Publicat: 20 Noiembrie, 2014 - 13:13
Share

Mesajul Adjunctului Avocatului Poporului coordonator al domeniului Drepturile copilului, ale familiei, tinerilor, pensionarilor și persoanelor cu handicap, cu ocazia Zilei Universale a Drepturilor Copilului

În urmă cu 55 de ani, UNICEF stipula în preambulul Declarației pentru Drepturile Copiilor că 'Omenirea este datoare să ofere copiilor ce este mai bun din ce are de oferit'.

Data de 20 noiembrie 1989 este o zi istorică pentru copiii din lumea întreagă. În această zi a fost adoptată Convenția ONU cu privire la drepturile copilului. România a ratificat Convenția pe 28 septembrie 1990, prin Legea nr. 18/1990 republicată și s-a inspirat din aceasta, la elaborarea Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului.

Caracterul obligatoriu al Convenției privind Drepturile Copilului, aduce în atenția statelor lumii, a autorităților centrale și locale, precum și a membrilor societății civile și a persoanelor individuale, Copilul, ca persoană care trebuie să se bucure de drepturile și libertățile recunoscute tuturor ființelor umane, dar și de drepturi și libertăți speciale, justificate de vulnerabilitatea și particularitățile vârstei sale.

Convenția privind Drepturile Copilului încorporează, mai mult decât oricare alt document, întreg spectrul drepturilor omului — civile, politice, economice, sociale și culturale și prevede o dezvoltare completă a potențialului copilului într-o atmosferă de libertate, demnitate și justiție. Astfel, a devenit rapid cel mai ratificat instrument internațional, fiind adoptată de cvasi-unanimitatea statelor lumii.

Ca și celelalte state semnatare, România s-a angajat, prin ratificarea Convenției, la 28 septembrie 1990, să pună în practică toate prevederile sale, adoptând legislația necesară, făcând cunoscute drepturile copilului și militând pentru schimbarea mentalităților care îngreunează exercitarea efectivă a acestora.

În România autoritățile publice, organismele private autorizate, precum și persoanele fizice și persoanele juridice responsabile de protecția copilului sunt obligate să respecte și să garanteze drepturile copilului stabilite prin Constituție și lege, în concordanță cu prevederile Convenției Organizației Națiunilor Unite cu privire la drepturile copilului.

Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, a fost adoptată 14 ani mai târziu, cu rolul de a proteja copiii, victime inocente de foarte multe ori ale nepăsării societății. Actul normativ a fost modificat anul trecut, fiind clarificate concepte importante precum interesul superior al copilului și relațiile personale cu copilul.

De asemenea, legea stabilește o obligație mult mai clară în sarcina părinților și anume aceea de a asigura cele mai bune condiții de viață necesare creșterii și dezvoltării copiilor (art.44 alin.2 din lege), fără a se mai pune condiția 'în limita posibilităților'.

Nu în ultimul rând, este introdusă o nouă secțiune privind protecția copilului cu părinții plecați în străinătate (97^1-97^5 din lege), care are în vedere situația copiilor ai căror părinți sunt plecați în străinătate, instituind obligația în sarcina părintelui care vrea să plece la muncă în străinătate, de a anunța serviciul public de asistență socială, cu minimum 40 de zile înainte de a părăsi țara, precizând persoana care va avea grijă de copil pe perioada absenței.

Instituția Avocatul poporului are în structura sa un compartiment distinct menit să protejeze drepturile copilului. De foarte multe ori au existat situații în România când drepturile copiilor au fost încălcate de diverse autorități sau instituții, iar Avocatul Poporului s-a implicat, prin mecanismele pe care le deține (sesizări din oficiu, anchete, recomandări) în înlăturarea abuzurilor.

În acest context, stau mărturie rapoartele speciale întocmite de instituția Avocatul Poporului cu privire la încălcarea drepturilor copiilor, două astfel de rapoarte fiind întocmite în anul 2013, Raportul special privind transportul elevilor din mediul rural, precum și Raportul special privind decontarea cheltuielilor de transport din bugetul Ministerului Educației Naționale pentru elevii care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu. În anul 2014, instituția Avocatul Poporului a întocmit Raportul special privind respectarea drepturilor copiilor privați de libertate în România.

Avocatul Poporului se declară îngrijorat de fenomenul privitor la respectarea dreptului copiilor la identitate, mai exact, la procentul mare al nașterilor neînregistrate. În acest context, se are în vedere posibilitatea întocmirii unui raport special, menit să aducă în prim-planul atenției instituțiilor abilitate, o preocupare instituțională și legislativă stringentă pentru atenuarea, eliminarea și prevenirea fenomenului copiilor fără identitate.

Ca dovadă a interesului pe care îl acordă protecției drepturilor copiilor, Avocatul Poporului colaborează cu o serie de organizații neguvernamentale care desfășoară activități în domeniul protecției copilului, printre care amintim, Asociația Telefonul Copilului, FONCP (Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil și UNICEF.

Amintim totodată, existența în Romania a liniei telefonice gratuite pentru protecția copilului (sponsorizată de Romtelecom) 0800-8-200-200, care oferă sprijin și consiliere pentru părinți și copii.

Astăzi, cu ocazia Zilei Universale a Drepturilor Copilului, Avocatul Poporului urează 'La mulți ani' tuturor copiilor, dorindu-le totodată să se poată dezvolta într-o lume din care să lipsească orice formă de violență, abuz, sau discriminare.

Bucurați-vă, dragi copii, alături de cei dragi, de această zi specială!

IONEL OPREA

Adjunct al Avocatului Poporului

Departamentul drepturile copilului, ale familiei, tinerilor, pensionarilor, persoanelor cu handicap