Publicat: 22 Februarie, 2016 - 18:15
Share

Avocatul Poporului a recomandat, între altele, Spitalului Județean de Urgență Constanța efectuarea de demersuri pe lângă Ministerul Sănătății în vederea urgentării reglementării, la nivel național, a modului în care se pot aplica măsurile de contenționare în secțiile de alte specialități medicale decât cele de psihiatrie din cadrul unităților sanitare cu paturi - Recomandare însușită de către unitatea medicală

Avocatul Poporului a emis o Recomandare către Spitalul Clinic Județean de Urgență 'Sf. Apostol Andrei' Constanța, în care a solicitat, între altele, efectuarea demersurilor necesare pe lângă Ministerul Sănătății în vederea urgentării reglementării, la nivel național, a modului în care se pot aplica măsurile de contenționare în secțiile de alte specialități medicale decât cele de psihiatrie din cadrul unităților sanitare cu paturi.

Demersul Avocatului Poporului a fost întreprins ca urmare a unei petiții, în care era semnalată o posibilă încălcare a dreptului la viață intimă, familială și privată și a dreptului la ocrotirea sănătății, drepturi prevăzute de art. 26 și art. 34 din Constituția României. În memoriul adresat instituției, petenta a reclamat presupuse abuzuri ale personalului medical din Spitalul Clinic de Urgență Constanța, pe perioada spitalizării tatălui acesteia (decedat):
— practica personalului medical de a lega pacienții de mâini și de picioare;
— lăsarea pacientului nesupravegheat de personalul ATI și găsit înecat cu vomă;
— cumpărarea unor medicamente de către aparținători care nu au fost administrate pacientului;
— starea de mizerie existentă în salonul unde era internat pacientul;

Totodată, petenta a sesizat și nerespectarea dispozițiilor Legii nr. 46/2003 privind drepturile pacienților: dreptul pacienților la informația medicală, respectiv eliberarea unei copii a dosarului medical.

Ca urmare a aspectelor sesizate, Avocatul Poporului a efectuat o anchetă, în urma căreia a emis o Recomandare prin care a solicitat Managerului Spitalului Clinic Județean de Urgență 'Sf. Apostol Andrei' Constanța, ca în exercitarea atribuțiilor conferite de legislația în vigoare, să dispună măsurile legale pentru:

1. efectuarea demersurilor necesare pe lângă Ministerul Sănătății în vederea urgentării reglementării, la nivel național, a modului în care se pot aplica măsurile de contenționare în secțiile de alte specialități medicale decât cele de psihiatrie din cadrul unităților sanitare cu paturi;

2. completarea ,,Protocolului medical — contenționarea pacienților' existent cu durata maximă a măsurii contenționării conform dispozițiilor legale;

3. instruirea personalul medical în scopul aplicării corespunzătoare a protocolului existent, în legătură cu înregistrarea și evidența anuală în materie de contențiune și informarea pacientului și/sau aparținătorilor cu privire la dispunerea unei măsuri de restricționare a libertății de mișcare a pacientului, în toate secțiile spitalului în care se impune această măsură;

Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța a informat că Recomandarea a fost însușită și au fost dispuse toate măsurile legale, în sensul celor solicitate de către Avocatul Poporului.

Matei Vîrtosu

Purtător de cuvânt,

AVOCATUL POPORULUI

22 februarie 2016