Publicat: 26 Iunie, 2017 - 17:10

Avocatul Poporului efectuează o anchetă la Primăria Comunei Șinca, județul Brașov, în legătură cu nepunerea în executare a prevederilor unei sentințe civile.

Ancheta este urmarea unei petiții adresate, în 3 februarie 2017, de un cetățean, în care semnala faptul că a solicitat, în repetate rânduri, punerea în executare a prevederilor unei Sentințe civile a Judecătoriei Făgăraș, din 1994, sentință în baza căreia petentului trebuia să i se reconstituie dreptul de proprietate pentru suprafața de 3,36 ha teren, însă nici în prezent cererea sa nu a fost soluționată. Petentul a susținut că se tergiversează soluționarea cererii sale de către Comisia locală de aplicare a legilor fondului funciar Șinca, prin înaintarea incompletă, în mod repetat, a documentației către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov (O.C.P.I.).

                Printr-o adresă, din 18 ianuarie 2016,  Instituția Prefectului – județul Brașov a solicitat lămuriri cu privire la finalizarea aplicării prevederilor Sentinței civile pronunțate de Judecătoria Făgăraș, însă Primăria Comunei Șinca nu a transmis petentului nicio informare, deși autoritatea publică în cauză a cerut aceasta în mod expres.

                Biroul Teritorial Brașov al Avocatului Poporului s-a adresat, în 10 februarie 2017, Primăriei Comunei Șinca, însă nu s-a primit niciun răspuns, astfel că Avocatul Poporului a trimis, în 3 aprilie 2017, o adresă Instituției Prefectului – județul Brașov.

      În urma demersurilor sus-menționate, Primăria Comunei Șinca, județul Brașov, a comunicat Avocatului Poporului, printr-o adresă, din 18 mai 2017, înregistrată la Biroul Teritorial Braşov al instituţiei, în 31 mai 2017, următoarele:
-"(...) în prezent se lucrează la îndreptarea neconcordanțelor constatate de O.C.P.I. Brașov în teren din data de 11.03.2017, conform adresei nr. 1453/06.03.2017 și se așteaptă revenirea la verificare în teren a neconcordanțelor din documentația înaintată a reprezentanților O.C.P.I. Brașov conform aceluiași referat".

Din răspunsul furnizat nu se poate înțelege dacă s-a refăcut documentația conform solicitărilor primite de la O.C.P.I. Brașov, dacă a fost transmisă spre O.C.P.I. Brașov și se așteaptă doar venirea la verificare în teren a reprezentanților Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară, iar Avocatului Poporului nu i se comunică un termen în care se poate aștepta o soluționare a cererii petentului, în condițiile în care este vorba de punerea în aplicare a prevederilor unei sentințe judecătorești din anul 1994.