Publicat: 29 Martie, 2016 - 13:37
Share

Avocatul Poporului, excepție de neconstituționalitate referitoare la O.U.G. nr. 17/2010 pentru completarea Titlului XI 'Renta viageră agricolă' din Legea nr. 247/2005 - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 17/2010 conține un articol ce contravine principiului neretroactivității legii

Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constituțională a României cu excepția de neconstituționalitate referitoare la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 17/2010 pentru completarea Titlului XI 'Renta viageră agricolă' din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente.

Prin O.U.G. nr. 17/2010 (adoptată în data de 3 martie 2010, publicată în Monitorul Oficial nr. 147 din data de 5 martie 2010) a fost introdus un nou articol, art. 19 cu următorul cuprins: 'Prevederile prezentului titlu se aplică persoanelor care au solicitat obținerea calității de rentier până la data de 31 decembrie 2009 inclusiv'.

Articolul sus-menționat contravine principiului neretroactivității legii, prevăzut de dispozițiile art. 15 alin. (2) din Constituție, care impune ca un act normativ nou să nu se aplice actelor îndeplinite conform dispozițiilor legii anterioare, ci doar acțiunilor care se efectuează după intrarea în vigoare a acesteia, rămânând valabile cele efectuate în perioada activității legii vechi. Dar O.U.G. nr. 17/2010 a fost adoptată în 3 martie 2010 (fiind publicată în Monitorul Oficial în 5 martie 2010), reglementând situația juridică a unor persoane la nivelul anului 2009, mai exact 31 decembrie 2009 inclusiv.

Printr-o asemenea abordare, subiectului de drept i se solicită, practic, la data de 5 martie 2010, să aibă o anumită conduită, încă dinainte de intrarea în vigoare a ordonanței de urgență, care nu era prevăzută de norma existentă la acea dată, și anume să fi depus cererea pentru obținerea rentei viagere agricole până la data de 31 decembrie 2009 inclusiv.

În aceste condiții, ca urmare a adoptării O.U.G. nr. 17/2010, persoanele îndreptățite care au depus cereri pentru acordarea rentei viagere agricole după data de 1 ianuarie 2010 'răspund', de fapt, pentru ceea ce au realizat în cadrul ordinii de drept în vigoare la un moment dat, doar pentru că nu aveau posibilitatea să prevadă o reglementare legală viitoare, prin care se dispunea că solicitarea de obținere a calității de rentier trebuia realizată până la data de 31 decembrie 2009 inclusiv. Dar, în virtutea principiului neretroactivității legii, noul act normativ nu poate afecta cererile depuse de persoanele îndreptățite, în condiții de deplină legalitate, înainte de intrarea în vigoare a acestuia, întrucât o astfel de modificare nu face decât să creeze confuzii în înțelegerea și aplicarea corectă a legii.

Întreaga motivație pe care se bazează opinia Avocatului Poporului se regăsește pe site-ul instituției, la secțiunea Contencios Constituțional-Excepții de neconstituționalitate.

Matei Vîrtosu

Purtător de cuvânt,

AVOCATUL POPORULUI

29 martie 2016