Publicat: 14 Septembrie, 2017 - 13:43

Avocatul Poporului a emis o Recomandare către Primăria Comunei Ungureni, județul Bacău, în care solicită să se dispună măsuri urgente pentru obținerea fondurilor necesare realizării lucrărilor de înregistrare sistematică, să întocmească documentațiile necesare pentru reconstituirea dreptului de proprietate privată  al unui cetățean și să le înainteze către Comisia Județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate Bacău. 

Recomandarea este urmarea demersurilor și anchetei efectuate de către Avocatul Poporului, după ce un petent a trimis instituției, în 13 martie 2017, un memoriu în care preciza că, deși a făcut numeroase demersuri, autoritatea locală nu i-a soluționat cererea de reconstituire a dreptului de proprietate pentru o suprafață de 2,78 ha teren agricol, respectiv 4,78 ha teren cu vegetație forestieră.

În cadrul cercetărilor efectuate de către Avocatul Poporului, administrația locală Ungureni a precizat, în 28 aprilie 2017, că nu dispune de aparatura, personalul și resursele finaciare necesare efectuării măsurătorilor, fără însă a face dovada vreunui demers realizat în acest sens.

Urmare a răspunsului sus-menționat, Avocatul Poporului a efectuat, în 4 iulie 2017, o anchetă la Primăria Comunei Ungureni,  în care a constatat că aparatul de specialitate al Primarului cuprinde un compartiment de cadastru, cu un post de referent, care este vacant. În ceea ce privește efectuarea măsurătorilor cadastrale, între Primăria comunei Ungureni și o firmă din Bacău a fost încheiat un contract de prestări servicii, însă activitatea a fost sistată, motivat de faptul că autoritatea locală nu a primit de la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (O.C.P.I.) Bacău sumele aferente finanțării lucrărilor de înregistrare sistematică. Ulterior anchetei, în 26 iulie 2017, Primăria Ungureni a informat că la data de 15 iunie 2017, O.C.P.I Bacău a înștiințat autoritatea locală cu privire la alocarea unei sume maxime de 150 mii lei, destinată finanțării lucrărilor de înregistrare sistematică, dar că până la această dată nu s-au efectuat viramente către Unitatea Administrativ-Teritorială (U.A.T.) Ungureni.

Ca urmare, în vederea clarificării situației, Avocatul Poporului s-a adresat O.C.P.I. Bacău, care a precizat, în 4 august 2017, că pentru a beneficia de suma de 150 mii lei destinată finanțării lucrărilor de înregistrare sistematică, U.A.T. Ungureni ar fi trebuit să solicite în termen de 45 de zile de la primirea adresei, încheierea unui nou contract de finanțare, însă acest lucru nu s-a întamplat, astfel că, la finalul lunii iulie 2017, a expirat perioada în care ar fi putut fi încheiat contractul de finanțare.

În consecință, Avocatul Poporului a constatat gestionarea defectuoasă, de către Primăria Ungurenu, a procedurilor de accesare a fondurilor destinate efectuării lucrărilor de înregistrare sistematică și încălcarea art.44, art.52 din Constituția României privind dreptul de proprietate privată și dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică și a emis Recomandarea sus-menționată, ce poate fi consultată pe site-ul instituției, la secțiunea Recomandări – 2017.