Publicat: 21 August, 2013 - 16:57
Share

Generalul (r) Bartolomeu Constantin Săvoiu, Suveran Mare Comandor Mare Maestru al Marii Loji Naţionale Române “1880” (M.L.N.R. “1880”) adresează, în numele tuturor Fraţilor şi Surorilor din această Obedienţă de elită, condoleanţele şi regretele sale familiei lui Florin Cioabă, lider eminent al etniei rrome din ţara noastră şi Preşedinte al Uniunii Internaţionale a Rromilor.

"În activitatea sa, Florin Cioabă s-a evidenţiat printr-o neîntreruptă acţiune în favoarea etnicilor rromi cei mai defavorizaţi, precum şi a tuturor celorlalţi, pentru emanciparea, creşterea nivelului educaţional şi dezvoltarea lor în toate domeniile şi pentru a-i integra în mod durabil şi eficace în marea familie a naţiunilor europene.
Adresăm de asemenea aceleaşi condoleanţe Fraţilor noştri de etnie rromă şi le urăm ca urmaşul lui şi toţi cei care îi înconjoară să continue aceeaşi activitate în favoarea propăşirii întregii etnii. Dumnezeu să-l odihnească printre cei buni şi drepţi!", a declarat general (r) Bartolomeu Constantin SĂVOIU, Suveran Mare Comandor Mare Maestru al Marii Loji Naţionale Române “1880” (M.L.N.R. “1880”)