Publicat: 24 Mai, 2019 - 12:33

Avocatul Poporului a formulat o acțiune în contencios administrativ prin care solicită, pe de o parte, obligarea orașului Bragadiru să efectueze operațiunea de scoatere din evidențele sale fiscale a unui bun imobil (teren și construcție), situat în satul Buda, județul Ilfov, și pe de altă parte, obligarea comunei Cornetu să efectueze operațiunea de înregistrare în evidențele sale fiscale a respectivului bun.

      Acțiunea Avocatului Poporului este urmarea unei petiții adresate instituției, prin care proprietarii unui bun imobil (teren și construcție), situat în satul Buda, au reclamat Primăria Bragadiru că nu dorește să transfere dosarul fiscal al imobilului, la Primăria comunei Cornetu, act ce trebuia realizat, ca urmare a modificării limitelor dintre unitățile administrativ-teritoriale Cornetu și Bragadiru. Pteneții au mai reclamat faptul că, în ciuda solicitărilor formulate, Primăria Bragadiru le-a trimis în continuare decizii de impunere.

      Constatând că petiția sus-menționată este întemeiată, Avocatul Poporului s-a adresat Primăriei Bragadiru, Primăriei Cornetu și Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară, Ilfov, în vederea clarificării situației. Este important de menționat faptul că Primăria Bragadiru nu a răspuns adresei Avocatului Poporului. Edilul comunei Cornetu a comunicat faptul că terenul intravilan din satul Buda aparține de Unitatea Administrativ-Teritorială comuna Cornetu, conform Procesului-verbal de delimitare a unității administrativ-teritoriale comuna Cornetu, satul Buda, județul Ilfov, încheiat la data de 16 iulie 2009 și Sentinței civile din 08 decembrie 2014, definitivă și irevocabilă prin Decizia civilă din 05 mai 2016. Primăria comunei Cornetu a anexat și înscrisuri doveditoare. Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, Ilfov, a specificat faptul că, inițial, s-a aflat în imposibilitatea legală de a de a pune în aplicare hotărârile instanțelor de judecată ce au avut ca obiect stabilirea limitelor administrativ-teritoriale ale comunei Cornetu, și nu numai. Ulterior, în urma apariției cadrului legal specific, OCPI Ilfov a transmis Centrului Național de Cartografie documentațiile privind hotarul dintre UAT Bragadiru și UAT Cornetu și UAT Măgurele și UAT Cornetu, în vederea integrării limitelor administrative actualizate/rectificate în baza de date gestionată, în conformitate cu Procedura operațională a ANCPI – P.O. 8.5-21. Totodată, OCPI Ilfov a mai comunicat că urmare a verificării bazei sale de date, textuală și grafică, s-a constatat că imobilului în discuție i-a fost atribuit un număr cadastral la Unitatea Administrativ-Teritorială (UAT) Cornetu.

      Avocatul Poporului a constatat că limitele unităților administrativ-teritoriale Bragadiru și Cornetu au fost stabilite prin procesul-verbal din data de 16 iulie 2009, înscris care, sub imperiul Legii nr. 7/1996, nu trebuia urmat de vreun act de aprobare a acestuia. Instanța de judecată a reținut că acest proces-verbal a tranșat litigiul părților pârâte, comuna Cornetu și orașul Bragadiru, privitor la stabilirea liniei de hotar, validând și omologând suplimentul la raportul de expertiză, care a prezentat delimitarea grafică dintre cele două unități administrativ-teritoriale. Prin urmare, din moment ce limitele teritoriale au fost stabilite prin sus-menționatul proces-verbal, aceste limite au devenit oficiale și Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară avea obligația de a le introduce în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. 

      Conform art. 11 alin. (16) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, republicată, limitele unităţilor administrativ-teritoriale sunt afişate pe geoportalul INSPIRE al României şi sunt utilizate în activitatea autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale. În context, Avocatul Poporului se întreabă cum este posibil ca un bun imobil să figureze înregistrat în Cartea funciară a unei unități administrativ-teritoriale, iar proprietarii acestuia să fie obligați să plătească taxele și impozitele aferente acestuia către o altă unitate administrativ-teritorială ?!  Legea dispune că delimitările înregistrate/afișate pe site-urile oficiale trebuie utilizate de autoritățile publice centrale și locale în activitatea pe care o desfășoară, iar stabilirea, controlul și încasarea impozitelor și taxelor locale reprezintă una dintre activitățile pe care le desfășoară unitățile administrativ-teritoriale Bragadiru și Cornetu, fiecare corespunzător razei teritoriale ocupate/deținute conform legii.

      Întregul conținut al acțiunii în contencios administrativ poate fi consultat pe site-ul instituției, la secțiunea Contencios administrativ – 2019. 

Matei Vîrtosu                                                                              24 mai 2019      
Purtător de cuvânt,
AVOCATUL POPORULUI
 

Tag-uri Institutii: