Publicat: 24 Iunie, 2020 - 12:20
Share

Pe 1 iulie, în baza Ambasadei Rusiei la Bucureşti şi a Consulatului General din Constanţa se vor organiza secţii de votare, unde cetăţenii Rusiei vor putea să îşi exprime opinia în cadrul Votului General din Rusia privind aprobarea amendamentelor la Constituţia Federaţiei Ruse.

Noua ediţie a Legii fundamentale va include prevederi conform cărora "Federaţia Rusă este succesorul de drept al URSS pe teritoriul său... păstrând memoria strămoşilor, care ne-au transmis idealuri şi credinţă în Dumnezeu, precum şi continuitatea în dezvoltarea statului rus, recunoaşte unitatea statală stabilită istoric... cinsteşte memoria apărătorii Patriei, asigură protecţia memoriei istorice".

Au fost semnificativ extinse şi concretizate articolele privind garanţiile sociale, inclusiv indexarea obligatorie a pensiilor cel puţin o dată pe an, asigurarea asistenţei medicale de calitate. Va fi introdusă prevederea conform căreia salariul minim nu poate fi mai mic decât valoarea sumei minime de existenţă a populaţiei apte de muncă. În articolul referitor la temele gestionate în comun de Federaţia Rusă şi Subiectele Federaţiei Ruse va fi inclusă prevederea privind protecţia familiei, a maternităţii, a paternităţii şi a copilăriei; apărarea instituţiei căsătoriei ca a uniunii bărbatului şi femeii; dezvoltarea condiţiilor pentru creşterea şi educarea decentă a copiilor în familie, precum şi pentru exercitarea de către copiii adulţi a responsabilităţii de a avea grijă de părinţi. Asigurarea implementării unei politici de stat unificate, orientate social în domeniul păstrării valorilor familiale tradiţionale va fi încredinţată Guvernului.

În mod serios au fost ridicate cerinţele Constituţiei pentru pretendenţii pentru funcţia de Preşedinte, şi pentru majoritatea altor funcţii guvernamentale superioare (înalţi oficiali ai Federaţiei Ruse, şefi ai autorităţilor federale ale statului, Preşedintele Federaţiei Ruse, senatori, deputaţi ai Dumei de Stat, Avocatul Poporului, Preşedintele Guvernului, adjuncţii săi, miniştrii federali, alţi şefi ai organelor executive federale, judecători ai instanţelor Federaţiei Ruse, procurori), care au obligaţia de a nu avea cetăţenie străină şi conturi bancare în străinătate. Preşedinte poate deveni o persoană care locuieşte permanent în Federaţia Rusă timp de cel puţin 25 de ani. Şederea în funcţia de şef al statului este limitată la două termene de 6 ani, iar actualului preşedinte i se acordă dreptul de a candida din nou, în conformitate cu prevederile tranzitorii ale noii redacţii a Legii Supreme.

Modificările extind competenţele camerelor Parlamentului. În special, Preşedintele Guvernului va fi numit de Preşedintele Federaţiei Ruse numai după aprobarea candidaturii sale de către Duma de Stat.

Sunt confirmate prevederile constituţionale privind respectarea de către Federaţia Rusă a obligaţiilor sale conform dreptului internaţional, care sunt cuprinse în tratatele interstatale ratificate de ţara noastră. Conform modificărilor, ţara noastră poate participa la asociaţii interstatale şi le poate transfera o parte din competenţele sale în conformitate cu tratatele internaţionale ale Federaţiei Ruse, dacă aceasta nu atrage după sine o limitare a drepturilor şi libertăţilor omului şi cetăţeanului şi nu contravine pilonilor sistemului constituţional al Federaţiei Ruse. Importanţă fundamentală o dobândeşte noua normă conform căreia numai acele decizii ale organismelor interstatale create pe baza tratatelor internaţionale ratificate anterior de noi care nu contravin Constituţiei Federaţiei Ruse vor fi puse în aplicare pe teritoriul Rusiei. Decizia cu privire la conformitatea lor cu Legea fundamentală a ţării va fi soluţionată de Curtea Constituţională. Astfel, principiul supremaţiei dreptului internaţional va fi imposibil de utilizat pentru impunerea automată a deciziilor care încalcă drepturile cetăţenilor noştri şi contravin pilonilor ordinii de drept publice în ţara noastră.

Modificările sunt menite să protejeze integritatea teritorială a ţării. Noua ediţie a articolului 67 prevede că acţiunile care vizează înstrăinarea unei părţi a teritoriului Federaţiei Ruse, precum şi apelurile la astfel de acţiuni nu sunt permise.

În conformitate cu modificările propuse, Federaţia Rusă oferă sprijin compatrioţilor care locuiesc în străinătate în exercitarea drepturilor lor, asigurarea protecţiei intereselor lor şi păstrarea identităţii culturale ruse la nivel naţional.

Merită menţionat că textul modificărilor subliniază rolul culturii drept patrimoniu unic a poporului multinaţional al Rusiei, care este susţinut şi protejat de stat.

Limba rusă, care are statutul de limbă de stat pe întreg teritoriul ţării, a primit un sprijin suplimentar: ea va fi caracterizată drept limba "naţiunii formatoare de statalitate care face parte din uniunea multietnică a popoarelor egale în drepturi ale Federaţiei Ruse".

Ca şi în prezent, republicile vor avea dreptul să-şi stabilească propriile limbi de stat, care sunt folosite împreună cu limba de stat a Federaţiei Ruse. Pentru toate popoarele care locuiesc pe teritoriul Rusiei, statul va garanta dreptul păstrării limbilor lor materne, creând condiţii pentru studierea şi dezvoltarea acestora.

Textul complet al Legii Federaţiei Ruse privind modificarea Constituţiei Federaţiei Ruse din 14 martie 2020 nr. 1-FKZ "Despre perfecţionarea reglementării anumitor aspecte de organizare şi funcţionare a autorităţilor publice" poate fi accesată la: http://duma.gov.ru/news/48045/. Un tabel comparativ al ediţiilor, actuala şi cea nouă, ale prevederilor Constituţiei poate fi accesată la: http://duma.gov.ru/media/files/WRg3wDzAk8hRCRoZ3QUGbz84pI0ppmjF.pdf.

- Îi invităm pe toţi cetăţenii Rusiei, care la 1 iulie se vor afla pe teritoriul României, să vină la secţiile de votare şi să îşi exprime opinia în cadrul

Votului General din Rusia. Informaţiile privind adresa secţiilor de votare şi program pot fi accesate la:
- https://romania.mid.ru/ (pagina principală)
- https://www.facebook.com/AmbasadaRusa/posts/2382263101876714

Tag-uri Institutii: