Publicat: 8 Iunie, 2018 - 11:40
cu grad de handicap grav și stare materială precară

Avocatul Poporului Recomandă Primarului Comunei Luduș, județul Mureș, să asigure, între altele, următoarele: toate măsurile specifice de protecţie şi asistenţă socială în conformitate cu nevoile particulare ale unei persoane, respectiv a celor pentru prevenirea şi combaterea sărăciei şi a riscului de excluziune socială (de ex.. acordarea unor ajutoare sociale susţinute din bugetul local); să monitorizeze permanent eficienţa serviciilor sociale furnizate.

      Recomandarea este urmarea anchetei efectuate de către Avocatul Poporului, după primirea a două memorii, în care o petiționară semnala faptul că i s-au încălcat, de către Primăria Luduș, drepturile garantate de art.47, art.50 si art. 52 din Constituţia României privind nivelul de trai, protecția persoanelor cu handicap și dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică. Petiţionara arăta faptul că este o persoană încadrată în grad de handicap accentuat, data apariției handicapului fiind anul 2003, iar în perioada 2003-2017, aceasta a avut calitatea de persoană încadrată în grad de handicap grav, datorită afecţiunilor referitoare la funcţiile  vizuale (nevăzător). Aceasta susţinea că se află într-o stare dificilă din punct de vedere social, fiind o persoană în vârstă. care locuieşte singură şi care are o stare de sănătate precară, având și o situaţie financiară dificilă-singurul venit fiind îndemnizaţia de persoană încadrată în grad de handicap. De asemenea, petenta a susţinut şi a depus dovada ca în lunile iunie şi octombrie 2017 a suportat o intervenţie chirurgicală cardiologică, astfel că starea sa de sănătate este mult mai precară decât în luna februarie 2017, atunci când au fost stabilite serviciile sociale care erau prestate în favoarea acesteia.

      În urma efectuării anchetei, Avocatul Poporului a constatat că Centrul de servicii la domiciliu pentru persoane vârstnice, care prestează serviciile sociale, nu a procedat la actualizarea acestor prestaţii, în urma creşterii gradului de dependenţă, ca o consecinţă a agravării unor afecţiuni și apariția altora noi. Avocatul Poporului atrage atenția că autoritatea locală avea obligaţia să revizuiască tipul de prestaţii, astfel încât acestea să răspundă în totalitate dependenţei (consecinţă a bolii) şi să realizeze o abordare integrată nevoilor persoanei (în special a celor individuale), prin lărgirea paletei de activităţi prestate: în principal asigurarea igienei corporale, hrănirea, prepararea hranei, activităţile de menaj şi spălătorie etc. 

      Avocatul Poporului a mai constatat că autoritatea locală, deși întocmeste planul individual de asistenţă şi îngrijire şi planul individual de servicii, nu a stabilit gradul de dependenţă în baza criteriilor legale existente, astfel că nu s-au stabilit, în concret, activităţile şi gradul de dependenţă al persoanei cu privire la activităţile de bază zilnice, a activităţilor referitoare la respectarea tratamentului medical, gestionarea şi administrarea bunurilor şi în special cele privind statusul senzorial şi psihoafectiv al persoanei în cauză.

      Întregul conținut al Recomandării poate fi consultat pe site-ul instituției, la secțiunea Recomandări – 2018. 
Matei Vîrtosu                                                                        8 iunie 2018      
Purtător de cuvânt
AVOCATUL POPORULUI
 

Tag-uri Institutii: