17 octombrie 2021

Barna Tanczos: Aproximativ 29,56% din suprafaţa ţării este acoperită cu păduri

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Barna Tanczos, s-a aflat astăzi la Luxemburg, unde a participat la Consiliul de Mediu, organizat sub egida preşedinţiei slovene la Consiliul UE. În prima parte a reunii, au fost dezbătute subiecte ca: Pachetul Fit for 55, Pregătirea pentru Conferinţa ONU privind schimbările climatice (COP26), creşterea preţurilor la energie electrică şi gaz.

Referitor la Strategia UE în domeniul pădurilor pentru 2030, demnitarul român a menţionat: „Pentru România, acest domeniu are o relevanţă deosebită, în condiţiile în care aproximativ 29,56% din suprafaţa ţării este acoperită cu păduri. Pentru implementarea strategiei este important să fie luate în considerare circumstanţele naţionale, eforturile depuse până în prezent, precum şi asigurarea unei finanţări corespunzătoare. Începând din anul 2016, România deja implementează un program naţional pentru identificarea, cartografierea şi protejarea pădurilor virgine şi cvasivirgine, care sunt definite clar conform Convenţiei Carpatice. Până în prezent, este inclusă o suprafaţă totală de 62.655 ha de astfel de păduri, ceea ce dovedeşte preocuparea noastră de a aplica un sistem de management forestier prietenos mediului”.

„Strategia subliniază contribuţia pădurilor şi a sectorului forestier la îndeplinirea obiectivului emblematic al Pactului Ecologic European, de atingere a neutralităţii climatice în 2050 la nivel UE. În acelaşi timp, strategia este în concordanţă cu eforturile UE de asumare a rolului de lider în ceea ce priveşte lupta împotriva schimbărilor climatice şi adoptarea unui cadru global ambiţios post-2020 pentru domeniul biodiversităţii. Totodată, UE trebuie să depună eforturi şi pentru asumarea acestui rol în ceea ce priveşte o gestionare durabilă a pădurilor, care să contribuie la atingerea obiectivelor în domeniul schimbărilor climatice şi biodiversităţii şi la o bioeconomie forestieră stabilă. De exemplu, în cadrul unor foruri internaţionale, precum Forumul Naţiunilor Unite privind Pădurile”, a subliniat ministrul Barna Tanczos.

De asemenea, România a apreciat obiectivul UE privind plantarea suplimentară a 3 miliarde de copaci, fiind evidenţiat faptul că a fost inclus, ca obiectiv în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, plantarea a 56.700 ha de păduri. În acest sens, accentul va fi pus pe creşterea suprafeţei de terenuri împădurite şi păduri urbane pentru combaterea efectelor schimbărilor climatice, precum şi pe refacerea şi regenerarea naturală a unor ecosisteme forestiere degradate, inclusiv habitate forestiere incluse în reţeaua Natura 2000.