Publicat: 3 Martie, 2015 - 15:59
Share
Referitor la redeschiderea urmăririi penale

Avocatul poporului sesizează Curtea Constituțională cu privire la o excepție de neconstituțioanliate a articolului 335, aliniatul 4 din Codul de procedură penală. 

Articolul în cauză se referă la redeschiderea urmăririi penale. 

Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a art. 335 alin.(4) din Codul de procedură penală, potrivit căruia “Redeschiderea urmăririi penale este supusă confirmării judecătorului de cameră preliminară, în termen de cel mult 3 zile, sub sancţiunea nulităţii. Judecătorul de cameră preliminară hotărăşte prin încheiere motivată, în camera de consiliu, fără participarea procurorului şi a suspectului sau, după caz, a inculpatului, asupra legalităţii şi temeiniciei ordonanţei prin care s-a dispus redeschiderea urmăririi penale. Încheierea judecătorului de cameră preliminară este definitivă”, se arată într-un comunicat al Avocatului Poporului.  

În opinia acestuia, textul legal criticat este neconstituţional, contravenind dispoziţiilor art. 21 alin.(3) referitor la soluţionarea cauzei în mod echitabil şi art. 24 privind dreptul la apărare, din Constituţia României.