Publicat: 28 Septembrie, 2015 - 18:48

Termenul de 'nevăzător', utilizat în legislația din domeniul pensiilor, se referă exclusiv la lipsa absolută a vederii - Recurs în interesul legii, formulat de către Avocatul Poporului și admis de către Înalta Curte de Casație și Justiție

Înalta Curte de Casație și Justiție, prin Decizia nr. 16 (dosar nr. 11/2015) din 21 septembrie 2015, a admis Recursul în interesul legii formulat de către Avocatul Poporului în 11 mai 2015. În interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 47 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare, respectiv a prevederilor art. 59 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit că noțiunea de nevăzător se referă exclusiv la cecitatea absolută.

Avocatul Poporului a promovat la Înalta Curte de Casație și Justiție un Recurs în interesul legii referitor la interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 59 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, respectiv ale art. 47 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, și anume stabilirea înțelesului termenului de 'nevăzător'.

Avocatul Poporului a apreciat că dispozițiile sus-menționate se aplică și persoanelor cu grad de handicap accentuat, nu numai celor cu grad de handicap vizual grav, astfel încât ambele categorii pot beneficia de pensie pentru limită de vârstă, în condițiile legii.

Promovarea Recursului în interesul legii s-a datorat faptului că textele de lege sus-menționate au fost interpretate și aplicate diferit, atât la nivelul caselor teritoriale de pensii, cât și la nivelul instanțelor judecătorești.

Hotărârile judecătorești pronunțate s-au conturat în două opinii referitoare la interpretarea și aplicarea normelor legale menționate, în raport de înțelesul dat termenului de 'nevăzător'.

Într-o primă opinie, formulată de către o parte din instanțele de judecată, termenul de 'nevăzător' se referă exclusiv la persoanele cu grad de handicap grav, iar persoanelor cu handicap vizual accentuat/mediu nu le sunt aplicabile prevederile privind' nevăzătorii'.

Într-o altă opinie, exprimată de către alte instanțe judecătorești, prevederile art. 59 din Legea nr. 263/2010, respectiv ale art. 47 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 sunt aplicabile atât persoanelor cu handicap vizual grav, cât și celor cu handicap accentuat.

Avocatul Poporului a susținut că dispozițiile art. 59 din Legea nr. 263/2010 și art. 47 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 se aplică și persoanelor cu grad de handicap accentuat.

Celelalte argumente care au stat la baza opiniei Avocatului Poporului, pot fi consultate pe site-ul instituției, la rubrica 'Recursul în interesul legii', accesând următorul link http://www.avp.ro/ril/ril_mai2015.pdf

Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție este obligatorie pentru instanțe de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform art. 517 alin. (4) din Codul de Procedură Civilă.

Matei Vîrtosu

Purtător de cuvânt,

AVOCATUL POPORULUI

28 septembrie 2015