Publicat: 10 Octombrie, 2012 - 20:15

  În data de 09 Octombrie 2012 la invitaţia Vicepreşedintelui A.N.A.F. care conduce A.N.V., Dorel FRONEA, o delegaţie a Centrului Sud-Est European de Implementare a Legii (SELEC), condusă de directorul general Gürbüz BAHADIR a efectuat o vizită de lucru la Autoritatea Naţională a Vămilor, având drept scop intensificarea colaborării dintre autoritatea vamală română şi SELEC.
 
 Întâlnirea a vizat în principal îmbunătăţirea relaţiilor dintre Autoritatea Naţională a Vămilor şi Centrul Sud-Est European de Implementare a Legii (SELEC) şi cooperarea interinstituţională în domeniul combaterii traficului illicit cu mărfuri la frontiera Uniunii Europene. Totodată, au fost stabilite premisele organizării unor operaţiuni vamale comune, având ca obiectiv combaterea traficului ilicit cu ţigarete.

 Centrul SELEC are sediul la Bucureşti, fiind continuatorul Centrului SECI şi singura organizaţie din sud-estul Europei care acţionează în domeniul combaterii criminalităţii transfrontaliere, la nivel operaţional. România este unul din cele 13 state membre şi deţine, în cursul anului 2012, poziţia de vicepreşedinte al Consiliului SELEC.