Publicat: 29 Martie, 2016 - 16:51
Share

 

Pentru terenurile neîngrijite, potrivit noului Cod fiscal (Art 489, alin 5), autoritățile locale pot majora impozitul cu până la 500 la sută.

Însă, potrivit Art. 168 din HG nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, înainte de a majora impozitul, primăria este obligată să parcurgă niște etape.

Astfel, proprietarul va fi somat ca, pe parcursul anului fiscal în care s-a constatat starea terenului, să efectueze lucrările de întreţinere și îngrijire necesare până la sfârşitul anului respectiv şi să menţină în continuare terenul în stare de întreţinere/ îngrijire.

Dacă pe parcursul anului respectiv proprietarul s-a conformat somaţiei, se încheie un proces-verbal de conformitate și impozitul nu va mai fi majorat. Dacă, dimpotrivă, se constată că proprietarul nu a efectuat lucrările de îngrijire necesare, se va încheia o notă de constatare în care va fi consemnată menţinerea terenului în categoria celor neîngrijite. Doar în această situație primarul poate propune spre adoptare, consiliului local, proiectul de hotărâre de majorare a impozitului pentru terenul respectiv.