26 mai 2022

Autoritatea vamală nu solicită niciun fel de tarif/taxă pentru atribuirea numărului EORI

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Atribuirea numărului EORI de către autoritatea vamală se realizează gratuit

Ca urmare a unor sesizări primite prin care ni se aduce la cunoştinţă că în numele ANAF – Direcţia Generală a Vămilor este solicitată achitarea unei taxe pentru atribuirea numărului EORI, precizăm următoarele:

Autoritatea vamală nu solicită niciun fel de tarif/taxă pentru atribuirea numărului EORI.

Numărul EORI este un număr unic în Uniunea Europeană, pe care autorităţile vamale sau alte autorităţi desemnate de către statele membre îl atribuie operatorilor economici şi altor persoane interesate, în vederea utilizării acestuia în toate operaţiunile vamale derulate de acestea, pe întreg teritoriul Uniunii Europene.

În România, autoritatea competentă cu înregistrarea şi atribuirea numerelor EORI este Direcţia Generală a Vămilor.

Numerele EORI se solicită de către persoanele interesate la direcţiile regionale vamale în a căror rază de competenţă teritorială îşi au sediul/domiciliul sau, în cazuri excepţionale, la birourile vamale de frontieră.

În vederea atribuirii numărului EORI, persoana interesată are obligaţia de a depune o cerere de înregistrare. Cererea se completează şi imprimă în/din aplicaţia naţională EORI. Această aplicaţie este disponibilă pe site-ul autorităţii vamale române, la acest link:
https://www.customs.ro/e-customs/eori/sistem-informatic