5 iulie 2022

Azi, 28 ianuarie 2022, este aniversată Ziua Europeană a Protecţiei Datelor

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Azi, 28 ianuarie 2022, este aniversată Ziua Europeană a Protecţiei Datelor care marchează împlinirea a 41 de ani de la adoptarea, în anul 1981, la Strasbourg, a Convenţiei 108 pentru protecţia persoanelor, referitoare la prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal.

România a ratificat, prin Legea nr. 290 din 9 decembrie 2021, Protocolul de amendare a Convenţiei 108, deschis spre semnare la data de 10 octombrie 2018 la Strasboug şi semnat de ţara noastră pe data de 26 iunie 2020.

Evenimentele organizate în această perioadă aduc în atenţia publicului larg importanţa respectării principiilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, a dreptului la viaţă privată şi a dreptului la protecţia datelor personale, consacrate ca drepturi fundamentale.

Asociaţia Specialiştilor în Confidenţialitate şi Protecţia Datelor din România (ASCPD) a organizat, cu această ocazie, o conferinţă internaţională cu peste 600 de participanţi din 18 ţări de pe 6 continente.

În cadrul Galei GDPR organizată de Grupul editorial Universul Juridic, ASCPD a primit un premiu de excelenţă în semn de recunoaştere a activităţii asociaţiei şi a membrilor acesteia în domeniul protecţiei datelor personale. Cu această ocazie a fost lansată şi traducerea în limba română, realizată de ASCPD, a Ghidului EDPB – Exemple privind notificarea încălcării securităţii datelor cu caracter personal.

Înfiinţată în 2017, Asociaţia Specialiştilor în Confidenţialitate şi Protecţia Datelor din România (ASCPD) ghidează persoanele responsabile în protecţia datelor şi alţi specialişti în domeniul confidenţialităţii datelor, în rezolvarea numeroaselor probleme juridice, tehnice şi organizatorice pentru a obţine un echilibru adecvat între interesele persoanelor vizate, care necesită protecţie, şi cele ale operatorilor. ASCPD militează pentru îmbunătăţirea gradului de conştientizare cu privire la tehnologiile şi legile care pun în pericol viaţa privată, pentru a se asigura că publicul este informat şi implicat. ASCPD a fost cea de-a 10-a organizaţie din Europa care a aderat în 2020 la Confederaţia Europeană a Organizaţiilor de Protecţia Datelor (CEDPO).

În perioada 20-21 Ianuarie 2022, ASCPD a organizat în parteneriat cu IAPP -The International Association of Privacy Professionals şi IAPP Romanian KnowledgeNet Chapter, cea de-a doua ediţie a Conferinţei Naţionale PR!VACY ROMANIA 2022 la care au participat peste 600 de persoane din 18 ţări. Prima zi, a fost dedicată prezentărilor în limba engleză şi şi-a propus o călătorie virtuală în jurul lumii pentru a afla ultimele noutăţi despre legislaţia specifică din diferite părţi ale lumii (UE, Europa de Est – Non UE, America de Sud, SUA, Canada, Rusia, Japonia, Africa şi Australia), la acest eveniment participând invitaţi din 10 ţări, de pe 6 continente. Cea de-a doua zi a fost dedicată prezentărilor în limba română, şi au fost organizate două dezbateri pe temele „Armonizarea legislaţiei europene existente cu evolutia tehnologică” şi „Ce impact a avut GDPR în România în ultimii 4 ani?”.

„Regulamentul UE 679/2016 cunoscut sub numele de GDPR a intrat în vigoare în 2016, în urmă cu aproape şase ani, dar se aplică doar din 25 mai 2018, după o perioadă de graţie de doi ani, pe care majoritatea ţărilor europene, inclusiv România, nu au folosit-o pentru a lansa campanii de educaţie pentru persoanele vizate şi pentru operatori. Prin organizarea celei de-a doua ediţii a Conferinţei Naţionale PR!VACY ROMANIA 2022, care face parte din programul naţional ASCPD de educaţie continuă, organizaţia noastră şi-a propus să continue să investească în educaţia în domeniul protecţiei datelor în România, deoarece operatorii de date personale din România au nevoie de stabilitate organizaţională, iar prin acest tip de proiect reuşim să contribuim pozitiv la această stabilitate, prin specializarea personalului intern implicat în gestionarea programelor de confidenţialitate.” a declarat Marius Dumitrescu, Preşedintele ASCPD România.

În data de 25 ianuarie 2022 s-a desfăşurat la Palatul Camerei de Comerţ Bucureşti, Conferinţa naţională GDPR – „Data Privacy vs. Data Security” şi Gala Premiilor GDPR organizată de Grupul editorial Universul Juridic, în cadrul căreia a fost acordat premiul de excelenţă Asociaţiei Specialiştilor în Confidenţialitate şi Protecţia Datelor (ASCPD), în semn de recunoaştere a activităţii asociaţiei şi a membrilor acesteia în domeniul protecţiei datelor personale. Premiul i-a fost înmânat preşedintelelui ASCPD, Marius Dumitrescu, unul dintre cei mai vizibili şi implicaţi specialişti români în acest domeniu, alături de care au mai fost prezenţi în calitate de invitaţi sau lectori mai mulţi membri ai asociaţiei.

