Publicat: 24 Aprilie, 2020 - 12:10
Share
să se depună solicitări de modificare a cererilor de finanţare, pentru a utiliza potenţialele economii în realizarea de achiziţii legate de lupta împotriva Covid-19

În contextul stării de urgenţă ce a fost declarată pe teritoriul celor două ţări şi al necesităţii abordării în timp util a consecinţelor negative ale crizei actuale cauzate de pandemie, Autoritatea de Management pentru Programul Interreg V-A România-Bulgaria a emis o instrucţiune pentru beneficiarii săi, cu privire la realizarea achiziţiilor necesare în lupta împotriva Covid-19.

Astfel, pentru a sprijini autorităţile române şi bulgare şi, respectiv, populaţia din zona eligibilă a Programului în combaterea pandemiei, pe întreaga perioadă a acesteia, Autoritatea de Management face un apel către beneficiarii proiectelor în curs de implementare selectate sub Axele Prioritare 3 şi 5, care se ocupă de riscuri sau probleme legate de sănătate, să depună solicitări de modificare a cererilor de finanţare, pentru a utiliza potenţialele economii în realizarea de achiziţii legate de lupta împotriva Covid-19.

Aceste solicitări sunt acum incluse în categoria modificărilor pentru care este necesară doar o notificare. Aşadar, solicitările de modificare nu se încadrează în situaţiile în care trebuie semnat un act adiţional la contractele de finanţare, aşa cum este descris în Manualul de Implementare a proiectului, ci în situaţiile în care este necesară transmiterea unei notificări.

Termenele de depunere a unei solicitări de modificare, după cum se menţionează în Manualul de implementare a proiectului, nu sunt obligatorii pentru aceste notificări specifice depuse pentru a utiliza potenţialele economii pentru efectuarea de achiziţii legate de lupta împotriva COVID-19.

Notificările respective vor fi verificate conform aceloraşi reguli stabilite şi pentru celelalte tipuri de notificări, cu menţiunea că, în timpul stării de urgenţă, acestea vor fi analizate cu prioritate, iar termenele de verificare şi aprobare vor fi reduse la minimum.

Instrucţiunea este disponibilă la următorul link:
https://www.interregrobg.eu/images/fisiere/rules-of-implementation/instr...