Publicat: 11 Mai, 2015 - 17:24

Avocatul Poporului a formulat un recurs în interesul legii și l-a trimis la Înalta Curte de Casație și Justiție care urmează să stabilească înțelesul termenului "nevăzător".

"Avocatul Poporului a promovat la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie un Recurs în interesul legii referitor la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor articolul 59 din Legea numărul 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, respectiv ale articolul 47 alineatul (2) din Legea numărul 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, şi anume stabilirea înţelesului termenului de 'nevăzător'. În opinia Avocatului Poporului, dispoziţiile sus-menţionate se aplică şi persoanelor cu grad de handicap accentuat, nu numai celor cu grad de handicap vizual grav, astfel încât ambele categorii pot beneficia de pensie pentru limită de vârstă, în condiţiile legii", este comunicatul de presă transmis de Avocatul Poporului.

Motivul acestui recurs este constituit de interpretarea și aplicarea greșită a legilor 263/2010 și 19/2000. 

Mai precis, termenul de "nevăzător ar face referire la persoanele cu grad de handicap grav, iar persoanelor cu handicap vizual accentuat/mediu nu le sunt aplicabile prevederile privind <<nevăzătorii>>".

"Legea nu distinge cu privire la gradul de handicap, ci numai sub aspectul tipului de handicap, respectiv vizual şi celelalte tipuri de handicap. Astfel încât, Avocatul Poporului consideră justificată opinia potrivit căreia înţelesul termenului de "nevăzători" nu este echivalentul termenului de "orb" sau celui cu grad de handicap grav. În plus, legislaţia principală şi secundară din domeniul pensiilor nu defineşte termenul de "nevăzător", de altfel nu menţionează deloc acest termen", potrivit comunicatulului Avocatului Poporului.