Publicat: 19 Ianuarie, 2016 - 16:08
Share

În ultimul timp, pe adresa instituției s-au primit mai multe petiții privind problematica eutanasierii câinilor fără stăpân. Cu privire la acestea, precizăm că Avocatul Poporului nu susține eutanasierea animalelor, dar nu are atribuții de control asupra bunăstării acestora. Eutanasierea câinilor reprezintă ultima soluție, după parcurgerea pașilor prevăzuți de lege care oferă posibilitatea de a fi revendicați sau adoptați de către persoane fizice sau juridice, din țară sau străinătate (art. 7, 8 Legea 258 / 2013).

În contextul în care petentii s-au adresat deja Autorității pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (ASPA), în situatia în care aceasta nu răspunde, în termenul legal de 30, respectiv 45 zile, termen prevăzut de Ordonanța Guvernului 27/ 2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, modificată și completată, cetățenii pot reveni cu o nouă petiție la instituția Avocatul Poporului, atașând dovada demersurilor efectuate, respectiv copia numărului de înregistrare cu data depunerii sau a confirmării de primire care să nu fie mai veche de un an, copia cererii adresate autorității sau obiectul acesteia.

Referitor la eutanasierea câinilor fără stăpân, Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a respins definitiv, pe 26 noiembrie 2015, cererea ONG-ului Vier Pfoten de a suspenda normele de aplicare a Legii nr. 258/ 2013 pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 155/ 2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân.

Cât privește competențele Avocatului Poporului în problema eutanasierii câinilor fără stăpân, menționăm că instituția Avocatul Poporului, în temeiul art. 1 alin. (1) și art. 28 din Legea nr. 35/ 1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, examinează petițiile în care sunt sesizate încălcări ale drepturilor și libertăților persoanelor fizice prin acte sau fapte administrative, de către autorități ale administrației publice și regii autonome.

Prezentul comunicat de presă constituie răspuns la toate petițiile adresate Avocatului Poporului care au ca temă problematică sus-menționată.

Matei Vîrtosu

Purtător de cuvânt,

AVOCATUL POPORULUI