Publicat: 20 Decembrie, 2016 - 16:42
Share
– Recomandări către Consiliului Județean Mureș și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

Avocatul Poporului a emis două Recomandări, către Consiliul Județean și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (D.G.A.S.P.C.) Mureș, în care solicită asigurarea resurselor materiale, financiare și umane pentru aplicarea și respectarea: 
                   a) standardelor minime obligatorii privind centrul de primire în regim de urgenţă pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat, prevăzute în Ordinul nr. 89/2004 emis de Ministerul Muncii şi Autoritatea  Naţională pentru Protecţia Copilului şi Adopţie, în concret, pe aria de interes-standard 21 amplasamentul, compartimentarea şi dimensiunile construcţiei şi standard 22 condiţiile de locuit, în concret fiind vorba despre locaţia improprie a centrului din cauza lipsei spatiului exterior amenajat pentru  curte/loc de joacă/loc de plimbare 
                    b) standardelor minime obligatorii pentru telefonul copilului prevăzute în Ordinul nr. 177/2003 emis de Ministerul Muncii  şi Autoritatea  Naţională pentru Protecţia Copilului şi Adopţie, în concret, pe aria de interes Tefefonul copilului şi Echipa Mobilă avându-se în vedere respectarea standardului 5 – Permanenţa serviciului şi care este esenţial a fi îndeplinit, tocmai prin importanţa respectării principiului interesului superior al copilului expus la abuz, neglijare, exploatare.

                Avocatul Poporului a solicitat și D.G.A.S.P.C. Mureș luarea unor măsuri în scopul asigurării respectării prevederilor legale care aprobă standardele minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial, prevăzute în Ordinul nr. 21/2004 emis de Ministerul Muncii  şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Copilului şi Adoptie, în concret: standardul 22 Mediul - procedura de implementare-22.7 locaţia, precum şi construcţiile, renovările şi modificările structurilor corespund normelor legale de siguranţă; standardul 23 Condiţii de locuit - procedura de implementare-23.3 program de întreţinere, reparaţii, menţinere a siguranţei, curăţeniei şi igienei în toate spaţiile aferente interioare sau exterioare, planuri de modernizare prin indicatorii 23.3.1 și 23.3.2; standardul 24 Spaţiile igienico sanitare, în concret acest aspect vizând înlocuirea tuturor geamurilor sparte, înlocuirea/repararea mobilierului deteriorat/casat, asigurarea obiectelor/materialelor/consumabilelor necesare beneficiarilor acestui tip de serviciu, urmărirea şi realizarea unui program de refacere a aleilor, trotuarelor, căii de acces principale la complexul de Case de tip familial Sâncraiu de Mureş.

                Recomandările Avocatului Poporului sunt urmarea sesizării din oficiu și a cercetării preliminare cu privire la modul de respectare a drepturilor și libertăților copiilor instituționalizați în instituții de tip rezidențial din cadrul D.G.A.S.P.C. Mureș, ocazie cu care au fost constatate deficienţe cu privire la spaţiu/locaţie, condiţii de locuit (geamuri sparte, mobilier rupt/deteriorat, paturi fără saltele),  acordarea obiectelor de igienă personală , tergiversarea procedurii de instituire a măsurii de dare în plasament pentru copiii primiţi în regim de urgenţă. Instituțiile în care au fost constatate respectivele deficiențe sunt: 
- Casa de tip familial 8 Sâncraiu de Mureş -Filantropia Ortodoxă Alba Iulia- Filiala Târgu-Mureş
- Casa de tip familial Sântana de Mureş 
- Centrul de primire în regim de urgenţă –Serviciul de intervenţie în regim de urgenţă , abuz , neglijare, trafic, integrare, telefonul copilului Târgu-Mureş.

                Întregul conținut al celor două Recomandări poate fi consultat pe site-ul instituției, la secțiunea Recomandări – 2016.