Publicat: 30 Ianuarie, 2019 - 08:54
Share

Avocatul Poporului cere directorului Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești mai buna gestionare a situației unor minori ai căror părinți au divorțat, precum și revizuirea anumitor proceduri operaționale – Recomandare formulată în urma unei anchete       

Avocatul Poporului a emis o Recomandare, în care solicită directorului Administrației Sociale Comunitare Ploiești: reevaluarea situației a doi minori (ai căror părinți au divorțat), efectuarea unei anchete cu privire la situația locativă a acestora, pentru a se stabili dacă în prezent cei doi copii locuiesc sau nu la domiciliul stabilit prin hotărârea judecătorească și stabilirea măsurilor care se impun cu privire la situația lor, pentru perioada rămasă până la finele perioadei stabilite prin planul de servicii (1 aprilie 2019) ; revizuirea și completarea Procedurii operaționale Serviciul Protecția Copilului și Familie din cadrul ASSC Ploiești, în sensul informării beneficiarilor cu privire la procedurile aplicabile și etapele acestora, realizării corespunzătoare a activităților de monitorizare și întocmirii documentelor aferente, în special în ceea ce privește monitorizarea relațiilor dintre copii și părinți la preluarea sau înapoierea copiilor în cadrul programului de vizită la părintele la care copii nu au stabilit domiciliul,  includerii unor reglementări privind efectuarea anchetelor sociale, urmată de difuzarea și prelucrarea acesteia cu personalul angajat al instituției în vederea cunoașterii și respectării acestei proceduri de lucru.
 
Recomandarea este urmarea unei anchete și a altor demersuri efectuate de către Avocatul Poporului, după primirea unei petiții, în care un cetățean, divorțat, reclama modul în care specialiștii din cadrul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești și ai Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova au gestionat situația minorilor rezultați din căsătoria sa ( spre exemplu, modul cum au acționat față de nerespectarea de către mamă a programului de vizită stabilit de instanță pentru cei doi copii rezultați din casătorie, aspect care în opinia petentului contribuia la alienarea parentală a acestora și abuzuri emoționale din partea mamei la care copiii ar fi fost supuși - mama având o atitudine defăimătoare la adresa tatălui minorilor; anchetele sociale ar fi fost realizate formal de către funcționarii A.S.S.C. Ploiești, nefiind efectuate în mod profesionist, iar verificările efectuate cu această ocazie au fost superficiale). 

În urma efectuării anchetei, Avocatul Poporului a constatat, între altele, că nu au fost respectate prevederile legale, în sensul informării beneficiarilor cu privire la procedurile aplicabile și etapele acestora, realizării activităților de monitorizare și întocmirii documentelor aferente, în special în ceea ce privește monitorizarea relațiilor dintre copii și părinți la preluarea sau înapoierea copiilor în cadrul programului de vizită la părintele la care copiii nu au stabilit domiciliul. Avocatul Poporului a mai atras atenția că nu au fost stabilite măsuri clare pentru cazul celor doi minori, până la finalizarea perioadei prevăzute în planul de servicii (monitorizare, anchete sociale periodice, verificări, etc.) sau închiderea cazului (dacă se apreciază în acest sens de către specialiști).

În consecință, Avocatul Poporului a emis Recomandarea sus-menționată, al cărei conținut integral poate fi consultat pe site-ul instituției, la secțiunea Recomandări – 2019.  
 

Tag-uri Institutii: