Publicat: 5 Decembrie, 2019 - 16:45
Share
Azerbaijan’s Constitutional Court confirms compliance of parliament’s dissolution with Constitution

Baku, 4 decembrie, AZERTAC

Curtea Constituțională din Azerbaidjan a organizat o ședință plenară pentru a examina cererea președintelui privind respectarea dizolvării parlamentului cu Constituția țării. Luni, cel mai înalt organ legislativ din Azerbaidjan, Milli Majlis, a adoptat un apel către președinte privind dizolvarea parlamentului și organizarea alegerilor anticipate.

La deschiderea sesiunii, președintele Curții Constituționale Farhad Abdullayev și-a anunțat componența și a subliniat problema care trebuie luată în considerare.

Șeful Departamentului Legislație și Politică Juridică al Administrației Prezidențiale Gunduz Karimov a participat la ședință în calitate de reprezentant al părții solicitante, în timp ce președinte al comitetului de politică juridică MIlli Majlis și al comitetului de construire a statului Ali Huseynli, Milli Majlis Șeful Statului Major Safa Mirzayev și asociat Profesor de drept constituțional al Facultății de Drept a Universității de Stat din Baku, doctorat. în Legea Nasib Shukurov a reprezentat partea care a răspuns.

În urma discursurilor, membrii sesiunii plenare a Curții Constituționale s-au retras pentru a lua o decizie finală cu privire la problemele de pe ordinea de zi.

xxx

Președintele Curții Constituționale Farhad Abdullayev a citit apoi decizia ședinței plenare a Curții Constituționale a Republicii Azerbaidjan.

„Rezoluția Milli Majlis din Republica Azerbaidjan din 2 decembrie 2019”, Apelarea președintelui Republicii Azerbaidjan pentru convocarea alegerilor anticipate pentru Milli Majlis din Republica Azerbaidjan ”se consideră a fi conformă cu secțiunea 1 al articolului 98 1 din Constituția Republicii Azerbaidjan. "

Desființarea, de către președintele Republicii Azerbaidjan, a Milli Majlis din Republica Azerbaidjan bazată pe Rezoluția Milli Majlis din Republica Azerbaidjan din 2 decembrie 2019 ", a făcut apel la președintele Republicii Azerbaidjan pentru alegeri anticipate la Milli Majlis al Republicii Azerbaidjan“se consideră a fi în conformitate cu secțiunea 1 din articolul 98 1 din Constituția Republicii Azerbaidjan.“

Conform rezoluției, până la începutul activității viitoarei convocări a Milli Majlis din Republica Azerbaidjan, parlamentul - în componența sa actuală - își va păstra competențele în conformitate cu articolele 111 și 112 și alineatele 16 și 17 din secțiunea I a articolului 95 din Constituția Republicii Azerbaidjan, precum și îndeplinește funcțiile sale reprezentative în organizațiile internaționale.

Rezoluția devine efectivă la data anunțării sale, este ireversibilă și nu poate fi anulată, modificată sau interpretată oficial de nici o entitate sau persoană fizică. Ședința plenară a Curții Constituționale a fost anunțată închisă.

 

Baku, December 4, AZERTAC

Azerbaijan`s Constitutional Court has held a plenary session to review the President`s request regarding compliance of the dissolution of the parliament with the country`s Constitution. On Monday, Azerbaijan's top legislative body, the Milli Majlis, adopted an appeal to the President on dissolving the parliament and holding early elections.

Opening the session, chairman of the Constitutional Court Farhad Abdullayev announced its composition and highlighted the issue to be considered.

Head of the Department of Legislation and Legal Policy of the Presidential Administration Gunduz Karimov attended the session as a representative of the requesting party, while chairman of the MIlli Majlis legal policy and state building committee Ali Huseynli, Milli Majlis Chief of Staff Safa Mirzayev and Associate Professor of Constitutional Law of the Faculty of Law of Baku State University, Ph.D. in Law Nasib Shukurov represented the responding party.

Following the speeches, members of the plenary session of the Constitutional Court retired to make a final decision on the issues on the agenda.

x x x

Chairman of the Constitutional Court Farhad Abdullayev then read out the decision of the plenary session of the Constitutional Court of the Republic of Azerbaijan.

"Resolution of the Milli Majlis of the Republic of Azerbaijan of December 2, 2019, "Appealing to the President of the Republic of Azerbaijan to call early elections to the Milli Majlis of the Republic of Azerbaijan” shall be considered to be in compliance with section 1 of Article 981 of the Constitution of the Republic of Azerbaijan."

The dissolution, by the President of the Republic of Azerbaijan, of the Milli Majlis of the Republic of Azerbaijan based on Resolution of the Milli Majlis of the Republic of Azerbaijan of December 2, 2019, "Appealing to the President of the Republic of Azerbaijan to call early elections to the Milli Majlis of the Republic of Azerbaijan” shall be considered to be in compliance with section 1 of Article 981 of the Constitution of the Republic of Azerbaijan."

Under the Resolution, until the beginning of the activity of the next convocation of the Milli Majlis of the Republic of Azerbaijan, the parliament - in its current composition - shall retain powers vested in it in accordance with Articles 111 and 112 and paragraphs 16 and 17 of section I of Article 95 of the Constitution of the Republic of Azerbaijan, as well as fulfill its representative functions in international organizations.

The Resolution becomes effective on the date of its announcement, it is irreversible and cannot be annulled, amended or officially interpreted by any entity or individual. The plenary session of the Constitution Court was then announced closed.

Tag-uri Nume: 

Tag-uri Institutii: 

Tag-uri Geo: