Publicat: 19 Februarie, 2019 - 10:18
Share

Avocatul Poporului solicită lămuriri Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Educației Naționale, după apariția unor suspiciuni privind modul în care poliția cercetază ocuparea locurilor speciale pentru elevii romi din învățământul liceal de stat din județul Galați. Cazul a fost adus la cunoștința Avocatului Poporului de către domnul deputat Daniel Vasile, care a primit o petiție în acest sens de la Asociația Partida Romilor Pro-Europa.
 
În memoriul adresat Parlamentului României, Asociația acuză modul în care Inspectoratul de Poliție al Județului Galați desfășoară cercetarea și susține că ancheta vizează defăimarea comunității rome din județ. În petiție, reprezentanții organizației neguvernamentale susțin, între altele, că “organul de cercetare solicită informații despre elevii romi, pornind de la ideea că aceștia sunt săraci, marginalizați, beneficiari de donații, de alimente, de burse sociale, de rechizite, de asistență și consiliere psihologică, prezintă risc de abandon școlar, având înclinații spre conflicte datorită provenienței etnice a acestora. Din analiza dosarelor și a situației individuale a acestor elevi, a rezultat că majoritatea au situații familiale închegate, au rezultate școlare bune și foarte bune, nu sunt implicați în conflicte, situație ce pare de neacceptat de către anchetator”. Petiționarii constată că „suspiciunea organelor de cercetare penală vizează ocuparea locurilor special destinate elevilor de etnie romă din învățământul liceal, de elevi care nu îndeplineau condiția de medie la evaluarea națională (...) suspiciunile sunt nefondate”.

Reprezentanții Asociației adaugă faptul că “un alt aspect care este de natură să aducă atingere demnității și intereselor legitime individuale, dar și ale comunității din care provind elevii, se referă la indicarea unor criterii discriminatorii pe care să le aibă în vedere diriginții la întocmirea caracterizărilor individuale, fără însă să solicite informații despre situația școlară a elevilor “. Asociația Partida Romilor Pro-Europa apreciază drept “abuzivă măsura întreprinsă de organul de cercetare penală, raportat la faptul că școlile gimnaziale nu au o obligație legală de a ține o evidență a elevilor pe criterii etnice”.