Publicat: 5 Aprilie, 2017 - 17:19
Share

Avocatul Poporului a trimis o scrisoare-apel omologului său finlandez, domnul Tuomas Kurttila, cu privire la cazul a doi copii preluați de la domiciliul mamei de către autoritățile de protecție a copilului din Finlanda. Domnul Victor Ciorbea solicită sprijinul omologului său finlandez, domnul Kurttila, în vederea reintegrării copiilor la domiciliul mamei sau, dacă acest lucru nu este posibil, în vederea repatrierii de urgență a celor doi minori.

      În document, Avocatul Poporului solicită omologului său finlandez să analizeze cazul și dă asigurări că, prin acest demers, sunt respectate pe deplin drepturile prevăzute în Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Avocatul Poporului apreciază, în scrisoare, că este posibil să fi existat abuzuri de putere şi de drept săvârşite de către autorităţile pentru protecţia copilului din Finlanda și că este posibil să se fi încălcat mai multe norme din legislaţia internaţională în domeniul drepturilor omului. 

      Mama copiilor este cetățean român, tatăl este cetățean finlandez, iar potrivit jus sanguinis, copiii născuți dintr-un cetățean român sunt la rândul lor cetățeni români. 

      Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu, în 27 februarie 2017, și a efectuat o anchetă cu privire la cazul sus-menționat. Sesizarea din oficiu și ancheta au avut drept obiect verificarea informațiilor necesare soluționării situației celor doi minori, preluați de la domiciliul mamei de către autoritățile finandeze, pentru care Ambasada României la Helsinki a făcut cerere de repatriere, în scopul de a fi crescuți în România de către bunicii materni. 

      Conform relatărilor din presă, copiii, în vârstă de 10 și 11 ani, provin din relația legal constituită a părinților naturali, tatăl finlandez și mama româncă, având domiciliul pe teritoriul Finlandei. În cursul anului 2015, părinții au divorțat, iar copiii au fost încredințați mamei spre creștere și îngrijire. Tatăl copiilor a depus o reclamație împotriva mamei acestora, afirmând faptul că fosta soție intenționează să părăsească țara, împreună cu minorii, pentru a se stabili în România. Ca urmare a acestei reclamații, cei doi copii au fost preluați de către autoritățile finlandeze pentru o perioadă de șapte luni și au beneficiat de măsuri de protecție pe teritoriul Finlandei. La sfârsitul anului 2015, copiii au fost încredințați mamei pentru o perioadă de aproximativ cinci luni. 

      Începând cu luna mai 2016, atunci când autoritățile finlandeze pentru protecția copilului au preluat copiii de la școală, și până în prezent, copiii au fost instituționalizați în centre de plasament diferite. Eforturile mamei privind reîncredințarea minorilor au rămas fără rezultat, autoritățile finlandeze refuzând atât solicitările mamei privind reîncredințarea copiilor (deși aceasta dovedește faptul că îndeplinește condițiile morale, materiale și locative adecvate creșterii și îngrijirii copiilor), cât și solicitările copiilor în acest sens, aceștia fiind pedepsiți în centru pentru că își manifestă dorul față de mamă și sora mai mare, astfel cum reiese din informațiile furnizate de mass-media. 

      Bunicii materni din România doresc repatrierea celor doi nepoți la domiciliul acestora, motivat de faptul că și-au vizitat anual nepoții în Finlanda, stabilind relații psiho-afective adecvate cu acestia. În familie, copiii au învățat și vorbesc limba română, pentru a putea comunica cu rudele pe linie maternă și pentru a stabili relații de familie cu aceștia. Bunicii materni sunt absolvenți ai facultății de medicină, actualmente pensionari, cu o stare de sănătate bună, prezentând garanții morale și financiar-locative adecvate, după cum rezultă din concluziile raportului întocmit de către D.G.A.S.P.C. Neamț și înaintat Avocatului Poporului.