Publicat: 17 Martie, 2017 - 13:00
Share

Avocatul Poporului efectuează o anchetă la Primăria localității Ovidiu și Prefectura județului Constanța, în contextul nerespectării dispozitivului unei hotărâri judecătorești de reconstituire a dreptului de proprietate al unei persoane. Ancheta vizează posibila încălcare a art. 44 și art. 52 din Constituția României privind dreptul de proprietate privată și dreptul persoanei private de o autoritate publică.

                Ancheta Avocatului Poporului este urmarea unei petiții prin care o persoană semnala faptul că, deși a efectuat demersuri nenumărate la Primăria Ovidiu, această autoritate, sub diferite pretexte, refuză punerea în aplicare a dispozitivului horărârii judecătoreşti prin care se stabilea reconstituirea dreptului său de proprietate.

      Prin sentința civilă nr.20297 din 8 decembrie 2009, pronunţată de Judecătoria Constanța, în dosarul nr.10557/118/2008, instanța a obligat Comisia Locală Ovidiu pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Pământului, Primarul orașului Ovidiu și Comisia Județeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Pământului Constanța, să reconstituie în favoarea petentei,  în   calitate  de  moștenitoare,  dreptul de proprietate pentru suprafaţa de 1,75 ha teren arabil, în natură pe vechiul amplasament, dacă nu a fost atribuit în mod legal altor persoane. În dispozitivul hotărârii se precizează că, în cazul în care restituirea în natură pe vechiul amplasament nu este posibilă, retrocedarea să se facă prin compensare cu alt amplasament liber și numai în cazul în care retrocedarea nu este posibilă din motive obiective, să se acorde despăgubiri în echivalent. Potrivit dispozițiilor art. 3 alin. (4) din Legea nr. 1/2000 cu modificările și completările ulterioare și Titlul VII din Legea nr. 247/2005, fiecărei comisii de fond funciar revenindu-i obligațiile prevăzute de art. 5 și 6 din Regulamentul aprobat prin H.G. nr. 890/2005, iar Primarului Orașului Ovidiu, revenindu-i obligația prevăzută de art. 64 din Legea nr. 18/1991 republicată, modificată și completată, precum și obligația de a înainta propunerea de reconstituire către Comisia Județeană.