În cadrul Conferinţei naţionale GDPR – „Data Privacy vs. Data Security”, Marius Dumitrescu, preşedintele Asociaţiei Specialiştilor în Confidenţialitate şi Protecţia Datelor (ASCPD), a vorbit despre prevenirea încălcării securităţii datelor cu caracter personal, făcând o analiza amănunţită a Ghidului EDPB privind notificarea breşelor de securitate. Acesta a explicat concret tipologia şi modalităţile prin care se creează aceste breşe de securitate, atât în privinţa datelor personale ale persoanelor fizice, cât şi ale datelor confidenţiale ale persoanelor juridice şi mai ales ale instituţiilor.

Cu această ocazie a fost lansată şi traducerea în limba română, realizată de ASCPD, a Ghidului EDPB – „Exemple privind notificarea încălcării securităţii datelor cu caracter personal”. Acest document este destinat să completeze Ghidurile WP250 şi reflectă experienţele comune ale Autorităţilor de Supraveghere din SEE din momentul în care GDPR a devenit aplicabil. Scopul său este de a ajuta operatorii să decidă cum să gestioneze încălcările securităţii datelor cu caracter personal şi ce factori să ia în considerare în timpul evaluării riscurilor.

* * *
Despre Asociaţia Specialiştilor în Confidenţialitate şi Protecţia Datelor (ASCPD) România
Asociaţia Specialiştilor în Confidenţialitate şi Protecţia Datelor (ASCPD) este creată cu scopul de a informa şi de a reuni profesioniştii care doresc să gestioneze cu succes punerea în aplicare a Regulamentului General privind Protecţia Datelor 2016/679 şi a legislaţiei aferente, funcţionând ca un organism consultativ profesionist pentru persoane şi organizaţii. ASPDC este o organizaţie non-guvernamentală, autonomă, apolitică şi non-profit care ajută la definirea, susţinerea şi îmbunătăţirea profesiei de Responsabil în protecţia datelor şi a altor specialişti în domeniu şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile OG nr. 26/2000.

ASCPD ghidează persoanele responsabile în protecţia datelor şi alţi specialişti în domeniul confidenţialităţii datelor în rezolvarea numeroaselor probleme juridice, tehnice şi organizatorice pentru a obţine un echilibru adecvat între interesele persoanelor vizate, care necesită protecţie, şi cele ale operatorilor.

Obiectivul ASCPD este de a oferi soluţii concrete la problemele cu care se confruntă specialiştii în confidenţialitate şi protecţia datelor, de a creşte gradul de conştientizare a legislaţiei şi de a oferi membrilor săi un forum în care aceste subiecte să poată fi dezbătute, precum şi un loc de pregătire profesională continuă. ASCPD militează pentru îmbunătăţirea gradului de conştientizare cu privire la tehnologiile şi legile care pun în pericol viaţa privată, pentru a se asigura că publicul este informat şi implicat.

După o perioadă de 12 luni de monitorizare a activităţii ASCPD în România, membrii Confederaţiei Organizaţiilor Europene pentru Protecţia Datelor (CEDPO) au avizat favorabil, în aprilie 2020, adeziunea organizaţiei româneşti, devenind astfel cel de-al zecelea membru cu drepturi depline.

Confederaţia Organizaţiilor Europene pentru Protecţia Datelor (CEDPO) este o „organizaţie umbrelă” care reuneşte cele mai reprezentative asociaţii naţionale de protecţie a datelor din Uniunea Europeană. CEDPO a fost fondată în septembrie 2011 de Association Francaise des Correspondants a la Protection des Donnees a Caractere Personnel (AFCDP, Franţa), Asociacion Profesional Espanola de Privacidad (APEP, Spania), Gesellschaft fur Datenschutz und Datensicherheit eV (GDD, Germania) şi Nederlands Genootschap van Functionarissen voor de Gegevensbescherming (NGFG, Olanda). Din momentul fondarii în 2011 şi pană în momentul aderării Asociaţiei Specialiştilor în Confidenţialitate şi Protecţia Datelor (ASCPD), doar cinci organizaţii au mai fost invitate să se alăture Confederaţiei: ADPO din Irlanda, ARGE Daten din Austria, ASSO DPO din Italia, SABI din Polonia şi AEPT din Portugalia

Scopul acestei Confederaţii este de a promova rolul Responsabilului cu protecţia datelor (DPO) şi de a milita pentru un sistem de protecţie a datelor echilibrat, bazat pe experienţă practică şi eficienţă. În plus, CEDPO contribuie activ la o mai bună armonizare a legislaţiei şi a practicilor privind protecţia datelor în Uniunea Europeană (UE) şi în Spaţiul Economic European (SEE), unind toate organizaţiile membre într-o singură voce şi valorificând astfel experienţa bogată şi diversă ale asociaţiilor membre ale CEDPO, care deţin cunoştinţe practice despre problemele care înconjoară rolul şi poziţia DPO, precum şi provocările zilnice cu care se confruntă.

CEDPO este şi un interlocutor activ pentru factorii de decizie europeni şi autorităţile pentru protecţia datelor în contextul adoptării şi implementării Regulamentului general privind protecţia datelor (GDPR), propunerile sale jucând un rol important în definirea legislaţiei actuale, în special în ceea ce priveşte reglementarea poziţiei şi a rolului responsabilului cu protecţia datelor (DPO). De asemenea, CEDPO a participat la modernizarea Convenţiei 108 a Consiliului Europei („Convenţia pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea automată a datelor cu caracter personal”), susţinând o mai bună recunoaştere a rolului crucial pe care DPO îl joacă în protecţia datelor în zilele noastre. Mai multe detalii despre proiectele asociaţiei găsiţi pe www.ascpd.ro.