referire la promovarea, la nivel naţional, a egalităţii de şanse şi de tratament, atât prin lege, cât şi în practică. A exemplificat prin modelul de succes al diplomaţiei române, care înregistrează un echilibru de gen foarte bun, inclusiv în reprezentarea în funcţii de conducere, atât în Centrala MAE, cât şi în Serviciul Exterior.

Şeful diplomaţiei române a reiterat angajamentul deplin al României pentru promovarea egalităţii de gen, inclusiv prin determinarea de a respecta şi a contribui la implementarea prevederilor instrumentelor internaţionale în acest domeniu. De asemenea, a propus Consiliului Guvernator includerea unei componente privind egalitate de gen pe agenda următorului Forum pentru Tineret al CoD.

În context, ministrul afacerilor externe a salutat adoptarea, astăzi, a Declaraţiei Consiliului Guvernator pe tema rolului femeilor în cadrul guvernanţei democratice şi dezvoltării durabile, subliniind importanţa acesteia pentru consolidarea acţiunilor CoD în domeniu, precum şi pentru catalizarea eforturilor internaţionale pe acest subiect.

În încheiere, ministrul afacerilor externe a făcut referire la cea de-a zecea reuniune ministerială a CoD, care urmează să se desfăşoare în marja segmentului la nivel înalt a celei de-a 76-a sesiuni a Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite, în luna septembrie 2021, şi a reconfirmat angajamentul României de a continua, în calitatea sa de Preşedinţie a CoD, promovarea obiectivelor, valorilor şi principiilor Comunităţii Democraţiilor.

Intervenţia ministrului afacerilor externe este disponibilă, în format video, aici: https://www.mae.ro/node/55426

Informaţii suplimentare

România găzduieşte în perioada 20-21 aprilie, în format VTC, cea de-a 33-a reuniune a Consiliului Guvernator al Comunităţii Democraţiilor (CoD). Prezenta reuniune este cea de a treia sub Preşedinţia României, informaţii suplimentare despre precedentele sesiuni fiind disponibile la link-urile: http://www.mae.ro/node/51639 şi http://www.mae.ro/node/54285.

România asigură Preşedinţia Comunităţii Democraţiilor în perioada septembrie 2019 – septembrie 2021, având ca principale obiective, inter alia, promovarea democraţiei pe plan global, ca unic sistem care garantează prosperitatea şi dezvoltarea durabilă, facilitarea implicării tinerilor în procesele democratice, precum şi relaţia dintre procesele democratice şi tehnologia informaţiei.

Comunitatea Democraţiilor, înfiinţată în anul 2000, la iniţiativa SUA, prin semnarea de către 106 state a Declaraţiei de la Varşovia, este cea mai amplă platformă de dezbatere şi schimb de experienţă pe tema democraţiei la nivel global. Consiliul Guvernator, care se compune din 31 de state, inclusiv România (din 2011), este principalul organ decizional al Comunităţii Democraţiilor.

Declaraţia Consiliului Guvernator pe tema rolului femeilor în cadrul guvernanţei democratice şi dezvoltării durabile este disponibilă pe site-ul MAE la adresa:
http://www.mae.ro/sites/default/files/file/anul_2021/2021_pdf/33rd_gc_outcome_statemen_20_-_21_april_2021.pdf