Publicat: 26 Mai, 2017 - 11:38
Share
Recomandările sunt urmarea incidentului în care o elevă a căzut în fosa septică din curtea școlii

Avocatul Poporului a emis Recomandări către conducerea Școlii din Nadeș, Primăria Nadeș și Inspectoratul Școlar Județean Mureș, în care solicită, între altele, luarea de măsuri imediate și concrete pentru înlăturarea oricăror cauze care pot genera un potenţial pericol pentru elevi: acces persoane străine în incinta unităţilor şcolare, semnalizarea adecvată a unor lucrări de reparaţii ce au loc în incinta unităţilor şcolare, prevenirea condiţiilor care pot genera apariţia unor epidemii, boli infecţioase; asigurarea, de către Primăria Nadeș, a tuturor condiţiilor privind baza materială a unităţii de învăţământ, realizarea lucrărilor de împrejmuire a căilor de acces şi a controlului accesului în şcoală la nivelul minim, pentru înlăturarea oricăror situaţii care ar putea genera incidente similare; acordarea în totalitate, de către Primăria Nadeș, a suporturilor financiare, materiale şi implicarea altor entităţi teritoriale, precum Poliţie Locală, SMURD, etc. în situaţii de urgenţă, în vederea asigurării bunei funcționări a Școlii Gimnaziale Nadeș, cu unitatea aparţinătoare Şcoala Gimnazială Ţigmandru; demararea, de către Inspectoratul Școlar Județean Mureș, de activități pentru controlul şi monitorizarea calităţii învăţământului cu respectarea standardelor şi indicatorilor de performanţă privind furnizarea de servicii de calitate în cadrul procesului educaţional la nivelul Şcolii Gimnaziale Nadeş şi ale unităţilor arondate, precum și pentru unităţile şcolare din raza de competenţă, inclusiv prin conlucrare concretă cu autorităţile administraţiei publice locale; dispunerea de măsuri concrete, de către Inspectoratul Școlar Județean Mureș, pentru prevenirea oricăror situaţii care pot genera un pericol pentru securitatea şi sănătatea copiilor şi a personalului didactic şi nedidactic.

Recomandările sunt urmarea sesizării din oficiu și anchetelor efectuate de către Avocatul Poporului, după ce mass-media a semnalat, în luna martie 2017, cazul unei eleve din clasa pregătitoare, în vârstă de 7 ani, din cadrul Şcolii Gimnaziale Nadeş-Ţigmandru, jud Mureş, care, în timpul pauzei, a căzut în fosa septică din curtea şcolii, spaţiu neîngrădit, acoperit cu un capac, dar nesigilat şi neasigurat.

În urma anchetelor efectuate de către Avocatul Poporului, s-a constatat, între altele, că imobilul Școlii Gimnaziale din Nadeș, atât în partea exterioară, cât şi în unele spaţii interioare, nu este adecvat desfăşurării procesului educaţional, aflându-se într-o stare de degradare medie/accentuată; curtea şcolii are aproximativ 50% din suprafaţă betonată, dar aflată într-o stare avansată de degradare, care reprezintă un real pericol pentru elevi. Partea de „spaţiu verde“ a curţii şcolii este, în realitate, un teren viran cu foarte multe denivelări, având o porţiune neîngrădită, pe amplasamentul fostelor latrine/wc-uri exterioare - demolate de autoritatea locală imediat după incident, dar care, în continuare, reprezintă un potenţial pericol, deoarece acoperirea locaşului acestora s-a facut cu un strat subţire de pământ, fără să fie vidanjat. S-a mai constatat, în timpul anchetelor, că Primăria Nadeș, imediat după incident, în aceeaşi zi, a procedat la demolarea latrinelor (wc-uri exterioare) aflate într-o stare avansată de degradare, însă locul rămâne un pericol, până la executarea unor lucrări de acoperire a acestuia cu materiale adecvate, pentru a evita surparea şi ridicarea unui gard în vederea evitării pătrunderii/ieşirii din incinta şcolii a persoanelor, animalelor, etc.  Primăria Nadeș nu a respectat  prevederile legale în ceea ce priveşte asigurarea executării lucrărilor care au rămas nefinalizate, ca urmare a continuării proiectelor respective prin finanţări diferite, aspect aplicabil în special acestei speţe. În cadrul anchetelor, reprezentanții Avocatului Poporului au mai constatat că Inspectoratul Școlar Județean Mureș cunoştea situaţia referitoare la condiţiile în care elevii îşi desfăşoară activitatea, în cadrul Şcolii Gimnaziale Nadeş- Ţigmandru, întrucât, printr-o adresă (nr.10539/23 noiembrie 2016), inspectorul şcolar de zonă a informat conducerea inspectoratului despre situaţia existentă : lipsa apei potabile, starea curţii şcolii, lipsa geamurilor şi a uşilor, aspecte care reprezintă un real pericol pentru securitatea şi sănătatea copiilor. Totodată, inspectorul a apreciat că, în această unitate şcolară, există, oricând, posibilitatea izbucnirii unor epidemii, din cauza acestor condiţii improprii - fiind semnalate cazuri de boli infecţioase la copii şi cadre didactice. Astfel, deşi erau cunoscute aspectele care au şi generat acest incident grav, Inspectoratul Școlar Județean Mureş nu a dispus o măsură concretă pentru prevenirea unor incidente de genul celui petrecut.

Întregul conținut al Recomandărilor poate fi consultat pe site-ul instituției, la secțiunea Recomandări – 2017.