Publicat: 20 Iunie, 2017 - 14:00
Share

Astăzi, Biroul Băncii Mondiale în România a anunţat componenţa Grupului de Dialog şi Cooperare pentru Incluziunea Romilor (Roma Sounding Board - RSB), o platformă a organizaţiilor societăţii civile menită să documenteze implicarea Băncii Mondiale în problematica specifică a romilor. 

Grupul de Dialog şi Cooperare pentru Incluziunea Romilor reuneşte organizaţii ale societăţii civile care deţin experienţă specifică în domeniul incluziunii socioeconomice a romilor şi va reprezenta o platformă de dialog cu factorii interesaţi-cheie care sunt implicaţi în această problematică. Grupul va identifica acele domenii în care este necesară acordarea unei atenţii sporite politicilor publice, pentru a aborda domeniile de excluziune şi marginalizare a romilor. De asemenea, Grupul va susţine şi un schimb de cunoştinţe mai eficient şi o mai amplă diseminare a bunelor practici, implicând comunităţile şi actorii-cheie în crearea de parteneriate menite să susţină incluziunea romilor. 

În urma unui proces competitiv, menit să promoveze reprezentarea geografică şi diversitatea de experienţă, au fost selecţionate următoarele organizaţii ca membre în Grupul de Dialog: 

ONG-uri naţionale: 

1)    Asociaţia Amare Rromentza 
2)    Asociaţia E-Romnja 
3)    Asociaţia „Împreună”
4)    Asociaţia Sastipen
5)    Centrul de Politici pentru Roma şi Minorităţi
6)    Romani CRISS
ONG-uri pro-roma: 
7)    Centrul de Resurse pentru Comunităţile de Romi
8)    Fondul pentru Educaţia Romilor
ONG-uri regionale

Regiunea centru
9)    Pakiv Romania
Regiunea de nord-est
10)    Agenţia pentru dezvoltare comunitară interactivă
Regiunea de sud-est
11)    Asociaţia DANROM Făurei
Regiunea Muntenia Sud
12)    Asociaţia CRISS 
Regiunea Nord-vest
13)    Asociaţia Nevo Parudimos

Activitatea face parte din implicarea strategică a Băncii Mondiale în incluziunea socială, aşa cum este aceasta definită în Strategia de Parteneriat cu Ţara (SPŢ) pentru România, pentru perioada 2014-2017. Scopul SPŢ este acela de a reduce sărăcia în România şi de a suţine creşterea sustenabilă a veniturilor pentru 40% al populaţiei cu cele mai mici venituri. Conform unor studii recente, în România trăiesc 1.200.000-2.500.000 de romi. În ciuda progreselor înregistrate în ultimii ani pe calea promovării agendei de incluziune socio-economică, o mare parte din populaţia romilor rămâne săracă şi exclusă de la participarea integrală la viaţa socio-economică a României. Se înţelege din ce în ce mai bine faptul că soluţiile pentru intervenţii mai bune se articulează pe abordări personalizate şi pe o mai profundă implicare în viaţa comunităţii.