Publicat: 13 Decembrie, 2017 - 14:16

Avocatul Poporului recomandă Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș următoarele: ocuparea posturilor vacante în cadrul Centrului de Plasament Lugoj şi efectuarea demersurilor pentru redimensionarea schemei de personal; adoptarea de măsuri pentru realizarea unor modalități eficiente de monitorizare a activității în cadrul centrului și solicitarea de urgență pentru montarea  unui sistem de supraveghere video, atât pentru spaţiile comune din interiorul centrului, cât şi pentru curtea exterioară, în scopul creşterii siguranţei şi securităţii copiilor; adoptarea de dispoziții pentru instruirea periodică a copiilor și pesonalului centrului cu privire la procedurile operaționale aferente Ordinului nr. 21/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protectia copilului de tip rezidențial, inclusiv a procedurilor privitoare la soluționarea unor situații de criză care pot fi anticipate: îmbolnavire, accidentare, incendiu, reclamații grave, etc; luarea de măsuri pentru elaborarea Procedurii operaționale privind siguranţa şi securitatea copilului și aducerea sa la cunoștința atât a personalului cât și a copiilor din Centrul de Plasament Lugoj.

Recomandarea este urmarea sesizării din oficiu și anchetei efectuate de către Avocatul Poporului, după apariția în Evenimentul Zilei, în 17 octombrie 2017, a unui articol intitulat ”Copil dintr-un centru de plasament, Torță Umană. Seara trecută a fost lăsat să se joace cu diluant și o brichetă” în care se relata faptul că un minor în vârstă de 10 ani, beneficiar al unei măsuri speciale de protecție dintr-un centru de plasament aparținând DGASPC Timiș, a ajuns în stare gravă la spital, prezentând arsuri la nivelul feței, pe gât, și la una dintre mâini. Urmare a verificărilor întreprinse, s-a constatat că minorul, împreună cu un alt băiat din centru, se jucau cu diluant, nefiind supravegheați. La un moment dat, a aparut un al treilea copil, care a aprins o brichetă, moment în care s-a produs evenimentul tragic.

În cadrul anchetei, din 20 octombrie 2017, s-a constatat, între altele, că centrul deține un număr total de 46 de posturi, din care 44 de posturi sunt ocupate, iar 2 sunt vacante. Personalul de specialitate reprezintă 60% din totalul personalului, iar raportul angajat/beneficiar este de 1/1,8, constatându-se astfel că nu era respectat standardul de cost de 1/1,5 pentru serviciile de tip rezidenţial destinate copiilor plasaţi în centre de plasament.

              Important de menționat este faptul că în luna martie 2017, cu șase luni înaintea evenimentului tragic, cu ocazia unei vizite inopinate a Departamentului pentru Prevenirea Torturii, din cadrul Avocatului Poporului,   s-au constatat deficiențe care nu au fost remediate la data efectuării anchetei, în 20 octombrie 2017. Deficiențele constatate au fost următoarele:
    neocuparea posturilor vacante în cadrul Centrului de Plasament Lugoj şi subdimensionarea schemei de personal, având în vedere standardul de cost pentru serviciile de tip rezidenţial destinate copiilor plasaţi în centre de plasament; 
    nerespectarea măsurilor de siguranţă şi securitate legale şi necesare pentru asigurarea protecţiei copiilor, personalului şi a vizitatorilor împotriva evenimentelor şi accidentelor cu potenţial vătămător, fiind necesară achiziţionarea unui sistem de supraveghere video, în scopul creşterii siguranţei şi securităţii copiilor ; 

                În urma anchetei din 20 octombrie 2017, s-a constatat că doi educatori nu și-au respectat atribuțiile prevăzute în fișele de post, lăsându-i nesupravegheați pe minorii implicați, ceea ce a dus la respectivul incident. Cu privire la subdimensionarea personalului din cadrul Centrului de plasament Lugoj, șeful centrului a pus la dispoziția Avocatului Poporului adresele către DGASPC Timiș prin care solicita ocuparea posturilor vacante, respectiv suplimentarea organigramei cu 4 posturi de educator. De asemenea, din documentele puse la dispoziție de șeful centrului a rezultat că Centrul a solicitat DGASPC Timiș, printr-o adresă din 7 iunie 2017, achiziția unui sistem de supraveghere video. DGASPC Timiș a răspuns, în 8 iunie 2017, că este în curs atribuirea contractului de achiziție publică, având ca obiect achiziția de lucrări: ”Execuție și montaj sistem de supraveghere și antiefracție pentru 28 locații, conform analizei de risc”, în care era cuprins și Centrul de plasament Lugoj, previzionând ca dată aproximativă pentru semnarea contractului de execuție, luna iunie 2017. La data anchetei din 20 octombrie 2017 sistemul de supraveghere video nu era instalat.

                În cadrul anchetei s-a mai constatat că nu a fost elaborată Procedura operaţională specifică privind siguranţa şi securitatea copilului.