Publicat: 9 Ianuarie, 2014 - 19:07

Preşedintele României, Traian Băsescu, a semnat joi, 9 ianuarie, cererea de reexaminare asupra Legii privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia.

Vă transmitem textul integral al cererii de reexaminare:


Domnului George-Crin-Laurențiu Antonescu,
Președintele Senatului

În temeiul Articolului 77 alineatul (2) din Constituția României, republicată, formulez următoarea

CERERE DE REEXAMINARE
asupra
Legii privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia

Motivele cererii sunt următoarele:

Articolul 8 alineatul (1) al legii transmisă spre promulgare prevede înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Resurse Vegetale „prin reorganizarea inspectoratelor teritoriale pentru calitatea seminţelor şi a materialului săditor, care se desfiinţează ca urmare a comasării prin fuziune şi prin preluarea activităţii Inspecţiei Naţionale pentru Calitatea Seminţelor de la Direcţia Inspecţii din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale”.

În prezent, funcţionează 30 de inspectorate teritoriale pentru calitatea seminţelor şi a materialului săditor, care funcţionează ca instituţii publice cu personalitate juridică şi care deţin laboratoare acreditate şi reacreditate pentru eşantionarea loturilor de seminţe şi efectuarea testelor de calitate necesare certificării oficiale a seminţelor şi materialului săditor, recunoscute la nivel european.

Drept urmare, desfiinţarea acestor inspectorate şi modificarea denumirii lor va duce la pierderea acreditărilor laboratoarelor de testare a seminţelor şi, implicit, la creşterea inutilă a cheltuielilor bugetare.

De asemenea, considerăm că desfiinţarea unor structuri teritoriale cu personalitate juridică şi comasarea lor în subordinea Autorităţii Naţionale pentru Resurse Vegetale este de natură a crea o supracentralizare, dăunătoare competitivităţii produselor româneşti pe piaţa europeană şi mondială a seminţelor şi contrară proiectelor legislative europene în domeniu.

Astfel, propunem menţinerea statutului juridic al inspectoratelor teritoriale pentru calitatea seminţelor în structura actuală, de subordonare directă către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi coordonarea acestora prin Inspecţia Naţională pentru Calitatea Seminţelor, sub această formă fiind recunoscute la nivelul autorităţilor naţionale, al Comisiei Europene precum şi al autorităţilor similare din cadrul statelor membre ale Uniunii Europene.

Având în vedere aspectele menționate şi competența legislativă exclusivă a Parlamentului, vă solicităm reexaminarea Legii privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia.

TRAIAN BĂSESCU

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI