Publicat: 12 Septembrie, 2014 - 15:24

În perioada ianuarie - iulie 2014p contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 781 milioane euro, comparativ cu un excedent de 92  milioane euro în aceeaşi perioadă a anului 2013, pe fondul majorării deficitelor înregistrate de balanţa veniturilor primare şi de balanţa bunurilor (cu 1040 milioane euro, respectiv cu 252 milioane euro) şi al reducerii excedentului veniturilor secundare (cu 308 milioane euro).
Investiţiile directe ale nerezidenţilor în Româniae au totalizat 1309 milioane euro (în scădere cu 13,8 la sută faţă de perioada ianuarie – iulie 2013), din care participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit) au însumat 1385 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat o valoare negativă de 76 milioane euro (net).

Datoria externă pe termen lung a însumat 77640 milioane euro la 31 iulie 2014 (81,3 la sută din total datorie externă), în scădere cu 1,4 la sută faţă de 31 decembrie 2013. 

Datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 iulie 2014 nivelul de 17839  milioane euro ( 18,7 la sută din total datorie externă), în scădere cu 4,8 la sută faţă de 31 decembrie 2013.  
Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 36,5 la sută în perioada ianuarie - iulie 2014, comparativ cu 44,2  la sută în anul 2013. Gradul de acoperire a fost 6,9  luni de importuri de bunuri şi servicii la 31 iulie 2014, comparativ cu 7,4 luni de importuri la 31 decembrie 2013.