Publicat: 16 Iulie, 2019 - 14:03

În perioada ianuarie - mai 2019p, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 3 401 milioane euro, comparativ cu 2 564 milioane euro în perioada ianuarie - mai 2018; în structură, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 1 476 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 116 milioane euro, balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit mai mic cu 778 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mic cu 255 milioane euro.

Investiţiile directe ale nerezidenţilore în România au însumat 1 491 milioane euro (comparativ cu 1 660 milioane euro în perioada ianuarie - mai 2018), din care participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat 1 476 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 15 milioane euro.

În perioada ianuarie - mai 2019, datoria externă totală a crescut cu 4 109 milioane euro. În structură:

datoria externă pe termen lung a însumat 69 455 milioane euro la 31 mai 2019 (67,1 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 2,2 la sută față de 31 decembrie 2018;
datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 mai 2019 nivelul de 34 071 milioane euro (32,9 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 8,3 la sută față de 31 decembrie 2018.

Tag-uri Institutii: