Publicat: 6 Martie, 2017 - 13:41
Share

Avocatul Poporului a emis o Recomandare către Spitalul Județean de Urgență Târgu-Mureș în care solicită următoarele: 
a.    îndeplinirea unei obligaţii permanente de urmărire a respectării dreptului  pacientului de a-i fi adus la cunoştinţă faptul că are dreptul de a nu fi informat, în cazul în care informaţiile medicale prezentate i-ar  cauza suferinţă,  precum şi dreptul de a alege o altă persoana care sa fie informată în locul său, în această ultimă situaţie pacientul putându-şi exprima  acordul în scris prin completarea formularului de exercitare a dreptului de acces la datele cu caracter confidenţial ale pacientului; 
b.    asigurarea respectării procedurii de soluţionare a petiţiilor, precum şi a dreptului de petiţionare prevăzut de Constituția României, potrivit căruia autorităţile publice sunt obligate să răspundă la petiţiile adresate în termenele şi în condiţiile prevăzute de lege.

                Recomandarea este urmarea efectuării unei serii de demersuri și a unei anchete, de către Avocatul Poporului, la Spitalul Județean de Urgență Târgu-Mureș, după ce o petentă a semnalat, în 23 noiembrie 2016, faptul că unitatea spitalicească nu a procedat la comunicarea în termen legal a unui răspuns la  cererea de solicitare de informaţii în legătură cu situaţia unui pacient (tatăl petentei), internat în perioada 16 decembrie 2015-25 ianuarie 2016, până la momentul decesului. În context, petenta a solicitat, între altele, datele/informaţiile referitoare la identitatea medicilor de gardă din Secţia ATI în perioada 20 ianuarie-21 ianuarie 2016 şi care au făcut înscrieri în foile de observaţie clinică ale pacientului - terapie intensivă, existenţa de infecţii nosocomiale la nivelul Secţiei clinice Neurologie I, în perioada în care apartinătorul petentei a fost internat, procedura medicală realizată ca urmare a înscrierii în foile de observaţie clinică a solicitării de realizare a unui consult chirurgical.

                În consecință, Avocatul Poporului a inițiat o serie de demersuri și a realizat, în 25 ianuarie 2017, o anchetă la Spitalul Județean de Urgență Târgu-Mureș în urma căreia au fost constatate, între altele, următoarele: 
-nu s-a putut face dovada faptului că pacientul a fost informat în legătură cu posibilitatea de a desemna rude/prieteni care să fie informaţi în legătură cu evoluţia investigaţiilor/diagnosticul/tratamentul stabilit;  
-nu a putut fi identificat, in Foaia de Observaţie Clinică Generală a Pacientului, a „Formularului de exercitare a dreptului de acces la datele cu caracter confidenţial ale pacientului” ; 
-în legătură cu procedura operaţională referitoare la modalitatea de efectuare a gărzilor în cursul săptămânii şi în zilele de odihnă şi/sau sărbători legale,  s-a făcut precizarea că este reglementată în mod unitar la nivelul spitalului prin Regulamentul Intern ; 
-rezultă faptul că în cursul gărzii din data de 20 ianuarie 2016, din partea echipei de gardă a clinicii ATI nu s-a primit nicio solicitare scrisă sau parafată în vederea  efectuării unui consult chirurgical al pacientului ; 
- în ceea ce priveşte activitatea de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale, conducerea unităţii spitaliceşti a precizat că  este întocmit anual un Plan de prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale, este organizat şi funcţional Serviciul de Supraveghere şi Control al infecţiilor nosocomiale, inclusiv dotarea necesară pentru înregistrarea, stocarea, prelucrarea şi transmiterea informaţiilor privind infecţiile nosocomiale.  Conducerea Spitalului a arătat că nu au existat situaţii în care starea de sănătate a asistaţilor să fie prejudiciată prin infecţie nosocomială depistată sau declarată, situaţie care să fie sesizată de pacienti/asistaţi sau de către Colegiul Medicilor din România şi astfel să se stabilească responsabilităţi instituţionale sau individuale ale personalului angajat/ contractat ;  
-referitor la nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la obligaţia instituţiilor publice de a comunica un răspuns în termen legal, s-a făcut precizarea că la petiţia formulată şi transmisă spitalului la data de 30 septembrie 2016, de către petiţionară, s-a formulat un răspuns expediat prin curier rapid la data de 5 decembrie 2016 şi că, potrivit statusului expediţie, destinatarul a reprogramat livrarea pentru data de 7 decembrie 2016, însă abia pe data de 29 decembrie 2016 s-a confirmat de către destinatar livrarea/înmânarea plicului. În justificarea întârzierii de formulare şi comunicare a răspunsului către petiţionară s-a invocat necesitatea obţinerii de informaţii concrete şi pertinente de la mai multe compartimente de activitate, precum şi faptul că în cadrul Compartimentului juridic funcţiona un angajat cu normă întreagă şi un angajat cu jumătate de normă, având un volum ridicat de muncă. În perioada februarie 2016 – noiembrie 2016, în legătură cu situaţia respectivului pacient, s-au formulat 14 cereri adresate spitalului, pentru care s-a formulat şi comunicat răspuns petenţilor. De altfel, aparţinătorii acestui pacient au sesizat Colegiul Medicilor din Judeţul Mureș şi Colegiul Medicilor din România. Totodată, Judecătoria Târgu-Mureş a admis acţiunea reclamantei, în sensul asigurării dovezilor solicitate de la S.C.J.U. Târgu-Mureş - foaia de observaţie clinică generală, împreună cu foile de observaţie clinică terapie intensivă zilnice, cu toate anexele (fişe de consultaţii interclinice, analize), filele numerotate  ale  registrului de consultaţii, în care sunt înregistrate şi consemnate cronologic toate consultaţiile efectuate , referitoare la pacient ;  
-pentru prevenirea producerii unor astfel de evenimente - necomunicarea în termen legal a modului de soluţionare a petiţiilor formulate - conducerea spitalului a arătat că va lua măsuri în vederea redistribuirii unor atribuţii din sarcina Compartimentului Juridic către alte persoane.

În data de 30 ianuarie 2017, Direcția de Sănătate Publică a Județului Mureș a comunicat, la solicitarea Avocatului Poporului, următoarele: 
-în perioada ianuarie 2015-ianuarie 2016, Direcția a efectuat 26 de acţiuni de control la S.C.J.U. Târgu-Mureş pentru verificarea conformităţii unităţii sanitare la prevederile legislaţiei sanitare în vigoare, fiind aplicate 6 sancţiuni – amenzi contravenţionale şi un avertisment ;
-a fost asigurat suport tehnic profesional pentru organizarea şi funcţionarea planului de supraveghere a infecţiilor asociate asistenţei medicale, fiind organizate periodic întâlniri de lucru cu medicii epidemiologi şi microbiologi ai spitalului ;
-lunar, trimestrial şi anual, unitatea spitalicească transmite fişele de infecţii şi datele privind supravegherea rezistenţei microbiene, fişele tulpinilor microbiene responsabile de infecţiile invazive izolate, care, după verificare şi validare, sunt centralizate la nivelul D.S.P. şi transmise la Institutul Naţional de Sănătate Publică Bucureşti şi la Centrul Regional de Sănătate Publică Cluj-Napoca ;
-în perioada cât a fost internat respectivul pacient, din raportările S.C.J.U. Târgu-Mureş, nu se regăseşte persoana menţionată ca şi caz de infecţie asociată asistenţei medicale.